8.3 C
Deurne
maandag 4 maart 2024
Home- WalsbergVarkens in Walsberg maken plaats voor insecten en dagbesteding voor mensen met...

Varkens in Walsberg maken plaats voor insecten en dagbesteding voor mensen met dementie

Bij de varkenshouderij aan de Vuchtvenweg 5 in Deurne gaat er binnenkort flink wat veranderen als het aan de eigenaren ligt. De varkens moeten plaatsmaken voor onder meer een insectenkwekerij, akkerbouw en een dagbesteding voor mensen met dementie.

De initiatiefnemers willen in verband met de ontwikkelingen in de agrarische sector en de toekomstige provinciale eisen hun varkenshouderij beëindigen. Dit willen ze doen door deel te nemen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) en de locatie te herbestemmen.

Dagbesteding
In de nieuwe opzet van het bedrijf in de Walsberg willen de eigenaren zich richten op zorgverlenende activiteiten zoals dagbesteding en op agrarische activiteiten als insecten kweken, akkerbouw, houden van vee en een agrarisch technisch hulpbedrijf.

Stallen worden gesloopt
Hiervoor worden de varkensstallen met een totale oppervlakte van 2.985 m2 gesloopt en komen er voor de agrarische activiteiten 2.085 m2 aan nieuwe bedrijfsgebouwen. De zorgverlenende activiteiten komen bij het woonhuis in een nieuw gebouw met uitzicht op de dierenweide waar de bezoekers van de dagbesteding veilig en in een rustige omgeving kunnen samenkomen.

Insectenkwekerij
In de nieuwe gebouwen moet een insectenkwekerij komen waar meelwormen worden geproduceerd. Dit gebeurt via een zogeheten volledige Meeltor (Tenebrio Molitor)-kweek. Hierbij vindt het complete reproductieproces van de meelworm plaats op het bedrijf zelf.

Eiwitten
De circulaire landbouw speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse landbouw. Hierbij heeft de herkomst van onder andere eiwitten een belangrijke rol en insecten zijn rijk aan die eiwitten en ander voedingsstoffen. Daarbij geven de initiatiefnemers in hun plannen aan dat het produceren van insecten minder belastend is voor het milieu, doordat insecten minder broeikasgassen uitstoten en minder water en voedsel nodig hebben dan gangbaar vee. De insecten leven van voedselresten uit de menselijke voedselindustrie.

Opleiding
De eigenaren van het toekomstige gemengde boerenbedrijf denken dat de vraag naar insecten komende jaren verder zal groeien omdat het Europees Parlement in juni 2021 het gebruik van insectenmeel voor gebruik in diervoeders voor varkens en kippen heeft goedgekeurd. Het gebruik van insectenmeel was al toegestaan in diervoer voor huisdieren en in de visteelt. Daarom hebben de eigenaren ook een opleiding bedrijfsmatig insecten kweken succesvol afgerond.

Meerwaarde
Naast de akkerbouwactiviteiten die ongewijzigd worden voorgezet aan de Vuchtvenweg, komen er paarden, schapen en rundvee. De dieren zijn niet alleen bedoeld voor productiedoeleinden maar creëren volgens de eigenaren ook een meerwaarde voor het zorgconcept. Het verzorgen en omgaan met dieren kan het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel ‘ergens bij te horen’ versterken voor de zorgbehoevenden. Er komen 15 zoogkoeien, 15 fokstieren, 20 schapen, 10 volwassen paarden en 10 pony’s

Groeiende vraag
Naast de agrarische activiteiten willen de initiatiefnemers een zorgverlenende nevenactiviteit oprichten. Zij hebben gemerkt dat er een groeiende vraag is naar dagbesteding van (dementerende) ouderen en dat er onvoldoende aanbod is.

Vijftien jaar ervaring
De dagbesteding in het plan kan voor zorgbehoevenden een bijdrage leveren om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast ontzorgt het de naaste omgeving en betrokken zorgverlenende partijen doordat de zorg voor een periode uit handen wordt genomen. Enkele voorbeelden van activiteiten tijdens de dagbesteding binnen het nieuwe bedrijf zijn: het samen bereiden van eten, spelen van biljart, het verzorgen van het vee. Eén van de eigenaren heeft vijftien jaar ervaring in het werken met dementerende ouderen.

25 personen
Voor de activiteiten wordt een nieuw gebouw ingericht met onder andere een keuken, zit- en eetkamer, biljartruimte, relaxruimte, kantoor en sanitaire voorzieningen. Er is maximaal plek voor 25 personen exclusief begeleiding. De initiatiefnemers zullen de zorgverlenende activiteit uitvoeren in samenwerking met meerdere zorgverleners.

Foto: Roba Advies

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen