Nieuws uit de Regio

Waterschap stelt sproeiverbod in

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelt waterschap Aa en Maas per direct een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. Daardoor mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen. Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden.

Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Nog nooit eerder is het verbod zo vroeg in het jaar ingesteld. Er is sprake van een uitzonderlijk droog voorjaar. Sinds half maart valt er nauwelijks regen en is het veelal zonnig en warm weer. Deze droogte zorgt ervoor dat de waterstanden snel dalen en het lijkt erop dat het de komende periode veelal droog blijft. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Uitzonderingen op verbod
Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, roept inwoners en agrariërs op om zuinig om te gaan met water: “Om deze droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.” In de gemeente Deurne zijn het Kanaal van Deurne en de Helenavaart uitzonderingen op het verbod, omdat daar voldoende water aanwezig is. Voor andere sloten en beken geldt een uitzondering als er water gebruikt wordt voor het blussen van branden, weidepompen voor het water geven aan vee, het ontdekken van water via peilgestuurde drainage, deelnemers aan de pilot ‘Bier, Boer, Water’ en onttrekkingen voor bedrijfsmatige teelt van fruit, groente, planten en bomen. Grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen mogen niet beregend zijn.

Foto: Pixabay

Advertentie

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.


Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.