12.8 C
Deurne
dinsdag 28 juni 2022
Home- DeurneStaatsbosbeheer erkent fout in planning werkzaamheden de Peel; ‘Helaas is dat nu...

Staatsbosbeheer erkent fout in planning werkzaamheden de Peel; ‘Helaas is dat nu verkeerd gegaan’

De Dorpsraad van Helenaveen is opgelucht dat Staasbosbeheer vandaag aangeeft dat ze de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden bij het Broemeerbos intrekt en eerst met omwonenden in gesprek wil gaan. Staatsbosbeheer zegt dat ze het van belang vindt om de omgeving zorgvuldig en tijdig te betrekken: “Helaas is dat nu verkeerd gegaan.”

Afgelopen woensdag berichtte DMG over de grote bezorgdheid die er bij bewoners in het gebied bij Helenaveen is over de vergunning die de gemeente Deurne had gegeven voor het verminderen van de interne ontwatering en afwatering van het Broemeerbos. Vandaag laat Staatsbosbeheer weten dat er in de werkvolgorde iets verkeerd is gegaan: “De planning in dit proces is niet goed doorlopen, waardoor de vergunningsaanvraag van Staatsbosbeheer voorafgaand aan de geplande omgevingsdialoog is ingediend bij de gemeente.”

Vergunning ingetrokken
Na een eerste overleg met een aantal bezorgde inwoners van Helenaveen heeft Staatsbosbeheer besloten de vergunning in te trekken, om verder te kunnen gaan met gesprekken met de omgeving. Bewoners waren bang dat bij deze nieuwe plannen op dezelfde manier te werk zou worden gegaan als rondom de Soemeersingel waarbij fouten zijn gemaakt en twee wijken (zijvaarten) werden gedempt en kades aangelegd die niet in het plan stonden. Waterschap Aa en Maas gaf toen aan: “Aan de noordzijde van de Deurnese Peel zijn enkele werkzaamheden verricht die niet in dat plan zijn opgenomen. Dat vinden wij heel vervelend.”

Hoogveen
Het Broemeerbos ligt rondom de karpervijver ten noordwesten van Helenaveen. Het bos is bijna 60 hectare groot en onderdeel van het Natura-2000 gebied Deurnese Peel en op verschillende plekken in het bos, is nog hoogveen aanwezig. Staatsbosbeheer wil in de plannen voor de Peel de verdere ontwikkeling van het hoogveen stimuleren en dat kan alleen als er een stabiel waterpeil bereikt wordt in het gebied.

Cultuurhistorie
De mogelijkheden om de afwatering daar te verminderen zijn onderzocht door een extern bureau, aan de hand daarvan is een advies en plan opgesteld. De Gemeente Deurne heeft op basis van het ingediende plan een vergunning verleend aan Staatsbosbeheer, met strikte voorwaarden over het beschermen van de natuur en cultuurhistorie. Staatsbosbeheer erkent dat die vergunning nog niet had mogen worden aangevraagd maar dat er eerst met omwonenden gesprekken hadden moeten worden gevoerd. Naar aanleiding van een eerste gesprek met een kleine vertegenwoordiging van Helenaveen, heeft Staatsbosbeheer nu dus besloten de vergunning in te trekken.

Zorgvuldigheid
Staatsbosbeheer zegt te begrijpen dat het Broemeerbos een dierbare en veel bezochte plek is in Helenaveen, waar de nodige maatregelen met grote zorgvuldigheid uitgevoerd moeten worden. “Op korte termijn zal samen met betrokken partijen worden gekeken naar een nieuwe aanpak. De noodzaak om de waterhuishouding van het Broemeerbos te verbeteren blijft. Het doel is om na input van de betrokken partijen de basis voor een plan te hebben gelegd, waar meer draagvlak voor is en waar ook de natuurdoelstellingen mee overeind blijven”, geeft Staatsbosbeheer aan.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen