16.1 C
Deurne
maandag 27 mei 2024
Home- ZeilbergProtestactie tegen huisvesting vluchtelingen in Zeilberg: ‘We zijn overvallen, verontwaardigd en verbijsterd’

Protestactie tegen huisvesting vluchtelingen in Zeilberg: ‘We zijn overvallen, verontwaardigd en verbijsterd’

‘Locatie ongeschikt, AZC nee!’ staat er te lezen op de flyer die is verspreid door een actiecomité dat het niet eens is met de komst van 150 vluchtelingen in de Zeilberg. Voor dinsdagavond om 19.00 uur staat een protestactie gepland op het Zeilbergse Kerkplein. De actiegroep heeft met hun petitie inmiddels al enkele duizenden handtekeningen verzameld, die ze wil aanbieden aan burgemeester en wethouders van Deurne.

De bewoners van de kernrandzone van Zeilberg voelen zich overvallen door het bericht van afgelopen vrijdag, dat er mogelijk asielopvang plaats gaat vinden op een perceel landbouwgrond in de Zeilberg. “In de afgelopen dagen zijn we als bewoners aan de slag gegaan met het maken van een persbericht, een flyer en het opstarten van een handtekeningenactie”, zegt de groep van bezorgde buurtbewoners. “Om 12.00 uur vanmiddag hadden al meer dan 3.000 inwoners hun steun gegeven voor de tien redenen waarom de locatie niet geschikt is voor een asielzoekerscentrum. Dit geeft aan hoe zeer het leeft in onze woongemeenschap.”

Overdonderd
Of de burgemeester en wethouders de verzamelde handtekeningen dinsdagavond in ontvangst komen nemen, is voor het actiecomité nog niet duidelijk. Wel kunnen de ongeruste omwonenden op sympathie rekenen van politici die zelf ook in de Zeilberg wonen. Benny Munsters van Onafhankelijk Groep Deurne (OGD) liet vorige week weten zich ook overdonderd te voelen door het nieuws over de vluchtelingenopvang in de wijk: “De manier waarop hier een ‘overval’ wordt gepleegd op de gemeenteraad en inwoners, past niet bij de intrinsieke motivatie welke wij als fractie hebben om te willen samenwerken voor Deurne.” Riny van Leeuwen-Berkvens heeft namens OGD dinsdag raadsvragen ingediend over het plan.

‘Op pauze’
Ook vicefractievoorzitter Mariëlle Biemans van coalitiepartij VVD Deurne die in Zeilberg woont, heeft naar aanleiding van de handtekeningenactie gemerkt dat het voorstel de bewoners van de wijk heeft overvallen en zegt tegenover het ED dat de plannen op pauze moeten worden gezet. “Hier neemt het actiecomité geen genoegen mee. De geplande bijeenkomst op het Kerkplein in de Zeilberg vanavond gaat dan ook gewoon door totdat het voorstel definitief van tafel is. Ook beraden wij ons op vervolgacties. Wij zijn ervan overtuigd dat we zeer goede argumenten hebben waarom een andere locatie gezocht moet worden. Een pauze-knop is onvoldoende om het vertrouwen weer te herstellen”, zegt de actiegroep.

Wetsvoorstel
Nu verschillende politici, waaronder die van een coalitiepartij, hun twijfel uitspreken over de plannen, is de vraag wat dit verandert aan de voornemens. Er ligt immers vanuit de Rijksoverheid een wetsvoorstel ‘gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ dat in voorbereiding is. Dat moet ervoor gaan zorgen dat alle gemeenten in ons land verplicht een aantal asielzoekers moeten opvangen. Hoe groot dat aantal is, hangt af van het aantal inwoners dat een gemeente heeft.

‘Erg hoog aantal’
De ongeruste bewoners in de Zeilberg vinden dat de gemeente Deurne niet vooruit moet lopen op die wet. “De spreidingswet moet nog worden behandeld in het parlement. Ook heeft de gemeente zichzelf een hoger aantal asielplekken opgelegd dan nodig. Deze zogenaamde vrijwillige taakstelling is 195 in plaats van 119, maar liefst 64% extra. Het betreft een door de gemeente zelf opgelegd, erg hoog aantal”, zegt het actiecomité. Hiermee wordt gedoeld op de cijfers die de zes Peelgemeenten vorige week bekend maakten over de gezamenlijke opvang van asielzoekers in onze regio. In totaal willen de gemeenten Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren bijna 800 asielzoekers opvangen. Daarvan wil Deurne er 195 opnemen; 45 in Liessel en 150 op een terrein op de noordelijke hoek van de Legerweg en Hazenveldweg in de Zeilberg.

64 procent meer
Riny van Leeuwen-Berkvens van politieke partij OGD heeft over het aantal te huisvesten vluchtelingen dinsdagochtend raadsvragen gesteld. “In het voorstel staat dat Deurne de taak heeft om 119 asielzoekers op te vangen. In het persbericht dat het college verspreid heeft staat dat Deurne het COA aan gaat bieden om 195 asielzoekers op te vangen. Dat is zo’n 64 procent meer dan onze taakstelling. Waarom kiest het college daar op vrijwillige basis voor gezien de impact die het voorstel heeft op de gemeenschap?”, wil Van Leeuwen-Berkvens weten van B&W.

Leefbaarheid
De bewoners in het actiecomité vinden het aantal vluchtelingen ook disproportioneel ten opzichte van het aantal inwoners dat Zeilberg rijk is. “De komst van 150 asielzoekers én een onbekend aantal spoedzoekers is niet in verhouding tot het aantal en samenstelling van de huidige 1.800 inwoners van de Zeilberg”, zegt de actiegroep. Die legt uit dat bewoners zich daardoor zorgen maken over zaken zoals de leefbaarheid en veiligheid: “In de Zeilberg wonen veel kwetsbare ouderen, kinderen, alleenstaanden en er is een woonzorgboerderij. De looproutes naar voorzieningen zoals openbaar vervoer, supermarkt en overige voorzieningen lopen door de Zeilberg maar ook de Heiakker en Merlenberg.”

Veiligheid
De actiegroep signaleert dat nu al de beschikbaarheid van bijvoorbeeld politie tekortschiet: “Het uitgaansleven in de Zeilberg is al druk bezocht en leidt al tot overlast voor omwonenden, mede door de komst van externen.” Van Leeuwen-Berkvens van OGD voegt toe: “In veiligheidsrapportages wordt steevast aangegeven dat het horecagebied in de Zeilberg – mede door de aanzuigende werking op omliggende gebieden – veel inzet vraagt en dat overlast ervaren wordt door omwonenden. Hoe kunt u de openbare orde en veiligheid van Zeilbergse inwoners waarborgen als hier nog eens 150 asielzoekers en een onbekend aantal spoedzoekers bij komt?”

Overvaltactiek
Naast de gebruikelijke moeilijkheden en gevoeligheden die de opvang van vluchtelingen met zich meebrengt, is voor de leden van het actiecomité met name de manier waarop het college het nieuws naar buiten heeft gebracht een groot probleem. “Er is geen draagvlak gecreëerd. Deze overvaltactiek ondermijnt elk vertrouwen in de bestuurders en politiek”, vindt de actiegroep. “Als bewoners zijn we verontwaardigd en teleurgesteld over het gebrek aan transparantie, de onzorgvuldigheid in proces en inhoudelijke onderbouwing. Waarom is er geen open, eerlijke en tijdige communicatie én vooral dialoog opgestart?”

Verbijsterd
In het raadsvoorstel dat afgelopen vrijdag bekend werd gemaakt, staat te lezen dat de gemeente de volgorde van communicatie bij dit soort onderwerpen zeer belangrijk vindt: “Eerst de direct omwonenden en daarna breed communiceren door inzet van de eigencommunicatiekanalen en informeren van de pers.” Dat ‘eerst de direct omwonenden’ informeren is volgens het actiecomité in de Zeilberg zeker niet gebeurd: “We zijn overvallen door het bericht van afgelopen vrijdag dat er mogelijke asielopvang plaats gaat vinden op een perceel landbouwgrond in de Zeilberg. Hoe serieus word je als burger genomen in Deurne? Is dit de manier waarop lastige besluiten worden genomen?” Het actiecomité zegt dat bewoners verontwaardigd en verbijsterd zijn en zich afvragen: ‘Waarom op deze manier?’

Woningnood
In Zeilberg heerst volgens Riny van Leeuwen-Berkvens van OGD het gevoel dat Deurne al 20 jaar nauwelijks of niks gedaan heeft om het voorzieningenniveau in Zeilberg op peil te brengen. Ze vraagt zich af het college het aantal voorzieningen nu wel gaat aanpassen als er nog eens 150 buurtbewoners bij komen die er ook van afhankelijk zijn. De keuze van de Zeilberg voor vluchtelingenopvang is vanwege de hoge woningnood in de wijk volgens de actiegroep op zijn minst ongelukkig en voelt wrang: “Al jaren zijn er onvoldoende woningen voor jongeren en ouderen. Dit is bij de gemeente en Bergopwaarts bekend. Juist deze locatie is volgens de gemeente aan te wijzen als reële locatie voor permanente woningbouwontwikkeling. Vluchtelingen krijgen in het voorstel een hogere prioriteit dan huidige wachtende inwoners.”

Flexwoningen
Uit vergelijkbare situaties in andere gemeenten zou blijken dat door plaatsing van flexwoningen voor asielopvang en spoedzoekers, de grond voor een periode van 10 tot 15 jaar is uitgesloten voor onder andere de bouw van permanente woningen voor starters en ouderen. De fractie van OGD wil daarom weten of het college nog andere plekken in zicht heeft in de Zeilberg, die een reële locatie voor woningbouw zijn.

Foto: Transparant Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen