8.8 C
Deurne
zaterdag 20 april 2024
Home- DeurneBelang van samenwerken blijkt bij Natura 2000-dag in Deurne

Belang van samenwerken blijkt bij Natura 2000-dag in Deurne

Bij de Natura 2000-dag in Deurne kwamen vorige week woensdag vertegenwoordigers van terrein beherende organisaties (TBO’s) en de provincie samen om te bespreken hoe zaken als het oplossen van het stikstofprobleem, de aanpak van droogte en maatregelen voor de natuurdoelanalyses (NDA’s) het beste kunnen worden aangepakt.

Daarbij bleek de Brabantse uitdrukking ‘akkedeere’ de basis van de oplossing. “Want alleen door goed met elkaar overweg te kunnen, kunnen we succesvol samenwerken aan alle vraagstukken die nu en de komende jaren in Brabant op ons afkomen”, concludeert de provincie na de bijeenkomst.

Toverwoord
De ongeveer 50 aanwezigen van de Natura 2000-dag hoorden dat samenwerking het toverwoord is voor de komende tijd. In interactieve presentaties lichtten sprekers hierbij diverse belangrijke ontwikkelingen en programma’s toe. Hans Deelen zette als opdrachtnemer Natura 2000 het belang van ‘akkedeere’ op de kaart waarbij hij erkende dat er op dit moment veel op iedereen afkomt.

‘Het is sunt’
Gedeputeerde Hagar Roijackers benadrukte in haar toespraak ook het belang van samenwerken: “We moeten het met elkaar doen. Deze dag helpt ons allemaal om de samenwerking verder te versterken. Het is sunt als we dat niet doen.” Jan Fenten van Staatsbosbeheer en Arno Neijts van Bosgroep Zuid Nederland gingen in gesprek over hoe de samenwerking tussen alle partijen verder verbeterd kon worden.

Brabant ‘van het slot’
Deelnemers werden verder uitgenodigd om hun mening te geven over een aantal stellingen. De terrein beherende organisaties en de provincie hebben samen de sleutel in handen om Brabant weer ‘van het slot’ te halen, zo luidde een stelling. Daardoor zou vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden niet meer gestaakt hoeven te worden. De stelling kon op veel instemming van de deelnemers rekenen.

Project Leegveld
Ook waren de aanwezigen het er in grote meerderheid mee eens dat de TBO’s de samenwerking in de Brabantse Natura 2000-gebieden verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van beheermaatregelen en projectplanning. Na afloop van de presentaties gingen de aanwezigen ’s middags in groepen naar buiten om in het Natura 2000-gebied de Peelvenen de natuurherstelmaatregelen van het project Leegveld te bekijken. Dat was voor de deelnemers niet alleen een moment om even een frisse neus te halen, maar ook een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en in gesprek te gaan zodat het ‘akkedeere’ in de toekomst meer vanzelfsprekend wordt..

Foto: provincie Noord-Brabant

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen