12.5 C
Deurne
donderdag 23 mei 2024
Home- DeurneAcht gedecoreerden bij lintjesregen 2019 in Deurne

Acht gedecoreerden bij lintjesregen 2019 in Deurne

Tijdens de lintjesregen 2019 worden op vrijdag 26 april de volgende personen onderscheiden: Theo Donkers, Henk Hikspoors, Mien Nelissen, Fanny de Corte, Catrien Elfrink, Gradje van Moorsel, Harrie Biemans en Willy van der Steen.

Theo Donkers, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Theo Donkers is vanaf 1987 actief in de dorpsraad en de laatste jaren voor de werkgroep Leefbaar en Vitaal Neerkant. Hij was jarenlang penningmeester en daarnaast heeft hij zich als bestuurslid van de dorpsraad samen met zijn medebestuursleden jarenlang ingezet voor het leefbaar houden van Neerkant. De laatste jaren deed hij dit als lid van de werkgroep verbinding, als onderdeel Leefbaar en Vitaal Neerkant.

Daarnaast is Theo Donkers bij bijna alle activiteiten die er in Neerkant worden georganiseerd, betrokken. Hij is bestuurslid en de grote verbinder van buurtvereniging “’t Veldje”. Hij maakt al jaren deel uit van de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Neerkant. Daarnaast bezoekt hij als Sinterklaas met zijn Pieten jaarlijks diverse gezinnen in Neerkant die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hij zet zich in voor de ondernemersvereniging, de kledingbeurs, de carnavalsvereniging, de Katholieke Bond van Ouderen, de voetbalclub, het jaarlijkse winterconcert en het ondernemerscafé.

Theo Donkers is sociaal-maatschappelijk enorm betrokken en de gemeenschap klopt nooit tevergeefs bij hem aan. Hij is vindingrijk en weet telkens met creatieve ludieke vernieuwende ideeën te komen. Hij is behulpzaam, heeft altijd respect en aandacht voor zijn medemens en weet mensen te enthousiasmeren en met elkaar te verbinden.

Foto: Ramon van Hoek

Gegevens van de decorandus:

Theo Donkers
Neerkant
59 jaar

 

 

 

 

 

 

Henk Hikspoors, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Henk Hikspoors is in Liessel een zeer gewaardeerd persoon die zich al vanaf 1974 op diverse fronten inzet voor de gemeenschap. Tussen 1974 en 1984 was hij penningmeester van carnavalsstichting De Kei. Daarnaast was hij mede verantwoordelijk voor alle activiteiten die er gedurende die periode elk jaar werden georganiseerd.

Tussen 1990-2009 vervulde hij diverse bestuursfuncties bij tennisclub Liessel. Hij was 13 jaar voorzitter, 3 jaar penningmeester en 2 jaar commissielid.

Vanaf 1984 tot op de dag van vandaag is hij met tussenpozen actief in de dorpsraad. Hij zet zich als bestuurslid van de dorpsraad samen met zijn medebestuursleden al jarenlang in voor het leefbaar houden van Liessel. Hij was jarenlang secretaris en daarnaast ook een aantal jaren vicevoorzitter. Sinds 2011 is hij wederom vicesecretaris en daarnaast is hij namens de dorpsraad afgevaardigd in de werkgroep Leegveld/Peelvenen om de belangen van de bewoners van Liessel te behartigen in het moeilijke proces om natuurgebied de Deurnsche Peel voor de toekomst te behouden.

Daarnaast was Henk Hikspoors in 2006 medeoprichter van PC-DoeMee/SeniorWeb en tot 2016 coördinator en locatie ambassadeur, en is hij vanaf 2012 secretaris van Zangvereniging Una Sono en secretaris van Jeu de boulesclub D’n Bolker.

Gegevens van de decorandus:
Henk Hikspoors
Liessel
73 jaar

Mien Nelissen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1968 zet Mien Nelissen zich in voor de gemeenschap. Vanaf dat jaar totdat de zelfstandige parochie Gerardus Majella Walsberg in 2007 werd opgeheven, was ze actief in deze parochie. Zij was wijkhoofd, collectant in de zondagsdienst, maakte 8 jaar deel uit van het parochiebestuur en was lid van de werkgroep diaconie. Daarnaast was zij de creatieve motor van de bloemenclub van de parochie. Ook maakte ze jaren deel uit van het jaarlijkse Ziekentriduüm en het Lourdes comité. Daarnaast bezocht ze zieke en hulpbehoevende mensen voor een praatje of een boodschap.

Vanaf 1999 is Mien Nelissen als vrijwilliger actief bij zorginstelling Onis in Asten. Jarenlang organiseerde zij activiteiten voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast was zij de creatieve inspirerende styliste die er voor zorgde dat de aankleding bij alle activiteiten perfect was. Vanaf 2015 is zij als lid van de formulierenbrigade elke week een middag actief om mensen te ondersteunen bij het invullen van diverse formulieren.

Behalve deze activiteiten was zij 15 jaar lang wekelijks actief op de basisschool, was ze meer dan 45 jaar collectante voor goede doelen, ondersteunt ze haar ondernemende buurvrouw en was ze 10 jaar lang als secretaresse de spil van de kinderkermis in Walsberg.

Gegevens van de decoranda:
Mien Nelissen-van Neerven
Deurne
69 jaar

Catrien Elfrink, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1996 woont Catrien Elfrink in zorgcentrum De Nieuwenhof in Deurne. Vanwege haar lichamelijke beperkingen kan zij niet zelfstandig wonen en heeft ze dagelijks veel zorg nodig. Door haar handicap is zij ook niet in staat om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Vanaf 1986 tot op de dag van vandaag zet Catrien Elfrink zich als vrijwilliger in voor heemkundekring H.N. Ouwerling. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag is zij bijna dagelijks bezig met het documenteren en digitaliseren van artikelen. Dit doet zij met een enorme passie, inzet en doorzettingsvermogen. Zij is door haar werkzaamheden een onmisbare spil binnen de heemkundekring en daardoor levert zij een hele grote bijdrage in het behoud van het culturele erfgoed van Deurne voor de toekomst.

Vanaf 1996 zet zij zich ook in voor de Parochie Heilige Willibrord Deurne en zorginstelling de Zorgboog. Vanaf dat jaar is zij lid van de cliëntenraad van zowel zorgcentrum de Nieuwenhof als de overkoepelende organisatie de Zorgboog. Als lid van de cliëntenraad van de Nieuwenhof is zij niet alleen de spreekbuis van de bewoners van deze zorglocatie maar vertegenwoordigt zij ook alle bewoners binnen de grote regionale zorginstelling de Zorgboog. Dit betekent dat zij veel contacten onderhoudt met zowel haar medebewoners als de verzorgenden en de directie.

Ook in de Parochie Heilige Willibrord is Catrien Elfrink een graag geziene gast. Zij is actief bij de wekelijkse diensten in het zorgcentrum. Zij maakt gedichten voor de wekelijkse vieringen en is elk jaar verantwoordelijk voor de overweging voor de Kerstviering. Ondanks haar lichamelijke beperking is zij erg betrokken bij alles wat er gebeurt. Zij is bijna altijd aanwezig bij de activiteiten zowel in de kerk zelf als in het parochiecentrum.

Catrien Elfrink straalt ondanks haar vele beperkingen met haar aanwezigheid, haar lach en haar enorme betrokkenheid enorme positiviteit uit. Zij weet mensen te raken en te inspireren. Daarnaast gebruikt zij elke minuut van de dag om zich dienstbaar op te stellen voor haar medemens. Zij doet dit met een bijzondere uitstraling en liefde. Zij is met haar betrokkenheid, bescheidenheid en haar positiviteit een voorbeeld voor iedereen die met haar in contact komt.

Gegevens van de decoranda:
Catrien Elfrink
Deurne
69 jaar

Fanny de Corte, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Fanny de Corte zet zich al 34 jaar lang in voor de gemeenschap. Vanaf 1984 tot 2014, was zij als vrijwilligster actief bij peuterspeelzaal ’t Debberke. Al die jaren was zij twee dagdelen in de week verantwoordelijk voor de opvang van gemiddeld 15 peuters die haar waren toevertrouwd. Zij bood de peuters het gevoel van veiligheid en geborgenheid en stimuleerde en ontwikkelde daarmee het zelfvertrouwen van de peuters.

Daarnaast is zij sinds 1998 tot op de dag van vandaag vrijwilligster bij De Zorgboog. Al die jaren heeft zij zich gedurende meerdere dagdelen per week op diverse locaties en afdelingen ingezet als ondersteuner bij diverse activiteiten. Daarnaast is zij vanaf 2012 lid van de cliëntenraad. Daarnaast biedt zij een luisterend oor, geeft de bewoners aandacht en maakt een praatje met hen.

Zij is als vrijwilligster een buitengewoon gewaardeerde kracht. Met respect en warme hartelijkheid zet zij zich in voor zowel de bewoners, de verzorgenden als voor haar medevrijwilligers. Zij stelt mensen op hun gemak, luistert met aandacht naar hun verhaal en leeft oprecht met hen mee. Zij geeft de bewoners het gevoel gehoord en gezien te worden.

Gegevens van de decoranda:
Fanny de Corte-van Waaijenburg
Deurne
69 jaar

Gradje van Moorsel, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Al vele jaren zet Gradje van Moorsel zich op diverse fronten in voor de Deurnese gemeenschap. Tussen 1994 en 2012 was hij als vrijwillig belastinginvuller actief voor de leden van FNV. Hij maakte gedurende die jaren deel uit van het team in Deurne dat voor leden van de FNV gratis de belastingaangifte verzorgde. Deze ondersteuning werd door hem verleend op de invulavonden van de FNV in voornamelijk Deurne, maar ook in Asten en Helmond was hij indien nodig actief.

Ook is hij vanaf 1994 tot op de dag van vandaag lid van modelspoorclub Oost Brabant. Hij is de creatieve persoon die telkens weer nieuwe ideeën heeft om de mensen te interesseren voor de modelspoorclub. Hij is al jaren de spil van de modelspoorclub. Hij heeft veel kennis over alles wat met treinen en het spoor heeft te maken. Daarnaast bezit hij de technische vaardigheden om alles op schaal na te kunnen bouwen.

Het is vooral zijn verdienste dat het de club is gelukt om de geschiedenis van de treinen, het spoorstelsel, de stations en alles wat er door de treinen wordt vervoerd onder de aandacht te brengen van het publiek.

Vanaf 2003 maakt Gradje van Moorsel deel uit van het bestuur van de Stichting Fiets4Daagse De Peel, afdeling Deurne. Hij is vanaf dat moment tot op de dag van vandaag verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitzetten en controleren van routes.

Naast zijn verantwoordelijkheid voor de routes is hij ook al jarenlang mede verantwoordelijk voor het beheer en het ontwikkelen van de materialen. Daarnaast is hij tijdens het vierdaagse evenement elke dag in de weer van 06.00 tot 19.00 uur. Hij steekt zelf de handen uit de mouwen, maar stuurt ook als verantwoordelijke voor de routes de vrijwilligers aan.

Mede door de inspanningen en enorme kennis van Gradje van Moorsel kent de Nederlandse Toer- en Fiets Unie (NTFU) al jaren de Stichting Fiets4daagse Deurne de hoogste certificering toe en is de fietsvierdaagse nog steeds elk jaar erg succesvol.

Naast bovenstaande activiteiten zet hij zich ook al vanaf 2002 in voor de gepensioneerden Vereniging Philips Deurne.

Gegevens van de decorandus:
Gradje van Moorsel
Deurne
73 jaar

Harrie Biemans, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Al vele jaren zet Harrie Biemans zich op diverse fronten in voor de Deurnese gemeenschap. Vanaf 1992 tot op de dag van vandaag is hij actief bij de Parochie Willibrordus Deurne. Jarenlang was hij de contactpersoon voor de acolieten en was hij verantwoordelijk voor het rooster van de diverse vieringen in de verschillende kerken van de parochie. Ook is hij regelmatig zelf als acoliet aanwezig in een dienst.

Daarnaast is hij de laatste tien jaar lid van “Het Gilde Kerkwacht St. Willibrorduskerk”. Dit gilde verzorgt van mei tot november dagelijks rondleidingen in de kerk en de kerktoren en over de gewelven.

Vanaf 2004 is Harrie Biemans bestuurslid van Stichting Fiets4daagse De Peel. Hij maakt deel uit van het bestuur van opstapplaats Deurne, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de materialen en ondersteunt zijn medebestuurslid Gradje van Moorsel bij het bedenken en uitzetten van de fietsroutes. Tijdens het vierdaagse evenement is hij elke dag in de weer van 06.00 tot 19.00 uur. Zelf actief, maar ook in het aansturen van vrijwilligers.

Mede door de inspanningen en de gedrevenheid van de heer Harrie Biemans kent de Nederlandse Toer- en Fiets Unie (NTFU) Fiets4daagse De Peel al jaren de hoogste certificering toe en is de fietsvierdaagse nog elk jaar een groot succes.

Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij museum de Wieger. Hij is klusjesman, medeverantwoordelijk voor het inrichten van exposities en medeorganisator van diverse activiteiten die er in het museum worden georganiseerd. Daarnaast is hij de sleutelbewaarder van het museum.

Naast bovenstaande activiteiten is hij sinds 2005 toneelmeester en geluidstechnicus van toneelvereniging Bejato en vanaf 2014 ook als vrijwilliger actief voor heemkundekring H.N. Ouwerling.

Gegevens van de decorandus:
Harrie Biemans
Deurne
75 jaar

Willy van der Steen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1986 is Willy van der Steen op diverse fronten actief bij de Deurnese Zwemvereniging Triton. Hij is vanaf dat jaar tot op de dag van vandaag volop in de weer om de jeugdige leden het zwemmen te leren. Daarnaast geeft hij ook elk jaar gedurende vier maanden aan jonge, enthousiaste volwassen leden van Triton, maar ook van zustervereniging Deurnese Watervrienden de cursus zwemleider A – B.

Willy van der Steen is binnen de vereniging een autoriteit vanwege zijn kennis en zijn pedagogische en didactische gaven. Daarom wordt er heel vaak een beroep op hem gedaan.

Als lid van de zwemcommissie masterzwemmen levert hij een grote bijdrage in de organisatie van het wedstrijdzwemmen. Gedurende 14 jaar is hij, naast zijn wekelijkse taak als docent, ook nog zwemtrainer voor de wedstrijdploeg geweest. Daarnaast is hij ook nog maandelijks actief als tijdwaarnemer bij zwemwedstrijden en organiseerde hij ook 15 jaar lang wekelijks activiteiten voor de recreatieve zwemmer.

Naast zijn activiteiten voor de zwemvereniging zet Willy van der Steen zich ook nog als vrijwilliger in bij Koninklijke Harmonie Deurne. Hij is al 55 jaar een zeer gewaardeerd trombonespeler en is de laatste 15 jaar ook nog op diverse andere fronten actief. Hij is sinds 2003 lid van de instrumentencommissie en hij speelt een belangrijke rol in de werving, begeleiding en ondersteuning van de jeugdleden.

Gegevens van de decorandus:
Willy van der Steen
Deurne
64 jaar

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen