5.4 C
Deurne
vrijdag 23 februari 2024
Home- DeurneTe veel dieren en mest aangetroffen bij controle in Deurne

Te veel dieren en mest aangetroffen bij controle in Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschap Aa en Maas hebben op woensdag 30 januari een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Deurne. Bij de controle bleek dat er te veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn en dat er meer mest is opgeslagen dan is opgegeven bij de officiële instantie.

De controle is in goede orde verlopen. De eigenaren van het bedrijf hebben goed meegewerkt aan de controle.

Mest en dieren

Tijdens de controle werd het aantal dieren op het bedrijf geteld. Hieruit bleek dat er meer varkens aanwezig waren dan mag volgens de vergunning. De ondernemer wordt hierover aangeschreven en moet maatregelen nemen om het aantal dieren te verminderen. Daarnaast bleek er op het bedrijf meer mest aanwezig dan door de ondernemer was opgegeven bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is de instantie waar boeren hun mestvoorraad en de aan- en afvoer van mest moeten doorgeven. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan door de NVWA. Zij doen ook verder onderzoek naar de mestboekhouding. De gemeente onderzoekt of er sprake is van de opslag van mest van derden, omdat dat niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Milieuovertredingen

In een loods op het terrein werden activiteiten geconstateerd die waarschijnlijk gekwalificeerd kunnen worden als bedrijfsmatige. Daarnaast werden in de loods en op het perceel milieuovertredingen geconstateerd. Het ging onder andere om vloeistoffen en gasflessen die niet goed waren opgeslagen en het niet voldoen aan de zorgplicht in het kader van orde en netheid.

Watermonsters

Waterschap Aa en Maas heeft enkele monsters genomen uit water in sloten rondom het bedrijf. De monsters worden nader onderzocht.

Samenwerking tussen instanties

Bij deze controle werkten de NVWA, waterschap Aa en Maas, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en gemeente Deurne samen, onder regie van het Peelland Interventie Team. Door deze samenwerking kan in één keer op alle onderdelen gecontroleerd worden. Elke partij controleert vanuit zijn eigen rollen en bevoegdheden: de NVWA op naleving van de mestwet- en regelgeving en dierenwelzijn, het waterschap op de waterkwaliteit en de gemeente en omgevingsdienst op de bedrijfsactiviteiten, bestemmingsplan, vergunningen en milieuregels. Door deze samenwerking hebben de instanties een goed beeld gekregen van wat er op dit agrarisch bedrijf gebeurt en welke vervolgstappen nodig zijn om zaken op orde te brengen. 

PIT

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team. Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

 

 

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen