-2.9 C
Deurne
zaterdag 2 december 2023
Home- DeurneDoodlopende paden Deurnsche Peel worden afgesloten om kwetsbare natuur te beschermen

Doodlopende paden Deurnsche Peel worden afgesloten om kwetsbare natuur te beschermen

Staatsbosbeheer sluit vanaf komende zaterdag definitief drie doodlopende paden in de Deurnsche Peel af. Dit wordt gedaan om kwetsbare soorten in de kern van dit Natura 2000-gebied nog meer rust te geven. In het najaar gaat Staatsbosbeheer met andere partijen in gesprek om naar alternatieve recreatiemogelijkheden te zoeken.

De drie paden die worden afgesloten, zijn het pad vanaf de Helenaveenseweg (uitrit zandauto’s), de Bajonetbocht en de Einderweg. Eerder werd al besloten om bepaalde paden niet meer te onderhouden en een brug over het kanaal van Deurne weg te halen ten behoeve van rust in het natuurgebied. In ruil daarvoor zijn er onder andere nieuwe wandelroutes aangelegd vanaf de Halte.

Ongewenste ontwikkeling
Na uitvoering van het grote natuurherstel in Project Leegveld zijn er een aantal kades aangelegd, om het regenwater beter vast te kunnen houden. De voorheen doodlopende paden sluiten nu volgens Staatsbosbeheer naadloos aan op de nieuwe kades: “Die zorgen er dus voor dat het gebied nu veel toegankelijker is dan voorheen: voor de natuur is de nieuwe situatie een ongewenste ontwikkeling.”

De onlangs uitgevoerde Natuurdoelanalyses bevestigden het beeld dat al eerder door de provincie en Staatsbosbeheer geschetst werd: de natuur in de Peel staat zwaar onder druk. “Ten behoeve van natuurbehoud en -herstel zijn verschillende maatregelen nodig. Recreatie verplaatsen naar de rand van de natuurgebieden is een van de maatregelen”, meldt Staatsbosbeheer.

Verstorend effect
Daarom is eerder een zogeheten recreatiezonering opgesteld voor de Peelvenen. Hierbij wordt recreatie in het kerngebied tot een minimum beperkt zodat dieren het hele jaar rust en bescherming krijgen. Uit het onderzoek ‘Verstoring van vogels door recreatie’ van Krijgsveld, Klaassen en van de Winden zou blijken dat recreatie bijna altijd een verstorend effect heeft.

Dat maakt het volgens Staatsbosbeheer moeilijk om de beleving van de Peel door mensen te combineren met de bescherming van flora en fauna in het gebied: “Daarom wordt ook gekeken waar nieuwe recreatiemogelijkheden ontwikkeld kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van natuurherstel.”

Op dit moment werken de provincie, waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en gemeenten Deurne en Asten samen aan een gezamenlijk belevingsplan voor de Peelvenen. Dit najaar wordt de eerste fase daarvan verder ontwikkeld en concreet gemaakt, waarbij ook stakeholders in het gebied betrokken worden.

Lees ook: Natuur in de Peel onder zware druk; meer maatregelen hard nodig volgens Ecologische Autoriteit

Foto: Staatsbosbeheer

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen