12.5 C
Deurne
donderdag 23 mei 2024
Home- DeurneBijna geen libellen meer in de Peel; aantal in 25 jaar afgenomen...

Bijna geen libellen meer in de Peel; aantal in 25 jaar afgenomen met 95 procent

Het gaat niet goed met de libellen in onze regio. Systematisch onderzoek toont aan dat in hele Peelgebied het aantal van deze insecten in 25 jaar tijd is afgenomen met 95 procent. Dat meldt Werkgroep Behoud De Peel deze week in haar jaarverslag.

In de jaren zestig moesten de hoogveenglanslibel en de noordse glazenmaker het veld al ruimen als gevolg van de laatste verveningen, waardoor grotere oppervlaktes levend hoogveen verdwenen.

Zuidelijke soorten
Daarna ging het jarenlang betrekkelijk goed met de libellenstand en nam het aantal soorten in de jaren negentig zelfs wat toe door de kolonisatie van een aantal zuidelijke soorten. “Ook de soorten die gebonden zijn aan een hoogveenachtig milieu deden het nog wel goed. Er moet hierbij gedacht worden aan de maanwaterjuffer, de noordse witsnuitlibel en de venwitsnuitlibel. Helaas zijn ook deze soorten de laatste vijf jaar afgenomen in de Peelvenen”, meldt de werkgroep.

Heidelibel
Tot in de jaren negentig konden de witsnuitlibellen in het voorjaar nog zo massaal verschijnen, dat dit enkele weken lang boomvalken aantrok die jaagden op deze libellen. “Dit zien we helaas niet meer. Ook een heidesoort als de zwarte heidelibel is in de Peelvenen schrikbarend hard achteruit gegaan. Tot in de jaren tachtig was dit een van meest algemene soorten. Nu is hij erg schaars geworden”, aldus Werkgroep Behoud De Peel.

Droge zomers
De droge zomers van de laatste jaren hebben volgens de werkgroep zeker sterk bijgedragen aan de afname van libellen in De Peel: “Veel voortplantingswateren zijn daardoor drooggevallen met als gevolg massale sterfte onder de larven. De volwassen dieren konden geen geschikte plekken vinden om hun eieren af te zetten. Maar er lijkt meer aan de hand. De afname zette zich al vóór de droge zomers in.” De werkgroep pleit daarom voor meer onderzoek naar eventuele andere oorzaken van de afname.

Foto: Johannes Klapwijk

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen