10.4 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneCOA wil dertig statushouders half jaar lang onderbrengen in Fletcher Hotel Willibrordhaeghe

COA wil dertig statushouders half jaar lang onderbrengen in Fletcher Hotel Willibrordhaeghe

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft kamers in het Fletcher Hotel Willibrordhaeghe in Deurne gereserveerd voor een periode van zes maanden om daarin dertig statushouders onder te brengen. Dit blijkt uit de ‘Conceptbesluitenlijst Presidium’ van de gemeente van afgelopen woensdag.

Hierin meldt burgemeester Buter dat het COA het voornemen heeft om de statushouders in het Deurnese hotel te laten verblijven. Ook wordt vermeld dat de leden van het presidium hebben aangedrongen om hierover als gemeente proactief te communiceren. In het verslag valt te lezen dat de burgemeester aangeeft te overwegen dit door te geven aan het COA.

Alle perken te buiten
“Dat dit nu weer op deze manier publiekelijk wordt en de gemeente niet zelf het initiatief neemt om hierover te communiceren, gaat alle perken te buiten”, zegt fractievoorzitter Benny Munsters van OGD. “In de beleidskaders die we hebben afgesproken staat heel duidelijk vermeld dat er proactief naar de inwoners moet worden gecommuniceerd over de komst van asielzoekers, vluchtelingen, maar ook statushouders. Veel mensen weten het verschil niet eens. Daar ligt een rol voor de gemeente om haar inwoners dus juist goed te informeren.”

Ook Transparant Deurne vindt het een vreemde gang van zaken dat de komst van de dertig statushouders niet actief door de gemeente wordt gecommuniceerd en heeft daarom raadsvragen gesteld. Net als Munsters van OGD verwijst de partij naar de kaders die in januari door de Deurnese gemeenteraad unaniem zijn aangenomen. Statushouders vallen volgens Transparant Deurne officieel buiten die lokale afspraken, maar in dit specifieke geval in de praktijk misschien juist niet: “Naar de geest van de beleidskaders heeft opvang in een hotel veel meer overeenkomsten met de opvang van asielzoekers.” De partij vindt dat het dan ook vanzelfsprekend moet zijn dat het college daarbij de door de raad vastgestelde kaders hanteert.

Verder wil Transparant Deurne weten waarom de communicatie wordt overgelaten aan het COA en waarom de gemeente dit bijvoorbeeld niet zelf doet. De fractie vraagt zich ook of er al is nagedacht over de toekomstige huisvesting van deze statushouders binnen de gemeente Deurne en welke eventuele (financiële) risico’s de gemeente loopt na de zes maanden.

Landelijke actie
Het COA is begonnen aan een landelijke actie om vergunninghouders die nu in een AZC verblijven, in kleine aantallen in hotels te plaatsen. “Dit is nodig om de enorme druk op de bezetting te verlagen en te voorkomen dat er voor nieuwe asielzoekers geen opvangplekken meer zijn. De actie wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning”, zegt het COA. Dat betekent dat er formeel geen toestemming van de betrokken gemeenten nodig is.

Maar dat wil volgens Munsters van OGD niet zeggen dat de gemeente hier haar inwoners niet over op de hoogte kan stellen: “Keer op keer gaat het mis, eerst in Liessel, toen in de Zeilberg en nu dit weer. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de gemeenteraad en het presidium om proactief te communiceren. Dan neem je je inwoners niet serieus. Ik heb echt het gevoel dat er iets structureel mis is binnen de organisatie. Dit is zo respectloos naar de bewoners van de Sint Jozef.”

Asielzoekerscentrum
In de zomer van 2017 was er sprake van dat in het pand een asielzoekerscentrum gevestigd zou worden met 300 vluchtelingen. Dat ging toen niet door omdat de instroom van asielzoekers terugliep, waarna het concern Fletcher het ombouwde tot hotel. Nu is dezelfde locatie voor het COA in beeld voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Dat zijn voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben en die officieel al in Nederland wonen, zelfredzaam zijn en recht hebben op een verblijfplaats, werk en onderwijs.

Het COA geeft aan dat de huidige problematiek voor een groot deel veroorzaakt wordt door de toename van het aantal vergunninghouders in de asielopvang. Gemeenten hebben de taak om binnen veertien weken nadat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt voor huisvesting te zorgen. Door krapte op de woningmarkt lopen veel gemeenten achter op de wettelijke taakstelling. Inmiddels wachten volgens het COA bijna 10.000 mensen in de asielopvang langer dan veertien weken op een woning in de gemeente waaraan ze zijn gekoppeld.

De vergunninghouders worden door het COA geplaatst in hotels in de buurt van het AZC waar ze nu verblijven. De hiermee vrijgekomen opvangplekken worden ingezet voor de asielzoekers die nu nog verblijven op locaties die sluiten.

Foto: archief DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen