20.6 C
Deurne
woensdag 19 juni 2024
Home- DeurneDeurne wil bij komst vliegbasis ruimte voor windmolens maar blijft tegen heropening

Deurne wil bij komst vliegbasis ruimte voor windmolens maar blijft tegen heropening

Het college van Deurne wil Defensie vragen om bij de eventuele heropening van vliegbasis de Peel rekening te houden met de wens van de gemeente om windturbines te plaatsen. Voordat de activiteiten van de vliegbasis kunnen worden herstart, moeten er eerst een nieuw luchthavenbesluit en milieueffectrapportage (MER) komen waarin dan ook de ruimte voor windmolens zou moeten worden opgenomen.

Het gesprek dat burgemeester en wethouders van Deurne willen aangaan met Defensie, heeft alleen te maken met de windturbines. “Deze actie houdt echter niet in dat Deurne van standpunt wijzigt met betrekking tot de ongewenste reactivering van de vliegbasis”, zegt wethouder Tom Oomen.

Windturbines
Voor het geval dat de vliegbasis er toch komt, wil de gemeente dat bepaalde wensen vanuit Deurne in het proces worden meegenomen. “Om de mogelijkheden voor windturbines in Deurne open te houden zullen in het besluit en de MER rekening gehouden moeten worden met de komst van windturbines”, legt Oomen uit. Defensie heeft ook de Commissie Overleg Voorlichting Milieu (COVM) opgericht. Hier heeft burgemeester Greet Buter zitting in, om ook op die manier de belangen van Deurne te behartigen.

Duurzame energieopwekking
Uit technisch en landschappelijk onderzoek is gebleken dat voor de gemeenten Deurne, Venray en Gemert-Bakel grote kansen liggen voor duurzame energieopwekking rondom de vliegbasis. Daarbij werd duidelijk dat binnen de zoekgebieden in Deurne er geen mogelijkheden zijn voor grote windmolens met een hoogte van 225 meter maar kleinere windmolens tot ongeveer 150 meter hoog zouden wel inpasbaar zijn. “Om de landelijke, provinciale en lokale ambities te realiseren is de ruimte voor duurzame energieopwekking schaars. De ruimtelijke mogelijkheden rondom de vliegbasis bieden uitkomst”, zegt wethouder Oomen.

Verstoring radar
Resultaten van TNO-onderzoek laten echter zien dat verschillende typen windmolens voor verstoring zorgen van de radar van een toekomstige luchtmachtbasis in de Peel. Er is gekeken naar een oplossing met externe dekking via Duitse en Belgische radarsystemen zoals die op de militaire vliegbasis Kleine Brogel. Alleen blijkt dit onvoldoende soelaas te bieden rond de toekomstige vliegbasis in Vredepeel en is daarom een radarpost op die locatie noodzakelijk.

Windenergieplannen
In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die dienen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen verstoring op de radar veroorzaken. Voor de bestaande defensieradars en ook een toekomstige bij vliegbasis de Peel geldt een toetsingsgebied voor nieuwe windenergieplannen vanaf een bepaalde hoogte binnen een straal van 75 kilometer. Binnen die gebieden mogen geen nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt met nieuwe grote windturbines zonder toestemming van het ministerie van Defensie.

CO2-uitstoot
De gemeenteraad van Deurne zal zich naar verwachting begin volgend jaar buigen over welke maatregelen er worden genomen voor het reduceren van de CO2-uitstoot in Deurne. Daarbij zou de plaatsing van windmolens in Deurne een optie kunnen zijn.

Langstraat
Eerder werden in de behandeling van de Regionale Energie Strategie uiteindelijk twee gebieden aangewezen voor mogelijke windturbines. Dit zijn het oude glastuinbouwgebied langs de Langstraat (N270) en het grootschalige intensieve landbouwgebied aan de oostelijke kant van Deurne.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen