23.6 C
Deurne
zaterdag 2 juli 2022
Home- DeurneVerbod op beregenen met water uit sloten en beken in Peelregio

Verbod op beregenen met water uit sloten en beken in Peelregio

In de Peelregio mag sinds afgelopen woensdag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Waterschap Aa en Maas geeft aan dat deze maatregel noodzakelijk is omdat er ten zuiden van Deurne en Helmond dit jaar veel minder regen viel dan in de rest van het werkgebied van het waterschap.

Gewenste peil
Er wordt op dit moment zoveel mogelijk water aangeleverd via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden. “Daarom stellen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in voor het zuidoostelijk deel van ons werkgebied”, meldt Aa en Maas.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal uitzonderingen op het verbod. Dit zijn beken, sloten en kanalen waar nog wel voldoende water in aanwezig is. Het gaat hierbij om de Sambeekse uitwatering, het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond. Verder mag er wel water worden gebruikt voor het blussen van branden. Ook mag er met weidepompen water aan vee worden gegeven en mag er water via peil-gestuurde drainage worden gebruikt. Het onttrekken van water voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt mag wel. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Nu ingrijpen
Er moet volgens het waterschap nu worden ingegrepen: “We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt. Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer.”

Waterkwaliteit
Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan. Aa en Maas benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen zich houdt aan het verbod: “We kunnen een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Wij voeren controles uit in het veld.”

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen