Nieuws uit de Regio

Gemeente Deurne maakt planning voor spoortunnel Binderendreef bekend

De gemeente Deurne heeft haar planning voor de spoortunnel Binderendreef bekend gemaakt. Naar verwachting moeten alle werkzaamheden in 2023 zijn afgerond en de tunnel in gebruik worden genomen.

Voor de aanleg van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Het spoor moet immers opgebroken worden om het brugdek van de onderdoorgang op zijn plek te brengen. Door ProRail is medegedeeld dat de treinvrije periode valt in oktober 2022. Naar verwachting start de aanleg van de tunnel in het eerste kwartaal 2022, wordt dus in oktober 2022 het brugdek op zijn plek gebracht en kan de onderdoorgang in het voorjaar 2023 in gebruik worden genomen. Voordat de aanleg start, gaan er nog veel voorbereidingen aan vooraf.

ProRail
De gemeente heeft ProRail gevraagd of het mogelijk is om eerder te kunnen starten met de aanleg van de spooronderdoorgang, gezien het belang van dit project voor Deurne. ProRail heeft daarop aangegeven dat de planning afhankelijk is van de treinvrije periode en dat het verkrijgen van een treinvrije periode een proces is dat wettelijk is vastgelegd. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden.

Bestemmingsplan

In de maanden april en mei heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen binnen gekomen van met name bewoners uit de directe omgeving van de Binderendreef. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief bestemmingsplan dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij dit proces wordt met de ingediende zienswijzen rekening gehouden. Ook de zienswijzen worden aan de raad voorgelegd.

Online platform

In verband met het coronavirus is er een online platform ontwikkeld, waar inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden informatie en impressies kunnen vinden van de onderdoorgang, een 3D-filmpje en de planning. Ook kunnen er via het platform vragen gesteld worden en opmerkingen geplaatst worden. Het online platform is hier te bezoeken. Het is de bedoeling om op een later moment wel een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Naar verwachting gebeurt dit op het moment dat de aannemer bekend is en deze aannemer meer kan vertellen over de aanpak en werkwijze. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van coronamaatregelen, dan houdt de gemeente daar rekening mee.

Advertentie

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.


Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.