17.7 C
Deurne
zaterdag 22 juni 2024
Home- DeurneEikenbomen aan Veldweg moeten toch wijken voor meer wind voor Holten’s molen

Eikenbomen aan Veldweg moeten toch wijken voor meer wind voor Holten’s molen

Al vanaf oktober 2021 wordt er geruzied over 19 eikenbomen aan de Veldweg vlakbij Holten’s molen in Deurne. Die zouden moeten worden gekapt om er zo voor te zorgen dat de molen vaker kan draaien. Bij oostenwind staan de bomen aan het fietspad richting de wijk Heiakker in de weg. Stichting Boombelijd is het niet eens met de kapvergunning en gaat de beslissing van de gemeente aanvechten.

De stichting geeft aan dat zij niet alleen staan in hun strijd tegen de kap maar dat ook 60 tot 70 procent van de wijkbewoners niet wil dat de bomen verdwijnen. “Deurne kiest voor de molen in plaats van voor beiden terwijl bewoners in meerderheid voor de bomen kozen”, zegt de natuurbelangenclub. Ook zijn er wijkbewoners die zich afvragen hoe het kan dat wanneer zij willen dat bomen verdwijnen vanwege overlast dit niet kan, maar voor de molen wel.

Negatieve werking
Vanuit stichting Holten’s molen heeft de gemeente in het verzoek gekregen om de 19 eiken aan de Veldweg te kappen. Dit omdat de bomen de werking van de molen negatief beïnvloeden. De gemeente meldt dat dit verzoek is onderbouwd door een schrijven van Vereniging Hollandsche Molen en de Monumentencommissie. Het college van Deurne geeft aan het belangrijk te vinden dat de molen kan blijven werken en voldoende wind vangt. Zij zien de kap van de bomen als noodzakelijk in het kader van het algemeen belang van het monument.

Maatschappelijke belangen
Volgens Stichting Boombelijd zijn de bomen juist van groot belang omdat ze onder andere zorgen voor afkoeling bij hete dagen, de luchtvochtigheid op peil houden, fijnstof opvangen, de lucht zuiveren, water opnemen bij wateroverlast en zorgen voor vochtregulatie. Toch vindt de gemeente dat er zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn die voorgaan: “De bijdrage van bomen in algemene zin bij klimaatadaptatie is bekend. Deze bijdrage wordt ook niet ontkend, maar zoals eerder gezegd moeten belangen afgewogen worden om tot een keuze te komen.”

Vleermuizen
De gevolgen voor de biodiversiteit zijn volgens de gemeente gering omdat het om relatief jonge bomen zou gaan. “Er heeft geen flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden. De Wet natuurbescherming legt geen beperkingen op bij het kappen van bomen zolang de zorgplicht in acht genomen wordt. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld buiten het broedseizoen gekapt moet worden, of er moet vastgesteld zijn dat er geen vogels aan het broeden zijn. Het is mogelijk dat de bomen worden gebruikt als geleidingsroute door vleermuizen. De negatieve effecten hiervan worden gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen.”

Knotten
Andere oplossingen dan het kappen van de bomen zijn er volgens de gemeente wel maar die hebben veel haken en ogen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het knotten of kandelaberen van de bomen. Dan wordt de kroon compleet of grotendeels verwijderd van de boom en blijven enkel de stam plus enkele gesteltakken behouden.

Dure ingreep
Omdat het inlandse eiken betreft is dat volgens de gemeente geen goed idee: “Deze soort is over het algemeen slecht bestand tegen het zo rigoureus snoeien van de kroon en de kans is aannemelijk dat de bomen of afsterven of een lange periode niet of nauwelijks zullen gaan groeien.” Zouden de bomen tegen de verwachting in toch opnieuw uitschieten dan moeten de bomen periodiek opnieuw geknot worden en dat is onderhoud-technisch een dure ingreep.

Verplaatsen
Ook het verplaatsen van de bomen is geen optie, geeft de gemeente aan: “Deze maat bomen kan technisch gezien verplant worden. Dit is echter een hele dure operatie. Het is ook de vraag of dit haalbaar is qua de aanwezigheid van kabels en leidingen.”

Herplantplicht
In de vergunning voor de kap is wel een herplantplicht opgenomen. Voor minimaal hetzelfde aantal bomen dat wordt gekapt komen er ergens anders nieuwe bomen voor terug. “Hoe hieraan invulling wordt gegeven, is vastgelegd in het herbeplantingsplan dat onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning”, meldt de gemeente.

Lees ook:

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen