10.8 C
Deurne
zondag 25 september 2022
Home- DeurneStrengere regels bij milieuaanvragen in zes Peelgemeenten

Strengere regels bij milieuaanvragen in zes Peelgemeenten

De zes gemeenten in Peelland gaan samenwerken bij de aanpak van criminaliteit. In Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren wordt daar onder andere de Wet Bibob bij ingezet. Deze toetst de integriteit van een aanvrager om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.

Sinds 1 januari 2018 voeren de gemeenten dezelfde beleidsregels voor iedere branche waarop de Wet Bibob van toepassing is. In Peelland wordt ook samengewerkt zodat een aanvrager niet uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels. De gemeenten passen al dezelfde regels toe bij vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche en omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen. Dit is nu uitgebreid met omgevingsvergunningen met het thema milieu of een beperkte milieutoets. Dit zijn vergunningen die meestal worden aangevraagd door (agrarische) ondernemers.

Een sluitend netwerk

Met deze uitbreiding willen de gemeenten in Peelland zorgen voor een steeds verder sluitend netwerk om te voorkomen dat de overheid onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten en onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. Burgemeester Blanksma van Helmond, voorzitter van Team Peelland is blij met deze ontwikkeling: “Wederom laten de zes peelgemeenten zien dat zij op een effectieve wijze met elkaar samenwerken en belang hechten aan een uniforme toepassing van bepaalde regels. We vergroten hiermee onze gezamenlijke slagkracht en minimaliseren ongewenste ‘waterbedeffecten’.”

Wet Bibob

De naam van de wet Bibob staat voor: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit is een middel voor de overheid om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden.

Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Om dit risico af te kunnen wegen, voert de gemeente eerst een eigen onderzoek uit naar de financiering en achtergrond van de betrokkene. De gemeente kan, als vervolgens onduidelijkheden blijven bestaan, advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob. In beleidsregels legt de gemeente voor de duidelijkheid vast in welke gevallen en hoe zij de Wet Bibob toepast. Maar ook zonder beleidsregels de Wet Bibob kan worden toegepast.

De volledige wet Bibob kun je hier bekijken.

Foto: Pexels

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen