5.8 C
Deurne
maandag 4 maart 2024
Home- DeurneWaterschap Limburg wil meer aan- en afvoer van water via Peelkanaal

Waterschap Limburg wil meer aan- en afvoer van water via Peelkanaal

Het Peelkanaal op de grens van Limburg en Noord-Brabant is volgens waterschap Limburg op dit moment niet robuust genoeg tijdens extreem droge of natte periodes. Daarom wil het waterschap binnen het project Peelkanalen de waterweg voorbereiden op een verhoogde waterdoorvoer en betere waterafvoer in de toekomst.

“Doel van het project is het garanderen van de gewenste waterdoorvoer en het handhaven van een veilige werksituatie. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit staat hoog op de agenda”, zegt dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen van waterschap Limburg.

Algen en planten
De mate van stroming in de watergang die loopt van de Deurneseweg (De Halte) in Griendtsveen tot aan het afleidingskanaal (Vredepaal), is daarbij volgens het waterschap erg belangrijk. Hetzelfde geldt voor het afremmen van temperatuurstijgingen door het creëren van meer schaduw en het optimaliseren van het zuurstofgehalte in het water. “Zo wordt algen-/plantengroei tegengegaan. Hierdoor verzekeren we de juiste water aan- en afvoer en verbeteren we de waterkwaliteit”, aldus het waterschap.

Daarnaast moeten de oevers van het Peelkanaal worden gestabiliseerd omdat de huidige taluds in de afgelopen tijd heel steil en instabiel zijn geworden. “Dit komt door verschillende factoren zoals beveractiviteiten, peilschommelingen en bewerking van akkers tot aan de insteek. Om hoge structurele kosten te vermijden, zoals het frequent baggeren en dichten van oeverholen, is het noodzakelijk om de taluds opnieuw te profileren”, zegt waterschap Limburg.

Droge zomers
De laatste jaren is er in de Peelregio niet genoeg water, voornamelijk tijdens droge zomerperiodes. In maart 2021 tekenden bestuurders van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg daarom het Waterakkoord en onderliggende samenwerkingsovereenkomst voor het vergroten van de wateraanvoer voor de Peelregio, inclusief de aangrenzende Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel en Mariapeel. Dit leidde uiteindelijk tot de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart-Peelkanalen’; een samenwerkingsprogramma tussen Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg.

Binnen deze overeenkomst zijn al een aantal projecten uitgevoerd en opgeleverd. Eind 2022 is het project ‘Groot Onderhoud Peelkanalen’ opgeleverd en recent is het werk aan alle kunstwerken binnen project ‘Kunstwerken Peelkanalen’ afgerond. Zo’n kunstwerk is een civieltechnisch object voor de infrastructuur van het watersysteem.

Met de laatste werkzaamheden aan het Peelkanaal kan de waterverdeling in het gebied volgens de waterschappen verder geoptimaliseerd worden en voldoet het beekprofiel aan de de zogeheten hydraulische eisen. Hun verwachting is dat de geplande hogere wateraanvoer zo via de verschillende inlaatpunten goed zijn weg kan vinden.

Foto: waterschap Limburg

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen