11.9 C
Deurne
vrijdag 24 mei 2024
Home- DeurneDeurne gaat voor windenergie langs A67 en zonne-energie op daken en waterplas...

Deurne gaat voor windenergie langs A67 en zonne-energie op daken en waterplas de Brink

De gemeenteraad van Deurne is dinsdagavond in meerderheid akkoord gegaan met de Energievisie Deurne 2030. Hierin kiest Deurne voor zon-op-dak-oplossingen en voor de grootschalige opwek worden mogelijkheden onderzocht voor windenergie langs de A67 en zonne-energie op waterplas de Brink in Liessel.

In de energievisie voor Deurne zijn de route, strategie en acties opgenomen die er voor moeten zorgen dat de emissie van de gemeente in 2030 met minimaal 49 procent is afgenomen en Deurne in 2050 energieneutraal is.

‘Klimaat gered, milieu vernietigd’
Om het groene buitengebied zoveel mogelijk te sparen, wil de gemeente zich concentreren op het besparen van energie, het stimuleren van zon-op-dak en de realisatie van zogenoemde No Regret-maatregelen, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en op restruimtes in stedelijk gebied.

Burgerpartij Transparant Deurne stemde als enige tegen de voorgenomen plannen, met name vanwege de vrees voor juist grote velden met zonnepanelen en een muur aan windmolens in de natuur van de buitengebieden. Frank van Tilburg zegt de krantenkoppen van 2050 al voor zich te zien: “Klimaat gered, milieu vernietigd”. Hij doelt daarbij op de voorgenomen windmolens in de Klimaatcorridor langs de A67, die volgens Van Tilburg dan op nauwelijks één kilometer komen te staan van een Natura 2000-gebied. “Een koe in de wei is slecht voor de Peel en een windmolen kan zo maar”, concludeert Van Tilburg.

Daarnaast vraagt de fractievoorzitter van Transparant Deurne zich bij de opwek van zonne-energie af om welke schaal het dan gaat: “We willen in 2050 in Deurne 646 GWh energie opwekken om dan energieneutraal te zijn. Eén hectare zonnepanelen levert in Nederland tussen de half en één GWh per jaar op. Stel dat we meest gunstige berekening nemen, dan komt dat neer op 650 hectare zonnepanelen om de doelstelling te halen.”

Schaarste grondstoffen
Ook Jerom Coppus van PGP Deurne heeft zorgen over het opwekken van zonne-energie in het buitengebied, maar die hebben te maken het toenemende aantal stalbranden die veroorzaakt worden door zonnepanelen. Hij benadrukt dat goed toezicht op technische installaties daarom van groot belang is. Coppus haalde ook de problematiek aan rond de schaarste van grondstoffen, die nodig zijn om zonnepanelen te produceren.

Vanwege de transportproblemen op het elektriciteitsnet en de afbouw van de salderingsregeling, verwacht de gemeente dat de grootschalige energieopwekking uit wind en zon in het buitengebied niet uit te sluiten is. In de Deurnese energievisie wordt wel de voorkeur gegeven aan grote windturbines in plaats van zonnepanelen. “Voor grootschalig zon en wind stellen we wel de voorwaarde dat hiervoor draagvlak is en lokaal eigendom kan worden gerealiseerd. Door jaarlijks te monitoren stellen we zo nodig deze strategie bij”, aldus het college.

Sterkste schouders
Voor meerdere partijen is dat lokale eigenaarschap van de windmolens en zonnepanelen een belangrijk punt. “De fractie DOE! vindt het belangrijk dat ieder lid van de lokale gemeenschap de kans krijgt om mee te doen. Het moet niet uitmaken of je nou een Dacia of een Tesla voor de deur hebt staan, of sterker nog; of je überhaupt een auto hebt of niet. Wat ons betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten”, zegt Bram van Neerven van DOE!

Benny Munsters van OGD ondertekent die visie: “Misschien zijn er wel mensen die bang zijn dat ze niet mee kunnen doen.” Zijn fractie wil daarom dat de energietransitie in een tempo plaatsvindt dat haalbaar is voor de inwoners en het landschap in de gemeente Deurne. “Iedereen moet mee kunnen doen, iedereen moet zijn steentje bij kunnen dragen in een tempo dat wij aankunnen”, aldus Munsters.

Kleine windmolens
Ook bij de behandeling van de energievisie in de Commissie Omgeving bleek vorige week al dat meerdere partijen een aantal zaken misten in het voorstel, zoals de mogelijkheden voor kleine windmolens in het buitengebied. Ook werd geopperd om op huizen en gebouwen met een beschermd aanzicht zonnepanelen toe te staan. Hiervoor werden raadsbreed twee moties ingebracht en aangenomen.

Daarmee moeten kleinere windturbines met een as-hoogte van maximaal 15 meter een duurzame oplossing kunnen bieden voor de energiebehoefte van bedrijven, zoals agrarische ondernemingen. Een dergelijke windmolen zorgt in de ogen van de Deurnese politici voor een mogelijkheid voor ondernemers en particulieren in het buitengebied om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast zou deze lokale energieopwekking voor eigen gebruik ook zorgen voor minder belasting van het stroomnet.

Historisch karakter
De andere motie kwam voort uit de wens van veel woningeigenaren met panden die een beschermd aanzicht hebben. Ook zij blijken interesse te hebben in het installeren van zonnepanelen om bij te dragen aan duurzame energievoorziening. Daarbij wordt wel benadrukt door de Deurnese politiek dat het behouden van het historische karakter van beschermde woningen van groot belang is.

Met de twee toevoegingen uit de moties konden de politieke partijen in Deurne zich dinsdagavond voldoende vinden in de Energievisie om ermee in te stemmen. Transparant Deurne stemde als enige partij tegen. Dit komt volgens partijvoorzitter Frank van Tilburg doordat de visie in zijn ogen de opmaat is voor een versneld uitvoeringsprogramma.

Geen plek
Volgens van Tilburg ontbreekt in het huidige stuk de helft van de opgave: “Gemakshalve wordt vergeten dat we onderdeel zijn van de RES-regio Eindhoven. De hele regio moet energieneutraal zijn. Niet wij alleen, maar wij samen met onze buren. Want Eindhoven en Helmond hebben geen plek voor grootschalige opwek. Zij kijken daarvoor naar ons, dat weten we nu al.”

De gemeente gaat de nu aangenomen energievisie uitwerken in het Uitvoeringsprogramma Energie, dat naar verwachting in december wordt behandeld door de gemeenteraad.

Foto’s: Pexels/EAZ/gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen