13.2 C
Deurne
vrijdag 22 september 2023
Home- DeurneFlink wat werk aan spoorwegovergangen Deurne

Flink wat werk aan spoorwegovergangen Deurne

De spoorwegovergangen in Deurne worden vaak genoemd als bron van ergernis. Door de toenemende drukte op het spoor zijn de slagbomen veel, en regelmatig ook lang, dicht. In de kern van Deurne zijn drie drukke overwegen: Vlierdenseweg, Liesselseweg en Binderendreef. Bij alle drie de overwegen zijn of worden maatregelen genomen om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te verbeteren.

Vervangen bestrating Vlierdenseweg
Het spits werd vorig jaar afgebeten bij de Vlierdenseweg. De ‘slinger’ is hier uit de weg gehaald en het kruispunt met de Fabriekstraat is anders aangesloten. Het verkeer stroomt nu veel beter door en er is een veiligere situatie ontstaan voor automobilisten en fietsers. In de nieuwe situatie zijn ‘stille’ klinkers aangebracht. Helaas bleek al vrij snel na de aanleg dat er een productiefout in deze bestrating zit. De geluidsdempende deklaag van veel stenen laat los. De productiefout is erkend door de fabrikant, deze levert kosteloos nieuwe stenen en vergoedt de kosten voor het opnieuw bestraten. Op maandag 20 mei start het vervangen van de bestrating. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de Lidl dan tijdelijk dicht is in verband met de verbouwing van deze supermarkt. De werkzaamheden duren tot en met de eerste week van juni. Het werk start aan de kant van het spoor. Vanuit daar werkt de aannemer richting de Sint Jozefstraat. De aannemer zorgtervoor dat het werk klaar is bij de kruispunten met de Fabriekstraat en Katoenstraat op het moment dat de werkzaamheden aan de Liesselseweg van start gaan, zodat het verkeer hier weer het spoor kan oversteken.

Aanpak spoorwegovergang Liesselseweg
Bij de Liesselseweg staan de verkeerslichten afgesteld op de spoorwegovergang. Dit moet zorgen voor een veiligere situatie en een betere doorstroming van het verkeer. De huidige verkeerslichten worden vervangen bij het kruispunt Liesselseweg-Toon Kortoomslaan met Amstel/Tramstraat en bij de kruising Liesselseweg/Fabriekstraat/Hub van Doorneweg. Het systeem van de verkeerslichten zal communiceren met de lichten en slagbomen van de spoorwegovergang. Op deze manier wordt geregeld dat auto’s op tijd van de spoorwegovergang af zijn zodra een trein moet passeren. Tegelijkertijd met de vervanging van de verkeerslichten, worden de twee kruispunten aan weerszijden van het spoor opnieuw geasfalteerd. Dit wordt bewust gecombineerd uitgevoerd, zodat er maar één keer overlast is voor het verkeer.

Planning en wegafsluiting
De werkzaamheden starten in de eerste week van juni, aan de kant van de Amstel-Toon Kortoomslaan-Tramstraat (noordzijde van het spoor). Daarna komt het kruispunt aan de zuidzijde van het spoor aan de beurt. De werkzaamheden duren tot half juli en zijn daarmee vlak voor de bouwvak klaar. Tijdens de werkzaamheden zijn de kruispunten en de spoorwegovergang afgesloten voor het verkeer. De omleidingen worden aangegeven met gele borden.

Financiering
De spoorwegovergang bij de Liesselseweg wordt aangepakt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Voor dit project krijgt gemeente Deurne cofinanciering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van provincie Noord-Brabant.

Aanleg spoortunnel Binderendreef
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een aanbestedingsdossier. In dit dossier staan de eisen die worden gesteld aan de aannemer. Naar verwachting start na de zomer de aanbesteding en is in het najaar bekend welke aannemer de tunnel gaat ontwerpen (‘engineeren’) en bouwen. ProRail selecteert één van de aannemers uit de zogeheten ‘tunnelalliantie’. Deze alliantie heeft ProRail speciaal gesloten om op een effectieve en duurzame manier spoortunnels te realiseren. ProRail heeft vier bedrijven geselecteerd, die via een tunnelalliantie-overeenkomst een spoortunnel mogen aanleggen in Nederland. Ondertussen bereiden de gemeente en de nutsbedrijven het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen voor. De kabels en leidingen moeten verlegd worden om ruimte te maken voor de tunnel.

Afsluiting en omleidingsroutes
De Binderendreef zal door de aanleg van de tunnel ongeveer een jaar afgesloten zijn  voor het verkeer. De gemeente doet er alles aan om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk regionaal om te leiden, via bijvoorbeeld de N279-N270 of de A67. Dit wordt zo goed mogelijk afgestemd op andere werkzaamheden die in de regio plaatsvinden. Ook in Deurne zelf wordt hier rekening mee gehouden. Zo is de planning om de werkzaamheden aan de Stationsstraat (rioolvervanging en opnieuw asfalteren) voor de zomer van 2020 af te hebben. Daardoor is de route Vlierdenseweg – Stationsstraat weer op tijd open voordat de bouw van de spoortunnel begint. Dit geldt ook voor de route Liesselseweg – Toon Kortoomslaan. Ondanks de maatregelen die worden genomen om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk om Deurne heen om te leiden, is het onvermijdelijk dat het tijdens de bouw van de spoortunnel drukker is bij de andere spoorwegovergangen in Deurne.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen