18.6 C
Deurne
donderdag 20 juni 2024
Home- DeurneFietspad Leegveld weer open; ‘Het oogt iets veiliger dan voorheen’, zegt verkeerskundige

Fietspad Leegveld weer open; ‘Het oogt iets veiliger dan voorheen’, zegt verkeerskundige

Bijna een jaar was het fietspad tussen de Kanaalstraat en de kruising met de Eikenlaan in Deurne afgesloten, maar sinds deze week kan er weer worden gefietst op het pad aan het Leegveld. De renovatie van het fietspad zorgde in april van vorig jaar voor verontruste reacties van omwonenden over de breedte van de fietsroute. Ook leidde de situatie tot meerdere raadsvragen van politieke partijen Transparant Deurne, OGD en 50Plus over de verkeersveiligheid.

Waarom het fietspad zo lang werd afgesloten en wat er in de tussentijd is gebeurd om het pad veiliger te maken, is niet duidelijk. Verkeerskundige Jan van Schijndel is dit weekend een kijkje gaan nemen op de plek aan het Leegveld, waar hij vorig jaar nog tot de conclusie kwam dat het nieuwe geasfalteerde pad erg smal was en hij verwachtte dat het niet lang zou duren voordat iemand met een ambulance wordt afgevoerd.

Geen aanbevelenswaardige route
“Het fietspad is nog steeds 1,5 meter breed, maar oogt wel iets veiliger dan voorheen”, zegt Van Schijndel die in Deurne een verkeersadviesbureau heeft. “Ik weet niet of er iets aan het pad zelf is gedaan. Het is in elk geval wel jammer dat voor bepaalde fietsdoelgroepen zoals duo-fietsen dit geen aanbevelenswaardige route is met deze breedte. Zeker omdat er fietsverkeer in twee richtingen over het pad gaat en er in dit gebied ook veel wandelaars lopen, is zo’n smal pad niet handig. Als ik het zo bij elkaar bekijk is de reden voor de lange afsluiting voor mij een compleet raadsel.”

Hekken
Ook Mieke Kuijpers-Aarts van politieke partij Transparant Deurne verbaast zich erover dat er een jaar lang hekken om het fietspad stonden. Daarom heeft ze eind vorige maand nog gevraagd waarom het fietspad nog steeds niet geopend was. Wethouder Helm Verhees had immers in januari nog beloofd: ‘dat het fietspad uiterlijk eind maart open kan’. “Sindsdien hebben we hier niets meer over gehoord. Feit is echter dat het inmiddels meivakantie is en het fietspad nog altijd is afgesloten”, zei Kuijpers-Aarts op 24 april. Afgelopen week kwam op dinsdag 9 mei dan het antwoord op haar vraag: “Het fietspad gaat een dezer dagen open.”

Krap fietspad
Inmiddels maken fietsers in grote getale gebruik van het pad. Met het mooie weer is het zaterdagmiddag al aardig druk op de nieuwe route. “Ik heb maar meteen een paar toevallige passanten staande gehouden”, zegt Jan van Schijndel. “Zij kenden het pad ook van voor de afsluiting en beaamden het gevoel dat het een krap fietspad is. Het lijkt nu breder en veiliger, maar met de nadruk op ‘lijkt’. Of het dat echt is, blijft de vraag. Als je het zo ziet liggen, was er in elk geval best ruimte geweest om het iets breder te maken.”

Veilig gebruikmaken
De breedte van het fietspad op het Leegveld is volgens Van Schijndel op zich niet bijzonder: “Er zijn richtlijnen voor de breedtes van fietspaden, maar dat zijn dus geen regels. Je hebt in de gemeente Deurne wel meer recreatieve routes die maar 1,5 meter breed zijn, maar dat zijn paden die er al liggen. Als je dan een nieuw fietspad aanlegt, ga je toch kijken of je het misschien wat breder kunt maken zodat meerdere doelgroepen er veilig gebruik van kunnen maken.”

Natuurgebied
De gemeente geeft aan dat er wel is onderzocht of een andere inrichting of verbreding van het pad mogelijk zou zijn geweest: “De voornaamste reden om dit niet te doen, is dat hier dan veel vierkante meters bestaand natuurgebied voor opgeofferd dienen te worden. Dit in combinatie met hoge kosten voor de gemeente en het feit dat de huidige breedte van het fietspad gelijk is aan onze overige recreatieve fietspaden in de bossen hebben er toe geleid dat gekozen is om het oude profiel te behouden.”

Maatwerk
Van Schijndel beaamt dat het hier officieel gezien gaat om een recreatieve route, maar dat je niet elk fietspad in een hokje kan plaatsen: “De situatie is overal anders en daarom moet je maatwerk leveren. Op de plek goed gaan kijken en alle factoren in kaart brengen en niet ergens in een kantoor iets gaan bedenken dat misschien in de praktijk helemaal niet werkt.”

Piketpaaltjes
De verkeerskundige kan er een boek over schrijven: “Ik zie zo vaak dat er aanpassingen worden gedaan aan verkeerssituaties waar je meteen van ziet dat het fout gaat. Regelmatig wijs ik de gemeente Deurne daarop zoals een keer dat ze ineens ergens piketpaaltjes hadden geplaatst, waardoor vrachtwagens daar helemaal niet meer door konden manoeuvreren. Dan hoor je niks terug van de gemeente, maar even later hebben ze de paaltjes wel weer weggehaald.”

Koppeling fietsroutes
Voor de situatie op het Leegveld is volgens Van Schijndel ook maatwerk nodig. “Het is inderdaad een recreatief fietspad maar wel eentje dat een koppeling vormt tussen twee belangrijke fietsroutes in dit gebied. Daarnaast zijn er ook veel wandelaars op deze route. Allemaal factoren die je mee moet nemen in de afwegingen”, zegt Jan van Schijndel.

Fietstassen en spiegels
Daarnaast moet er volgens hem rekening worden gehouden met ontwikkelingen bij de gebruikers: “Je ziet ook veranderingen bij de deelnemers aan het verkeer. Bijvoorbeeld de toename van duo-fietsen die net zo breed zijn als het fietspad en elkaar dus niet kunnen kruisen op een route zoals op het Leegveld. Maar ook zijn er steeds meer senioren op de weg, vaak met een e-bike met fietstassen en uitstekende achteruitkijkspiegels. Je moet er toch niet aan denken dat twee tegemoetkomende fietsers in elkaar haken met hun spiegels. Het is niet voor niks dat ik zelf al twintig jaar een helm draag tijdens het fietsen.”

Fietsersbond
De toename van het aantal duo-fietsen was voor Transparant Deurne eind vorig jaar  aanleiding om daar raadsvragen over te stellen. Hierbij wees de partij niet alleen op de breedte van het fietspad over het Leegveld, maar ook op de smalle fietspaden in bijvoorbeeld de Liesselse en Vlierdense bossen. Riny van Leeuwen-Berkvens van Onafhankelijke Groep Deurne stelde eerder vragen, waarbij ze het college wees op de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de Fietsersbond. Hierin staan aanbevolen minimumrichtlijnen voor breedtes van fietspaden. Daarbij benadrukte de partij van Van Leeuwen-Berkvens ook ‘dat fietsers van nature een beetje slingeren en het hier tweerichtingsverkeer betreft.’

Recreatieve route
Het college meldde daarop dat er een afweging wordt gemaakt, of het gaat om zogenoemde primaire/utilitaire fietspaden of een toeristisch/recreatief pad. “Vervolgens wordt gekeken in hoeverre het noodzakelijk is de ontwerprichtlijnen te hanteren en/of te kunnen toepassen”, zegt de gemeente. In de praktijk worden die ontwerprichtlijnen strenger toegepast bij de belangrijke doorgaande fietspaden en minder bij recreatieve routes. “In het verlengde hiervan, is er geen gemeentelijk beleid om toeristisch/recreatieve fietsroutes te verbreden. Gelet op het feit dat de fietsroute in het Leegveld valt onder de toeristisch recreatieve routes, is bij de afronding van de werkzaamheden ter plekke het oude fietspad in nieuw asfalt teruggebracht”, meldt de gemeente.

Lees ook: Toekomst gevaarlijk smalle fietspad Leegveld nog steeds onduidelijk

Foto’s: Lenie van den Eijnden/Joan van Rixtel/Daniëlle van de Haterd

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen