16.6 C
Deurne
vrijdag 14 juni 2024
Home- DeurneProvincie ziet overname glastuinbouwproject Deurne voorlopig niet zitten

Provincie ziet overname glastuinbouwproject Deurne voorlopig niet zitten

De provincie Noord-Brabant vindt het nu niet het juiste moment om het glastuinbouwproject langs de N270 in Deurne over te nemen. Dit staat in een document van de provincie waarin fractievragen worden beantwoord over de Statenmededeling “Overname glastuinbouwproject Deurne en update onderzoek aardwarmte”.

Om de ontwikkeling van de glastuinbouw in Deurne te waarborgen, werd in maart van dit jaar gemeld dat de Provincie Noord-Brabant het project over zou nemen van de gemeente Deurne en de projectpartijen Tuinbouwvestiging Deurne (TVD) en Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM). Maar nu laat de provincie doorschemeren dat er ‘wel wat af valt te dingen’. Pas als het probleem van de stikstofeffecten voor omliggende Natura 2000 gebieden (PAS-problematiek) is opgelost is een overname voor de provincie aan de orde.

Stikstofprobleem

Hierdoor beperkt de uitvoering van het glastuinbouwproject zich nu tot het blijven zoeken naar en onderhouden van contacten met glastuinbouwondernemers die zijn geïnteresseerd in vestiging van een bedrijf in het gebied en het aanjagen van het aardwarmteproject. Omdat op dit moment aardwarmte de enige bekende mogelijkheid is om het stikstofprobleem op te lossen en het nog tenminste drie jaar duurt voordat voldoende zekerheid bestaat over het winnen van aardwarmte, is er de eerstkomende jaren dus alleen sprake van een beperkt aantal activiteiten.

Geen verstedelijking

De beoogde locatie voor het project ligt aan weerszijden van de N270 tussen Helmond en Deurne, de stukken grond vallen binnen het gebied van Natuur Netwerk Brabant. De provincie geeft aan dat als er geen glastuinbouw wordt gerealiseerd, het gebied wel geschikt blijft voor agrarische doeleinden of natuurontwikkeling. In elk geval mag er geen verstedelijking plaatsvinden op deze grond.

Even breed

Eventuele tuinbouwprojecten langs de N270 hebben ook gevolgen voor de weg tussen Helmond en de grens van Noord-Brabant met Limburg. Er zal een reconstructie plaatsvinden maar de weg zal wel even breed blijven, 2×1-baans. Bij de aanpassingen is er al rekening gehouden met de aanleg van het glastuinbouwgebied en worden hiervoor parallelwegen gerealiseerd. De voltooiing van deze werkzaamheden is gepland voor 2022.

Ruwe olie

Ook werden er vragen gesteld over de buisleidingen die onder het gebied liggen waar het project zou moeten worden uitgevoerd. Fractieleden van de provincie wilden weten of dit effect heeft op de ontwikkeling van het gebied tot een tuinbouwgebied, met of zonder gebruik van aardwarmte. Er blijkt inderdaad door een gedeelte van het projectgebied een pijpleiding te lopen voor het transport van ruwe olie van de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij richting het Ruhrgebied. In de plannen is al gedacht aan verlegging van deze leiding naar de buitenranden van het gebied, zodat die geen belemmering vormt voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven. Het wel of niet gebruiken van aardwarmte staat los van de aanwezigheid en de verlegging van deze leiding.

Samenwerkingsovereenkomst

De provincie wil wel net als de gemeente Deurne dat de ontwikkeling van het glastuinbouwproject wordt voortgezet. De gemeente zal met Tuinbouwvestiging Deurne B.V. en de provincie een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de verdere ontwikkeling van het project.

Bekijk hier het volledige document van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen