12.4 C
Deurne
zondag 14 juli 2024
Home- DeurneCollege is volgens Onafhankelijke Groep Deurne met donatie Giro 555 buiten haar...

College is volgens Onafhankelijke Groep Deurne met donatie Giro 555 buiten haar boekje gegaan

Bij de donatie van 32.971 euro die de gemeente Deurne in februari heeft gedaan aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, is het college volgens de fractie van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) buiten haar rol getreden. De partij vindt dat het verlenen van humanitaire hulp niet bij de taken van een gemeente hoort en dat er in elk geval eerst discussie in de gemeenteraad over had moeten plaatsvinden.

“Het gaat ons niet om de donatie aan Turkije en Syrië an sich, wat ons betreft houd je je als gemeente aan je woord als je een toezegging doet, maar wij vinden het wel van groot belang dat het college zich bij haar leest houdt”, zegt Riny van Leeuwen-Berkvens van OGD. “In de begroting is voor zover ik weet geen bedrag gereserveerd voor dit soort uitgaven (humanitaire hulp) en naar mijn beste weten heeft de gemeente ook geen taak op dit gebied.”

Financiële verordening
Wethouder Oomen geeft namens het college aan dat zij vrij zijn om bedragen tot 50.000 euro uit te geven en dat voor de donatie van bijna 33.000 euro aan giro 555 dus geen raadsbesluit nodig was. Daarbij doelt Oomen op artikel 7 van de financiële verordening van gemeente Deurne waarin staat: “Het college besluit niet over de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan 50.000 euro die niet zijn voorzien in de begroting.” Van Leeuwen-Berkvens vindt dat er geen sprake is van de aan- en verkoop van goederen: “Er zijn immers geen goederen, werken en/of diensten door het college aan- of verkocht, maar er is een donatie gedaan.”

Gedachtengoed
Hoewel een donatie niet valt onder ‘de aan- en verkoop van goederen, werken en/of diensten’ vindt het college dat haar handelwijze in de lijn ligt van het gedachtengoed van artikel 7 en overeenkomt met eerdere besluitvorming. Dit gedachtengoed is volgens Van Leeuwen-Berkvens beschreven in de toelichting bij de verordening waaruit zou blijken dat dit niet het gedachtengoed is waarmee het college in lijn van gehandeld zou kunnen hebben. “De toelichting geeft zelfs expliciet het tegendeel aan. Ook moeten besluiten van het college voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen passen binnen de kaders van het beleid dat door de raad is uitgezet.”

Raadsprogramma
Riny van Leeuwen-Berkvens van OGD benadrukt dat de raadsleden zich in het raadsprogramma hebben uitgesproken over dat goed samenspel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie een voorwaarde is voor het vertrouwen van inwoners en het daarom belangrijk is dat er duidelijkheid is over zaken zoals humanitaire hulp door de gemeente.

Oekraïne
“Als we als raad besluiten dat dit inderdaad een gemeentelijke taak is kunnen we kaders hiervoor vastleggen waarbinnen het college zo nodig kan handelen. Zo zou wat onze fractie betreft ook de humanitaire situatie in Oekraïne op dit moment onze steun verdienen als we als raad besluiten dat dit bij ons takenpakket hoort”, zegt Van Leeuwen-Berkvens.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen