24.9 C
Deurne
zaterdag 20 juli 2024
Home- DeurneBedrijventerrein Kranenmortel is volgens actiegroep een zorgwekkende combinatie van gevaren

Bedrijventerrein Kranenmortel is volgens actiegroep een zorgwekkende combinatie van gevaren

Al eerder heeft Actiegroep (G)een Frisse Toekomst (GFT) bij de gemeente Deurne om aandacht gevraagd voor de zorgen die er leven bij bewoners van vier wijken over bedrijventerrein Kranenmortel. Afgelopen week heeft de groep opnieuw meerdere documenten naar de gemeente gestuurd waaronder adviezen en onderzoeken van de GGD en het RIVM. De bevindingen daarin staan volgens de actiegroep haaks op het huidige bestemmingsbeleid van het Deurnese industrieterrein.

Vooral de afstand tussen de Kranenmortel en de nabijgelegen woonwijken is volgens de actiegroep een grote zorg, maar ook de afstand tussen het bedrijventerrein en de nabijgelegen sportvoorzieningen is een probleem. De GGD heeft op 9 juni een rapport gepubliceerd waarbij adviezen worden gegeven omtrent het beleid ten aanzien van bestemmingen en gezondheid. Daarbij wordt ook verwezen naar rapporten die concluderen dat de afstand tot de bron van luchtvervuiling van invloed is op de gezondheid.

Luchtvervuilende industrie
Actiegroep (G)een Frisse Toekomst (GFT) zegt dat bedrijventerrein de Kranenmortel maar op 80 meter van de eerste bebouwing ligt. Afvalverwerker Attero tegen wiens uitbreidingsplannen de actiegroep al eerder bezwaar maakte, ligt op 550 meter van de woonwijken en slechts op 280 meter van het sportpark. De GGD stelt volgens (G)een Frisse Toekomst dat kwetsbare groepen, ouderen en jongeren, ver verwijderd moeten blijven van luchtvervuilende industrie en dat dit bij de Kranenmortel niet het geval is.

Cumulatie
Een ander punt dat de actiegroep zorgen baart, is een recent document van het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit toont aan dat de combinatie van verschillende stoffen zeer gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Die informatie heeft volgens (G)een Frisse Toekomst betrekking op wat er in Deurne bij bedrijventerrein de Kranenmortel speelt. Daar zijn ook uiteenlopende bedrijven gevestigd in de categorie zeer zware industrie: “De aard van de bedrijven doet vermoeden dat verschillende Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) als onder andere PAKS en DIOXINES vrijkomen bij hun proces. Ook hun ligging ten opzichte van elkaar, ze liggen tegen elkaar aan, maakt dat cumulatie onvermijdelijk lijkt”, meldt de actiegroep.

Mengsel
In het onderzoek van het RIVM is te lezen dat de kans dat een mengsel schadelijke effecten heeft, kan groter zijn dan de effecten van één stof. Hoe groot die kans is, hangt af van de samenstelling, de concentraties en de schadelijkheid van de stoffen. Het effect van een mengsel wordt nu nauwelijks meegenomen bij de vergunningverlening, zo blijkt uit de verkenning van het RIVM.

Risico-inventarisatie
Ook in de Tweede Kamer zijn zorgen over het zogenoemde cumulatie-effect. Na een motie van kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie is besloten dat de regering gaat onderzoeken of en hoe cumulatie bij de emissie van zeer zorgwekkende stoffen voortaan kan worden meegewogen in de risico-inventarisatie bij vergunningverlening.

Volksgezondheid
De actiegroep in Deurne probeert de gemeente al langere tijd te overtuigen van de ernst van het gevaar op het bedrijventerrein. “In het belang van de volksgezondheid van omwonenden is uw aandacht hiervoor dringend gewenst; onze wijken Zeilberg, Koolhof, Deurne-West en St. Jozefparochie liggen ook nog eens binnen de richt-afstanden voor milieuzones van de VNG en dus letterlijk onder de rook van de Kranenmortel én de bio-industrie”, stelt (G)een Frisse Toekomst.

Foto: Josanne van der Heijden

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen