8.3 C
Deurne
maandag 4 maart 2024
Home- DeurneWater- en muggenproblemen moeten verleden tijd zijn met betere waterhuishouding Griendtsveen

Water- en muggenproblemen moeten verleden tijd zijn met betere waterhuishouding Griendtsveen

De aanleg van twee nieuwe gemalen en aanpassingen aan verschillende watergangen moeten ervoor gaan zorgen dat Griendtsveen voortaan een constant evenwichtig waterpeil heeft. Donderdag werd met de inwerkingstelling van het gemaal aan de Kanaalweg het project ‘Waterhuishouding Griendtsveen’ afgerond, daarmee moeten de water- en muggenproblemen voor het dorp verleden tijd zijn.

Griendtsveen heeft de afgelopen jaren veel transformaties doorgaan omdat het aansluit op natuurgebied de Peel, waar diverse vernattingsmaatregelen zijn uitgevoerd om de Peel te beschermen tegen uitdroging in het veranderende Nederlandse klimaat.

Zorgen
Inwoners van het Peeldorp maakten zich sinds deze ingrepen zorgen over de effecten ervan op hun leefomgeving. In 2020 zijn daarom in een ‘packagedeal’ afspraken gemaakt tussen Dorpsraad Griendtsveen, waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas. Hierin kreeg op wens van de inwoners van Griendtsveen de water- en muggenproblematiek een prominente plek.

Waterschap Limburg zegt dat in nauwe afstemming met de dorpsraad de wateropgave nu is aangepakt en dat de waterpeilen voortaan beter afgestemd kunnen worden op de weersvoorspellingen. “De klimatologische ontwikkeling, waarin periodes van grote droogte of extreme regenval steeds vaker voorkomen, maakte het noodzakelijk dat de waterpeilen in Griendtsveen – dat omringd wordt door moerasgebieden – beter beheersbaar werden. Het is geweldig fijn dat dat nu gerealiseerd is”, aldus de voorzitter Loek Sijbers van Dorpsraad Griendtsveen.

Werkzaamheden
Voor de aanpassingen in Griendtsveen zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd. “Midden in het dorp zijn de vele sloten opgeschoond en duikers vergroot. Ook is er een nieuwe verbindingsduiker onder het Griendtsveen Kanaal aangebracht en een bestaande duiker onder dit kanaal vergroot”, meldt waterschap Limburg.

Daarnaast is er gewerkt aan de werking van gemalen. “Zo is het oude gemaal Lavendel verwijderd en zijn er twee nieuwe gemalen aangelegd. Deze gemalen vervullen een belangrijke rol tijdens hevige regenbuien, omdat ze overtollig water beter uit het gebied kunnen pompen en zo wateroverlast wordt beperkt. In droge perioden kan water worden ingelaten via het nieuwe inlaatwerk op het Griendtsveen Kanaal”, aldus het waterschap.

Polder
Bestuurder Chrit Wolfhagen van waterschap Limburg licht de aanpak in het Peeldorp toe: “Binnen dit project lag er een ambitie om Griendtsveen om te vormen, zodat het dorp een polderende functie kreeg. Tegelijkertijd was het belangrijk om het oorspronkelijke dorpsgezicht te behouden. Samen met de omgeving en de betrokken overheden hebben we maatwerkoplossingen kunnen maken waar we trots op zijn.”

Ook gedeputeerde Michael Theuns van provincie Limburg is blij met het resultaat: “Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking van verschillende overheden, ook over de grens van onze provincie heen, samen met de inwoners van dit gebied. Samen met de inwoners van Griendtsveen hebben we er voor kunnen zorgen dat de waterhuishouding in en rond het dorp op orde is, zodat er ruimte is om de hydrologische situatie voor de natuur in de Peel te verbeteren.”

Hoogveen
In de ‘packagedeal’ is ook de kade op de grens van de Helenavaart en de Mariapeel opgeknapt door Staatsbosbeheer. Deze bestaande kade was in slechte staat en op plaatsen doorgegraven, waardoor voedselrijk water uit het kanaal de Mariapeel in kon stromen. Dat kanaalwater tast de kwetsbare en van nature voedselarme hoogveennatuur aan. Hier zijn nu maatregelen genomen om doorgraven door bijvoorbeeld bevers te voorkomen.

Met de afrondingen van project ‘Waterhuishouding Griendtsveen’ zijn de investeringen voltooid, maar de samenwerking en uitvoering van de ‘packagedeal’ stopt hier nog niet volgens waterschap Limburg: “De komende jaren werken de betrokken partijen aan de nazorg en monitoring van gewenste én ongewenste effecten als gevolg van de maatregelen.”

Ook kunnen inwoners van Griendtsveen nog vijf jaar lang gebruik maken van de ‘speciale waternazorgregeling’. Binnen deze regeling worden bewoners geholpen zodra er onverwacht overlast optreedt als gevolg van de werkzaamheden.

Foto’s: waterschap Limburg

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen