21.6 C
Deurne
zondag 14 juli 2024
Home- DeurneDertien intensieve veehouderijen beëindigen activiteiten; 45.000 varkens minder in Deurne

Dertien intensieve veehouderijen beëindigen activiteiten; 45.000 varkens minder in Deurne

In een zogenoemd veegplan van gemeente Deurne is overeengekomen dat dertien varkenshouderijen gaan stoppen met hun activiteiten. De gemeenteraad ging dinsdagavond unaniem akkoord met het plan waarmee het aantal varkens in Deurne met ongeveer 10 procent wordt verminderd en er in totaal 45.000 varkens verdwijnen uit de gemeente.

Deelnemende varkenshouders maken voor de beëindiging van hun activiteiten gebruik van de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij (SRV). Hiervoor moet wel het bestemmingsplan van de locaties worden aangepast zodat het niet langer is toegestaan een intensieve veehouderij te exploiteren of op te starten op die plek. “Op vijftien locaties is de bestemming intensieve veehouderij van de locatie afgehaald en is een nieuw perspectief gecreëerd voor de stoppende boeren”, zegt wethouder Marinus Biemans.

Sloop stallen
De gemeenteraad heeft hiermee groen licht gegeven aan dertien varkenshouderijen om op verschillende locaties in de gemeente te stoppen met de intensieve veehouderij. Hierdoor komt ongeveer 47.000 m2 aan stallen leeg te staan, die moeten worden gesloopt.

Landschap
Volgens de gemeente is dit een goede ontwikkeling die een einde maakt aan overtollige bebouwing in het buitengebied. “In een aantal gevallen worden er wel nieuwe gebouwen opgericht die gebruikt worden voor de nieuwe bedrijfsactiviteiten die dit bestemmingsplan mogelijk maakt. Deze gebouwen en de bijbehorende terreinen, worden goed landschappelijk ingepast”, meldt de gemeente. Ook bij de woonbestemmingen wordt gekeken naar hoe deze het beste zijn in te passen in het landschap.

Luchtkwaliteit
Daarnaast komt de sanering van de varkenshouderijen volgens de gemeente ten goede aan bijvoorbeeld het water, luchtkwaliteit, geluid en archeologie en voldoet het nieuwe bestemmingsplan hiermee aan een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Lastige keuze
Wethouder Biemans begrijpt dat hoewel het gaat om een vrijwillige beëindiging van de varkenshouderijen, het voor de ondernemers een grote verandering is die veel impact heeft: “Grotendeels zijn dit deelnemers aan de warme sanering varkenshouderij. Alhoewel het een vrijwillige keuze is, was de beslissing voor de boeren vaak een lastige. Door intensief samen met de boer te zoeken naar nieuwe mogelijkheden is vormgegeven aan deze stap in de omvorming van ons buitengebied.”

Veedichte gebieden
Twee jaar geleden heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling voor het beëindigen van varkenshouderijen om op die manier in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Gemeente Deurne heeft toen contact gelegd met negentien ondernemers die interesse hadden om hun varkensbedrijf te stoppen. Een aantal van hen is om uiteenlopende reden afgehaakt.

Andere bestemming
Van de varkenshouders die in het zogeheten veegplan wel collectief stoppen met varkenshouden, gaan sommigen van hen door met andere agrarische activiteiten, eventueel in combinatie met bestaande nevenactiviteiten. In andere gevallen krijgt de locatie een andere bestemming zoals wonen of een niet-agrarisch bedrijf.

Insectenkwekerij
De deelnemende ondernemers slaan allemaal verschillende wegen in. Op een aantal van de locaties kiezen de varkenshouders er voor om de bestemming van het perceel om te zetten in een woonbestemming. Ook gaat een aantal voormalige varkenshouders door als agrarisch bedrijf, maar dan wel zonder varkenshouderij. Op andere locaties komen gemengde boerenbedrijven uiteenlopend van agrarisch technische hulpbedrijven, een combinatie van een woning met bedrijf of een zorgboerderij voor dagbesteding voor mensen met dementie gecombineerd met een insectenkwekerij.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen