18.7 C
Deurne
zaterdag 18 mei 2024
Home- DeurneGeduld van Deurnese politiek begint op te raken: ‘Opnieuw angstvallig stil rondom...

Geduld van Deurnese politiek begint op te raken: ‘Opnieuw angstvallig stil rondom het Fraterhuis’

Al sinds 2017 liggen er plannen voor de renovatie en ombouw van het Deurnese Fraterhuis, maar zeven jaar later lijkt er nog steeds maar weinig van terecht te komen. Dit ondanks dat de eigenaar in december vorig jaar groen licht kreeg voor het starten van de werkzaamheden. Het geduld van politici in Deurne begint op te raken en zowel Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) als VVD Deurne hebben opnieuw raadsvragen gesteld.

Hierin spreken ze hun bezorgdheid uit over de staat van het in verval geraakte Rijksmonument aan de Visser in Deurne. “De verkrotting dient wat ons betreft zo snel mogelijk een halt toegeroepen te worden en wij willen het college – nogmaals – oproepen om gebruik te gaan maken van het juridische instrumentarium dat voorhanden is”, zegt Riny Berkvens-van Leeuwen van OGD.

Brandstichting
In de afgelopen jaren is er tijdens raads- en commissievergaderingen, via raadsvragen en ook door verontruste inwoners uit Deurne herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de aanhoudende problemen rond het Fraterhuis. De langdurige leegstand zorgt volgens Berkvens-van Leeuwen niet alleen voor verpaupering van het pand, maar ook voor andere ongewenste situaties: “Steeds weer bleken derden zich namelijk illegaal toegang te hebben verschaft tot het leegstaande pand en flinke vernielingen te hebben aangebracht, waarvan het dieptepunt een poging tot brandstichting was.”

“Hoe is het mogelijk dat wij als gemeente ons beeldbepalende culturele erfgoed zo verwaarlozen?”

De fractie van OGD wil weten daarom weten wat de branden van juni 2023 voor gevolgen hebben gehad voor de constructieve staat van het pand. Ook vraagt raadslid Riny Berkvens-van Leeuwen zich af waarom de gemeente met alle juridische mogelijkheden die ze heeft heeft om verkrotting van een Rijksmonument tegen te gaan, nog zo weinig heeft ondernomen: “Hoe is het mogelijk dat wij als gemeente ons beeldbepalende culturele erfgoed zo verwaarlozen?”

Angstvallig stil
Eind vorig jaar leek er eindelijk schot in de verbouwing van het pand te komen toen 12 december 2023 door het college een omgevingsvergunning werd verleend voor het realiseren van 10 appartementen in het monumentale pand en het herstellen van de tuinmuur. Maar volgens Berkvens-van Leeuwen is het resultaat voor de zoveelste keer teleurstellend: “Sindsdien is het – na enkele kleine werkzaamheden die een hoopvolle start boden – helaas opnieuw angstvallig stil gebleven rondom het Fratershuis.”

De gemeente heeft bij het verlenen van de vergunning aangegeven dat ze nauw toezicht zou houden of de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd en dat de gemeente hier ook samen met de monumentencommissie op toe zou zien. Berkvens-van Leeuwen wil daarom weten of het college contact heeft gehad met de vergunninghouder en of daaruit is op te maken waarom de werkzaamheden opnieuw stilliggen.

Druk uitoefenen
Ook collega Mark van den Heuvel wil opheldering over waarom het allemaal zolang duurt, terwijl er wel een vergunning is gegeven: “Iedereen die daar langs komt ziet dat het pand ‘nog steeds’ verder aan vervallen is en dat er al meer dan een jaar niets meer gebeurd is. Net als Riny Berkvens-van Leeuwen van OGD vraagt de VVD’er zich af of er druk op de eigenaar kan worden uitgeoefend om de nieuwe appartementen snel te realiseren.

De gemeente kan volgens Berkvens-van Leeuwen een aantal maatregelen nemen die de eigenaar dwingen om het gebouw te herstellen, zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Daarnaast kan bij herhaaldelijke overtredingen van de Woningwet een bestuurlijke boete worden opgelegd en is op grond van de Wet op de economische delicten strafrechtelijke handhaving mogelijk. Verwaarlozing van een gemeentelijk of rijksmonument is ook een economisch delict, waarvan aangifte kan worden gedaan.

Berkvens-van Leeuwen wil van het college weten of er al bepaalde maatregelen zijn genomen en of burgemeester en wethouders in het geval die aanpak niet tot het gewenste resultaat geleid heeft, willen overwegen om over te gaan tot onteigening van het Rijksmonument.

Lees ook: Nieuwsdossier: Appartementen in Fraterhuis

Foto: archief DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen