23.9 C
Deurne
maandag 22 juli 2024
Home- DeurneWoondeals moeten zorgen voor 130.000 nieuwe woningen in Brabant waarvan ruim 1.000...

Woondeals moeten zorgen voor 130.000 nieuwe woningen in Brabant waarvan ruim 1.000 in Deurne

Er moet van het Rijk vaart gemaakt worden met de woningbouw in Brabant. Daarom zijn er donderdag vier zogenoemde Woondeals gesloten. Voor Deurne betekent dit dat er tot en met 2030 ongeveer 1.080 nieuwe woningen bij moeten komen. Minimaal 670 van die huizen in onze gemeente moeten zich bevinden in het betaalbare segment waarvan er tenminste 300 sociale huurwoningen zijn.

In heel Noord-Brabant moeten er tot en met 2030 ruim 130.000 woningen bij komen, waarvan 45.000 nieuwe huizen in Zuidoost-Brabant. “Een gigantische opgave waar Rijk, provincie Noord-Brabant, regiogemeenten en corporaties zich gezamenlijk voor gaan inzetten”, zegt wethouder Marinus Biemans van gemeente Deurne.

Vier regionale Woondeals
Ondanks de stikstofproblemen, gestegen materiaalkosten en het tekort aan bouwvakkers, wil het Rijk met het tekenen van vier regionale Woondeals ervoor zorgen dat er meer nieuwe woningen worden gebouwd in Noord-Brabant. Provincie, 56 gemeenten, 38 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben hiervoor nu hun handtekening gezet.

Tempo maken
De woondeals moeten leiden tot een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Dat is volgens wethouder Biemans in de regio Zuidoost-Brabant hard nodig omdat Brainport Eindhoven zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie: “Daardoor groeit onze regio hard. Dat betekent dat tempo gemaakt moet worden. Daarom zet de Woondeal vooral in op het versnellen van lopende en reeds geplande projecten.”

Woningtekort
Per gemeente zijn in de Woondeal afspraken gemaakt over het minimaal aantal te bouwen woningen. “Meer realiseren mag, dan wordt het woningtekort sneller ingelopen, mits dit gebeurt op goede, ruimtelijk afgewogen en regionaal afgestemde locaties. De ambitie van de regio Zuidoost-Brabant is om meer woningen te realiseren dan in de Woondeal zijn opgenomen: 70.000 tot 90.000 tot 2040, zodat het woningtekort sneller wordt ingelopen en de Brainportregio de noodzakelijke schaal- en kwaliteitssprong kan maken”, zegt Biemans van gemeente Deurne.

Enorme kluif
Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen heeft goede hoop dat de ambitie om meer woningen te bouwen kan worden behaald in Brabant: “Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Foto: Ramon Mangold

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen