8.8 C
Deurne
zaterdag 20 april 2024
Home- DeurneBewoners ’t Zand in Liessel snappen het niet meer; geen arbeidsmigranten maar...

Bewoners ’t Zand in Liessel snappen het niet meer; geen arbeidsmigranten maar wel 45 asielzoekers in de straat

Na vragen van bewoners van ’t Zand in Liessel heeft de gemeente Deurne bekendgemaakt dat er al op 28 maart in een besloten raadsinformatiebijeenkomst duidelijk was dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 40 tot 45 jonge vluchtelingen wil opvangen in het pand aan het Zand 17 in Liessel. Het gaat om alleenstaande jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar.

Al jaren houdt de mogelijke komst van arbeidsmigranten in het gebouw de gemoederen bezig van bewoners van ’t Zand in Liessel. Zoveel zelfs dat 45 mensen uit de straat in 2021 naar de rechter stapten en van de gemeente Deurne eisten dat de plannen voor de komst van 50 arbeidsmigranten van tafel zouden gaan.

Onnodige onrust
De bewoners van ’t Zand kregen woensdag een brief in de bus waarin de gemeente de plannen voor de huisvesting van de asielzoekers in het pand aan Zand 17 toelicht. Over de reden waarom de gemeente de komst van de 40 tot 45 vluchtelingen vertrouwelijk wilde houden, zegt burgemeester Buter in een raadsinformatiebrief: “Om onnodige onrust te voorkomen was het voornemen om omwonenden direct na ontvangst van de vergunningaanvraag te informeren. Er hebben ons echter vragen vanuit de buurt bereikt. Daarom informeren we hen vandaag alvast.”

Zeer onzorgvuldig
Politieke partij Transparant Deurne die lucht heeft gekregen van de brief, is woest over de gang van zaken: “In de afgelopen jaren is er zeer onzorgvuldig omgegaan met de bewoners van ‘t Zand. Om nu, op deze manier, met dit besluit te komen is verre van netjes. Het college tergt het buurtschap tot op het bot. Het contract met het COA is inmiddels getekend. Het besluit is in het geniep genomen.”

Vijf jaar
De gemeente meldt dat nog niet alles in kannen en kruiken is: “Op dit moment is het COA nog in overleg met de eigenaar van dit pand voor de huur van een periode van vijf jaar. Het COA verwacht één dezer dagen de vergunningaanvraag in te dienen. Als college hebben we in beginsel een positieve grondhouding tegenover de plannen.”

Ontoelaatbaar
Niettemin noemt Transparant Deurne de actie van het college ontoelaatbaar en een vorm van intimidatie. “Buurtgenoten hebben bezwaar gemaakt tegen de eerdere plannen, maar het gemeentebestuur hield op alle mogelijke manieren de ondernemer de hand boven het hoofd. De buurt werd nergens bij betrokken. Dit ging zo ver dat toen de buurt naar de rechter stapte, al deze buurtgenoten handhaving op hun dak kregen”, zeggen Mieke Kuijpers-Aarts en Joan van Rixtel van Transparant Deurne.

Hoge nood
Dat de vluchtelingen toch worden gehuisvest aan ’t Zand in Liessel heeft volgens het college te maken met het grote tekort aan opvanglocaties waarmee het COA mee kampt. “Landelijk is er hoge nood aan plekken voor jonge vluchtelingen. Uit menselijk oogpunt willen we als gemeente een bijdrage leveren. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze aanvraag. Uiteraard moet het vergunningsproces zijn normale verloop hebben”, aldus burgemeester en wethouders.

Geheimhouding
De fractie van Transparant Deurne vindt het besluit en de wijze waarop het tot stand is gekomen ontoelaatbaar: “Angst voor de burger, mag geen reden zijn voor geheimhouding. De inwoners van Liessel hadden in het hele proces invloed moeten kunnen uitoefenen.” De gemeente meldt dat er nog wel een informatiebijeenkomst komt en nodigt omwonenden daarvoor uit om op donderdag 11 mei bij elkaar te komen. Daar willen burgemeester en wethouders uitleg geven en de vragen die er zijn persoonlijk beantwoorden. Ook het COA zal bij de bespreking aanwezig zijn om hun plannen toe te lichten.

Perspectief bieden
Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers wil in Liessel een kleinschalige opvang realiseren en de locatie op het Zand 17 voor vijf jaar huren. In overleg met de gemeente gaat het COA daar 24 uur per dag de opvang en begeleiding regelen. Vanaf de opening van de opvang-locatie is het COA ook 24 uur per dag bereikbaar voor vragen en meldingen. “Met deze tijdelijke opvang helpen we mee om vluchtelingen perspectief te bieden. De ervaringen met de opvang van jonge vluchtelingen in Helmond en Oirschot zijn positief”, zegt B&W van Deurne.

‘Bed, bad en brood’
De jongeren die in Liessel worden ondergebracht, ontvangen daar ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren door het COA en Stichting Nidos en is er een mentor van het COA op de locatie aanwezig. Vanaf de start van het schooljaar 2023-2024 in september gaan de jongeren in principe overdag naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn.

Wisselende samenstelling
Alleenstaande vluchtelingen van 15 tot 18 jaar vangt het COA na binnenkomst in Nederland eerst op in de centrale ontvangst-locatie voor jongeren. Daarna gaan ze naar een proces-opvang-locatie waar ze de algemene asielprocedure doorlopen, zoals in Liessel. Door het verloop van de asielprocedure wisselt de samenstelling van de groep met regelmaat. De groep bestaat uit maximaal 40 à 45 jongeren tussen de 15 en 18 jaar. “Zij kwamen zonder ouders of andere begeleiders in Nederland aan om asiel te vragen. Ze verblijven gemiddeld al een half jaar in Nederland en hebben hier goed hun plek gevonden. We willen voor hen een veilige en kansrijke omgeving creëren. Een locatie waar ze langere tijd kunnen verblijven helpt hierbij”, meldt de gemeente.

Foto: Facebook Transparant Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen