12.2 C
Deurne
woensdag 25 mei 2022
Home- DeurneCDA wil weten wat extra wethouder in Deurne gaat kosten

CDA wil weten wat extra wethouder in Deurne gaat kosten

Het CDA in Deurne wil weten wat de financiële gevolgen zijn van de keuze van de vier coalitievormende partijen om het college van drie fulltime wethouders uit breiden tot vier personen. De onderhandelingen over de vorming van een nieuw college in Deurne hebben geleid tot een akkoord tussen politiek partijen DOE!, DeurneNU, PGP Deurne (Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA) en VVD die elk een wethouder zullen leveren.

Dat heeft financiële consequenties die nog tot na de zittingsperiode gevoeld zullen worden, meent het CDA: “Nu de coalitiepartijen meer bestuurders nodig achten, zullen we niet alleen de komende vier jaren met extra uitgaven rekening moeten houden maar ook met de periode daarna in verband met het gebruik maken van wachtgeld.”

Budget
Daarom heeft het CDA gevraagd om openbaarheid te geven over de kosten van vier wethouders in de komende vier jaar en de jaren na de komende bestuursperiode. Ook vraagt het CDA zich af of deze kosten al zijn gedekt of dat de gemeenteraad het budget voor de kosten van de wethouders eerst moet aanpassen voor er overgegaan kan worden tot het benoemen van de nieuwe wethouders. Die installatie van het nieuwe college staat gepland voor dinsdag 31 mei.

Flinke opgave
Er ligt voor de nieuwe bestuurders een flinke opgave klaar; zo moeten ze aan de slag met een goede aansluiting bij de zorgbehoefte in de gemeente en verder zijn het verduurzamen van Deurne, de veranderingen in het buitengebied en het blijvend verbeteren van de woon- en leef-kwaliteit voor inwoners de speerpunten. Vanwege de omvang van het aantal taken, hebben de coalitiepartijen gekozen voor vier wethouders: “Om ervoor te zorgen dat al deze en vele andere opgaven de benodigde bestuurlijke aandacht krijgen, is het goed om het college te versterken met een extra wethouder. Het nieuwe college zal dus uit vierwethouders bestaan.”

Consequenties
Het CDA begrijpt de uitleg voor een extra wethouder maar vraagt zich wel af hoeveel dit uiteindelijk meer gaat kosten: “Er is immers gewezen op de bestaande omvang van de bestuurstaken, het toekomstig takenpakket van de gemeente en de stappen die er gezet moeten worden om op een goede wijze met deze complexe problematiek om te gaan. De gemaakte afspraken hebben ook consequenties voor de financiën van de gemeente.”

Het nieuwe college word gevormd door de huidige wethouders Marinus Biemans (DOE!) en Helm Verhees (DeurneNU) en twee nieuwelingen: Willy van den Berg (PGP Deurne) en Tom Oomen (VVD).

Biemans wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening (stedelijk en landelijk gebied), Economie & Arbeidsmarkt en Wonen. Hij zal ook optreden als eerste locoburgemeester. De portefeuille van Verhees zal bestaan uit Openbare Ruimte, Mobiliteit en Specifieke huisvestingsopgaven zoals Arbeidsmigranten, CPO, Wonen en zorg en alternatieve woonvormen. Van den Berg neemt Zorg, Kunst en Cultuur en Onderwijs voor zijn rekening en Oomen wordt wethouder voor Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, Duurzaamheid en Financiën.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen