19.6 C
Deurne
donderdag 20 juni 2024
Home- DeurneAgrarisch ondernemers presenteren plannen voor leefbare en vitale Peel

Agrarisch ondernemers presenteren plannen voor leefbare en vitale Peel

Een delegatie van agrarisch ondernemers heeft afgelopen vrijdag een manifest aangeboden aan de stuurgroep van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel met daarin een visie, ambities en stappen voor een natuurrijke, leefbare, vitale Peel mét agrarisch perspectief.

Als vervolg op de keukentafelgesprekken van ZLTO in 2022 zijn op verzoek van de gebiedspartners van Vitale Peel eind vorig jaar gesprekken gevoerd met ondernemers en andere gebiedsgenoten over het agrarisch perspectief voor 2035 in de Peel. Zo is onder meer gesproken met vertegenwoordigers van dorpsraden, overheden en Werkgroep Behoud de Peel.

‘Focus op wat er wél kan’
Bestuursvoorzitter Henk Raaijmakers van de stuurgroep van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel nam het manifest vrijdag namens de bestuurders van de gebiedspartners in ontvangst: “We juichen het toe dat ondernemers met ons de schouders willen zetten onder de uitdagende opgaven waar we in dit gebied voor staan. De focus ligt op wat er wél kan. De aanbevelingen uit dit manifest nemen we net als eerder ontvangen visies mee in de gezamenlijke koers die zal landen in het gebiedsplan Vitale Peel.”

Koplopersgebied
Een kernpunt uit de conclusie is dat de ondernemers in het gebied, in en tussen de Groote Peel en Deurnsche Peel, samen met andere stakeholders willen optrekken om van de Vitale Peel een koplopersgebied te maken dat energie en voeding levert, water opslaat, natuur versterkt en mensen gelukkig en welvarend maakt.

Negen ambities
In het manifest ‘Perspectieven voor de Peel door pioniers in de Peel’ is dit streven samengevat in negen ambities met daaraan gekoppelde concrete stappen die op korte termijn gezet kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een Peellandse Energiecoöperatie voor de productie van hernieuwbare energie, pilotprojecten rondom nieuwe teelten die bijdragen aan natuurdoelen en werkgroepen voor waterbeheer, biodiversiteitsmaatregelen en bodemverbetering.

Aanbevelingen
Met het manifest roepen onder andere de dorpsraden van Liessel en Heusden, boeren, burgers, beleidsmakers, beschermers en bestuurders op om deze stap samen te zetten. Als vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het manifest waren bij de overhandiging van het document Iwan Gijsbers, Frank Rooijakkers, Mario Berkers en Arjan Manders aanwezig.

Stuurgroep
Aanwezige leden van de stuurgroep van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel waren vrijdag Gerard Daandels (voorzitter IGC), Lia Roefs (gedeputeerde provincie Limburg), Henk Raaijmakers (onafhankelijk bestuursvoorzitter), Jan Fenten (regiomanager Staatsbosbeheer), Elies Lemkes (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Chrit Wolfhagen (lid algemeen bestuur Waterschap Limburg), Femke Dingemans (directeur BMF), Marinus Biemans (wethouder gemeente Deurne) en Niels Aten (gebiedsmanager Vitale Peel).

Foto: GGA groen blauw

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen