14.5 C
Deurne
zondag 14 april 2024
Home- DeurneEindelijk groen licht voor uitbreiding en nieuwbouw basisscholen Deurne en Neerkant

Eindelijk groen licht voor uitbreiding en nieuwbouw basisscholen Deurne en Neerkant

De gebouwen van verschillende basisscholen in Deurne en Neerkant zijn versleten of kunnen de toename van het grote aantal leerlingen niet meer aan. Daarom heeft het Deurnese college van B&W dinsdag groen licht gegeven voor de nieuwbouw van de St. Willibrordusschool in Neerkant, uitbreiding van D’n Bogerd en nieuwbouw van De Bron in Deurne.

Na die eerste drie scholen, worden op langere termijn de scholen Tijl Uilenspiegel, de Zeilberg en de Gerardusschool aangepakt. In samenspraak met de stichtingen Prodas en PlatOO zijn hiervoor in het integraal onderwijshuisvestingplan (IHP) schoolgebouwen aangewezen die prioriteit krijgen om een ingreep te ondergaan.

9,75 miljoen
Op 28 februari buigt de gemeenteraad zich over de beleidskaders en het benodigde budget; voor de eerste drie scholen op de lijst wordt een investeringskrediet gevraagd van 9,75 miljoen euro. Na een positief raadsbesluit kunnen de bouwvoorbereidingen starten, dat realisatie in 2024 mogelijk maakt.

Komende 15 jaar
Wethouder Oomen legt uit dat de investeringen noodzakelijk zijn en dat de gemeente en schoolbesturen een gezamenlijke zorgplicht hebben voor huisvesting van het basisonderwijs: “Goede, passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting draagt bij aan de ontwikkeling van de jongste inwoners van Deurne en daarmee het potentieel van alle toekomstige inwoners. Het integraal onderwijshuisvestingplan (IHP) is een richtinggevend beleidskader dat inzicht geeft in de behoefte aan onderwijsvoorzieningen in het primair onderwijs voor de komende 15 jaar.”

Inventarisatie
In maart 2022 is met de schoolbesturen gestart met een inventarisatie van de schoolgebouwen, prognoses van het aantal leerlingen per school, ruimtebehoefte, geografische spreiding, medegebruik van de gebouwen en de uitbreiding van woonwijken. Vervolgens is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die om een ingreep vragen en welke ervan het hardst toe zijn aan verbouwing. De nieuwbouw van de St. Willibrordusschool in Neerkant, uitbreiding van D’n Bogerd en nieuwbouw van De Bron in Deurne kwamen daarbij bovenaan de lijst te staan.

Strengere regelgeving
De eisen aan nieuwe schoolgebouwen worden door wet- en regelgeving steeds strenger. De gemeente heeft zich voorgenomen om bij nieuwbouw te streven naar duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat en een lage energiebehoefte. In de uitwerking van de plannen wordt per project in gesprek met schoolbestuur de ambities met betrekking tot duurzaamheid bepaald en financieel uitgewerkt.

Neerkant
Prodas kan na het raadsbesluit als ‘bouwheer’ aan de slag met de voorbereiding van  nieuwbouw van basisschool St. Willibrordus in Neerkant met zes lokalen en met de permanente uitbreiding van vijf lokalen voor basisschool d’n Bogerd. Dat is volgens bestuurder Mischa Kleukers van Prodas ook hard nodig: “In het IHP proces is nut en noodzaak voor nieuwbouw van een basisschool in Neerkant aangetoond en op d’n Bogerd stijgt het aantal leerlingen de komende jaren naar 405 in 2030. Een groei van 100 leerlingen betekent een stevige uitbreiding van het gebouw.”

De Bron
De voorbereiding voor nieuwbouw van een school met acht lokalen van basisschool de Bron kan na beslissing van de gemeenteraad worden uitgevoerd door Stichting PlatOO. “Uit de analyse van de gebouwgegevens blijkt dat de Bron op alle bouwkundige aspecten laag scoort en aan het einde van de levensduur is. In het IHP wordt dan ook uitgegaan van nieuwbouw van OBS de Bron voor acht groepen onderwijs”, zegt voorzitter Sultan Solak van het college van bestuur van PlatOO.

Grote uitdaging
Volgens wethouder Oomen moet er komende jaren nog flink wat gebeuren op het gebied van onderwijshuisvesting en daarbij spelen verschillende onzekere factoren een rol: “Het IHP maakt duidelijk dat de gemeente de komende jaren een grote uitdaging heeft op het gebied van onderwijshuisvesting. Voor de eerste drie  scholen wordt nu een investeringskrediet gevraagd van 9,75 miljoen euro. Het gaat dus over grote bedragen en een langere periode. Op langer termijn zijn er dan veel onzekerheden zoals de financieringsrente, duurzaamheidseisen en bouwkosten. Het is dan ook belangrijk om het IHP goed te blijven monitoren.”

Kinderopvang
Tijdens de Raadscommissie Samenleving en Bestuur op 1 december vorig jaar is gediscussieerd over integratie van voorzieningen, duurzaamheidsinvesteringen en spreiding van onderwijshuisvesting. De raadscommissie was positief om maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, bewegen en ontmoeten te integreren in een schoolgebouw. Ook is het mogelijk om commerciële kinderopvang in een schoolgebouw te huisvesten. De gemeente geeft aan dat het combineren van voorzieningen op een ‘slim moment’ voor ieder nieuw schoolgebouw en per wijk in de planvorming wordt meegewogen.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen