De gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de herinrichting van de Langstraat (N270) tussen Deurne en de gren..." />
12.5 C
Deurne
donderdag 23 mei 2024
Home- DeurneProces veiliger maken Langstraat Deurne stap dichterbij

Proces veiliger maken Langstraat Deurne stap dichterbij

De gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de herinrichting van de Langstraat (N270) tussen Deurne en de grens met Limburg. Hiermee willen zij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds vrijdag 1 september ter inzage. Het veiliger maken van de weg is daarmee weer een stap dichterbij.

Voor de herinrichting van de Langstraat is een nieuw ontwerp gemaakt. In het concept komen er parallelwegen naast de hoofdrijbaan. Landbouwverkeer hoeft dan niet meer op de hoofdweg te rijden. Ook wordt hierdoor het aantal aansluitingen op de weg verminderd en de veiligheid vergroot. De gemeente en provincie hebben veel met omwonenden gesproken en hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot het ontwerp te komen.

Vanaf 1 september tot 12 oktober ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen hierover een zienswijze indienen. In de officiële bekendmaking staat hoe dat kan. Het ontwerpbestemmingsplan inzien kan hier.

De gemeente en provincie willen ook de geluidshinder van de N270 aanpakken. Dit gebeurt door het aanbrengen van stiller asfalt en de plaatsing van geluidsschermen. Woningen waar de geluidshinder dan nog te hoog is, komen mogelijk in aanmerking voor gevelmaatregelen. Het hiervoor opgestelde voorontwerpbestemmingsprogramma ligt ook van 1 september tot 12 oktober ter inzage.

Vervolg
Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 6 februari 2018 een besluit over de plannen. Als alles goed begint de uitvoering in 2019.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen