11.1 C
Deurne
vrijdag 22 september 2023
Home- DeurneGeen medisch centrum maar 48 huurappartementen op plek voormalig politiebureau Deurne

Geen medisch centrum maar 48 huurappartementen op plek voormalig politiebureau Deurne

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen voor 48 huurappartementen op de plek van het voormalig politiebureau in Deurne. Van de levensloopgeschikte woningen zijn 36 appartementen bestemd voor de middenhuur en 12 grotere appartementen voor een dure huurklasse.

De bouw van de woningen op de locatie aan de Hogeweg maakt onderdeel uit van het plan van de gemeente om de komende jaren 1800 nieuwe woningen te realiseren.

Medisch centrum
In die eerdere plannen was ruimte gereserveerd voor 20 appartementen op het terrein van het oude politiebureau in combinatie met een medisch centrum waar huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en andere medisch specialisten een plek zouden krijgen. In 2020 was het nog de bedoeling dat in plaats van het oude politiebureau Medisch Centrum Hogeweg zou herrijzen. Het initiatief hiervoor kwam van oud-huisarts Ulrich Schultz in samenwerking met vastgoedontwikkelaar Rob van Brussel uit Asten.

Medegebruikers
Toen Schulz twee jaar geleden stopte als huisarts in Deurne heeft hij zijn deel van de praktijk overgedragen aan collega-artsen Van de Kerkhof en Lenaerts en ging hij zich richten op de zogeheten Lean-implementatie in huisartsenpraktijken. Voor de invulling van het medisch centrum ging Van Brussel aan de slag door op zoek te gaan naar medegebruikers van het pand: “Daar was ik al een heel eind mee. Verschillende medische specialisten hadden hun medewerking al toegezegd waaronder ook een aantal landelijke partijen.”

Huisartsenpraktijk
Voorwaarde voor het slagen van het medisch centrum was wel dat er ook een huisartsenpraktijk in het pand zou komen, legt Rob van Brussel uit: “De bedoeling is altijd geweest dat er tenminste één huisarts in het centrum zou zitten. Daar komen de verwijzingen vandaan die dan door de medisch specialisten in hetzelfde gebouw behandeld konden worden. In eerste instantie was het plan om de praktijk waar Ulrich Schulz ook als huisarts in werkzaam was, een plek te geven in Medisch Centrum Hogeweg. Daar hebben we met de twee collega-artsen van Ulrich veel over gesproken maar helaas bleek de liefde te veel van één kant te komen en kwam er uiteindelijk geen samenwerking.”

Geen animo
Voor de vastgoedontwikkelaar bleef het voornemen niettemin om er een verzamelplek van te maken waar medische specialisten mensen konden helpen. “Daarom heb ik ook heel lang het spandoek laten hangen waarop viel te lezen dat er een medisch centrum zou komen. Ik heb ook nog andere huisartsen gepolst of ze interesse hadden om intrek te nemen in het gebouw maar daar bleek helaas geen animo voor te zijn in Deurne”, vertelt Van Brussel.

Behoefte aan woonruimte
Daarom heeft hij nu een plan bij de gemeente ingediend voor de bouw van 48 appartementen op de locatie aan de Hogeweg: “Het idee achter het medisch centrum was om iets neer te zetten waar de inwoners van Deurne behoefte aan hebben. Als het blijkbaar niet lukt om dat te realiseren, dan lijkt het me niet meer dan logisch om voor iets anders te kiezen waar ook veel behoefte aan is in Deurne; woonruimte. Daar is het natuurlijk een prachtige plek voor waar we een heel mooi gebouw willen neerzetten dat past in de omgeving.”

Twee gebouwen
In het nieuwe plan is ruimte voor twee gebouwen met vier woonlagen. Er komt een gebouw met 10 appartementen dat achter de brandweerkazerne ligt en is georiënteerd op het park met het Tuinpad van mijn vader. Vanuit het tweede pand met 38 appartementen is er uitzicht op het park, de Hogeweg en de Antoon Coolenlaan. Het gaat om woningen variërend van 55 tot 120 vierkante meter.

Tuinpad van mijn vader
De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwbouw past in de plannen van het burgerinitiatief ‘Tuinpad van mijn vader’ waarbij een park wordt ingericht aan de Hogeweg. Omdat de woningbouwlocatie en het park volgens de gemeente onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten de twee initiatieven goed op elkaar aansluiten. “Het bouwplan is enkel ruimtelijk aanvaardbaar als het goed in zijn omgeving wordt ingepast of de omgeving wordt aangepast aan het beoogde bouwplan”, geeft het college van B&W aan.

Win-win situatie
De plannen voor de nieuwbouw op zich staand, worden niet als passend gezien door de gemeente: “Met aanpassing van de omgeving en in samenhang met de ontwikkeling ‘Tuinpad van mijn vader’ wordt het bouwplan wel passend geacht. Hierdoor ontstaat een win-win situatie en worden deze zichtlocaties aan de ring van Deurne toekomstbestendig ingevuld.” Verder voldoet het woningbouwplan op de plek van het voormalige politiebureau volgens het college aan de kaders van verschillende vastgestelde woningbouwvisies van de gemeente en provincie.

Beukenboom
Wel stuit het initiatief op één bezwaar binnen de Visie Centrumring Deurne. Er staat een grote beukenboom te dichtbij de voorgenomen nieuwbouw volgens de afspraken die de gemeente heeft gemaakt over het behoud van bestaande bomen. Zowel ruimtelijk als vanuit boombehoud gezien, is door de gemeente in die visie een minimale afstand vastgelegd van vijf meter tussen een boom en een woongebouw.

Sociale controle
Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er twee opties: het bouwplan moet hierop worden aangepast of de boom moet worden gerooid en op een andere plek gecompenseerd worden door aanplant van nieuwe bomen. Omdat door het weghalen van de beukenboom een goede verbinding van en naar het park ontstaat en het bijdraagt aan de sociale controle in het gebied, ziet B&W deze optie als een mogelijke toegevoegde waarde.

Architectonische vormgeving
Vastgoedontwikkelaar Rob van Brussel heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor de plannen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit positief beoordeeld maar voor de bouw kan starten zal er nog door verschillende partijen naar het plan moeten worden gekeken. De welstandscommissie zal zich moeten buigen over de architectonische vormgeving en de te gebruiken materialen. Ook is voor de plannen een wijziging van het bestemmingsplan nodig, hierover moet de gemeenteraad uiteindelijk een besluit nemen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het plan in de raad aan bod komt en wanneer de bouw dan eventueel zou kunnen starten.

Foto: Gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen