8.4 C
Deurne
maandag 3 oktober 2022
Home- DeurnePolitiek positief over 'echt de laatste keer' extra geld voor Cultuurcentrum Deurne

Politiek positief over ‘echt de laatste keer’ extra geld voor Cultuurcentrum Deurne

De politieke partijen staan positief tegenover een extra subsidie van 46.000 euro per jaar voor het Cultuurcentrum in Deurne. Hoewel er donderdagavond in de vergadering van de Raadscommissie Samenleving en Bestuur veel lof was voor het nieuwe businessplan van het Cultuurcentrum, gaven de partijen ook aan dat dit echt de laatste keer moet zijn dat er om extra geld wordt gevraagd.

Het Cultuurcentrum in Deurne wil meer subsidie van de gemeente bovenop het bedrag dat de organisatie nu al jaarlijks krijgt. Dat geld is nodig om de zaak draaiende te houden en nieuwe plannen uit te kunnen voeren. Hiervoor is een uitgebreid businessplan opgesteld dat uitlegt hoe met dat extra geld bijgestelde doelstellingen gehaald gaan worden in de komende vijf jaar.

‘Weer meer geld’
“Het kan niet zo zijn dat er elke keer maar weer meer geld bij moet. Ook steeds meer bewoners van de gemeente stellen deze vraag. Je ziet het op DMG, Omroep Brabant en social media, allerlei vragen en reacties van mensen als ‘bodemloze put’, dus dat moet wel een keer stoppen”, zegt Berry van Waayenburg van de VVD.

‘De laatste keer’
Ook het bestuur en de leiding van het Cultuurcentrum zijn het daar mee eens. Voorzitter Piet van Kalken en manager Bianca den Toom van het CCD waren bij de commissievergadering aanwezig om het businessplan toe te lichten. “Wij geven de garantie dat we niet meer bij u als raad en commissie terugkomen voor extra middelen. Dit is de laatste keer”, geeft Van Kalken aan.

Haalbaar
Hij heeft goede hoop dat het met dit businessplan en de extra 46.000 euro per jaar moet gaan lukken: “Voor ons moet dit businessplan laten zien of het voor ons haalbaar is om een exploitabel cultuurcentrum te realiseren met artistieke, maatschappelijke en economische doelstellingen. Of wij met dit businessplan kunnen bijdragen om Deurne wat mooier en leefbaarder te maken.”

Aankloppen
Mocht dat in de toekomst alsnog niet haalbaar blijken, dan zal het huidige bestuur van het Deurnese Cultuurcentrum in elk geval niet opnieuw aankloppen voor meer geld. “Als dit niet lukt op basis van dit plan, zullen we ook die conclusie trekken.”

Laagdrempeligheid
In de nieuwe plannen voor het Cultuurcentrum in Deurne wordt onder meer ingezet op bijna een verdubbeling van het aantal lokale voorstellingen en de samenwerking met andere partijen. De politieke partijen en het bestuur en leiding van het Cultuurcentrum zijn het eens dat de laagdrempeligheid daarbij een belangrijk punt is. Er moet nog meer gekeken worden hoe het centrum mensen uit alle lagen van de bevolking aan zich kan binden.

Minima en ouderen
Progressief Akkoord-Groen Links/PvdA wil dat daarbij ook wordt rekening gehouden met mensen die weinig te besteden hebben en voor wie cultuur door de kosten misschien wel op de laatste plaats komt. Volgens de partij zou het goed zijn als er een manier wordt gezocht waardoor ook de sociale minima het theater meer kunnen gaan bezoeken. Jack van Diesen van 50Plus haakt daarop in: “Kunnen we dan ook iets organiseren voor ouderen? Die zitten al het hele jaar in het bejaardenhuis en die zouden het toch ook wel fijn vinden als ze hier een middag terecht kunnen.”

Verhuurderstaak
Verder wil het Cultuurcentrum naast de extra subsidie ook af van de verhuurderstaak van de vaste ruimten in het gebouw. Zoals nu de verhuur aan de bibliotheek en DMG die in het centrum zijn gehuisvest. Die rol ziet Van Kalken van het CCD liever naar de gemeente gaan. De leden van de commissie staan ook daar in principe positief tegenover maar willen wel van te voren weten wat dit financieel-technisch betekent voor de gemeente als gebouweigenaar en het Cultuurcentrum op dit moment nog als onderverhurende partij.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen