15.9 C
Deurne
vrijdag 21 juni 2024
Home- DeurneGemeente Deurne niet in hoger beroep tegen uitspraak rechtszaak bewoners Bosweg

Gemeente Deurne niet in hoger beroep tegen uitspraak rechtszaak bewoners Bosweg

De gemeente Deurne gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch waarbij begin oktober bewoners van de Bosweg in Deurne in het gelijk werden gesteld in hun zaak tegen de uitbreiding van een pluimveebedrijf. Na bestudering van de uitspraak is ook de gemeente Deurne van mening dat op een aantal punten de omgevingsvergunning niet voldoende is onderbouwd.

Vorig jaar verleende de gemeente begin april een vergunning voor twee nieuwe pluimveestallen aan de Bosweg 3. De pluimveehouder wilde het bedrijf in Deurne uitbreiden naar 256.690 vleeskuikens. Dit leidde tot veel onrust bij de omwonenden die bezwaar maakten bij de gemeente en uiteindelijk naar de bestuursrechter stapten.

Gemeente mocht vergunning weigeren
Die oordeelde dat de vergunning nooit had mogen worden verleend en vernietigde deze. Want hoewel de gemeente Deurne stelde dat er geen redenen waren om de omgevingsvergunning te weigeren en dat de omgevingsvergunning dus moest worden verleend, was dat volgens de rechtbank Oost-Brabant onjuist. Die gaf aan dat als de gemeente afwijkt van het bestemmingsplan, deze alle belangen moet meewegen en kijken of de omgevingsvergunning voor omwonenden niet onevenredig is. Een gemeente kan zo’n vergunning weigeren als deze vindt dat de vergroting van de dierenverblijven niet inpasbaar is in de omgeving, gaf de rechter begin oktober aan.

Ammoniakemissie
Bij nader inzien vindt de gemeente nu ook dat op een aantal punten de omgevingsvergunning niet zorgvuldig genoeg is onderbouwd. “Met name de constatering van de rechtbank over het gebruikte uitgangspunt van de totale ammoniakemissie in de vergunde situatie wordt door de gemeente gedeeld. Daarom heeft het college besloten om niet tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Daarbij hebben we de verwachting dat ook de Raad van State mee zal gaan met de constatering van de rechtbank over het gebruikte uitganspunt.”

Raad van State
Het is op dit moment nog niet duidelijk of de aanvrager van de vergunning of een andere belanghebbende wel hoger beroep gaan instellen. Als dit gebeurt, moet de Raad van State een uitspraak doen over de eerdere uitspraak van de rechtbank in Den Bosch op 6 oktober van dit jaar om ervoor te zorgen dat die onherroepelijk wordt.

Nader onderzoek
De rechtbank heeft de gemeente Deurne een half jaar gegeven om tot een nieuw besluit te komen over het wel of niet verlenen van de omgevingsvergunning. Over de inhoud van een nieuw besluit bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid, laat de gemeente weten: “Daarvoor moeten de consequenties van de uitspraak van de rechtbank voor de vergunbaarheid van de aanvraag nader onderzocht worden.”

Complexe situatie
De impact die geuroverlast op betrokkenen heeft, is de afgelopen periode regelmatig in het landelijke nieuws geweest zoals in Zembla waarbij Deurne in veel gevallen als praktijkvoorbeeld werd benoemd. Er is volgens de gemeente sprake van een complexe situatie. Bij het nieuw te nemen besluit over de vergunning moet zij niet alleen de huidige wet- en regelgeving en de uitspraak van de rechter in overweging nemen, maar ook rekeninghouden met de impact die het besluit heeft op alle betrokkenen.

Gezondheidsrisico’s
“De gemeente Deurne neemt in dit kader ook actief haar rol in overleggen met het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W en de Provincie Noord-Brabant over de wet- en regelgeving. Wij leggen hierbij een duidelijk accent bij de gezondheidsrisico’s van de overbelaste situatie en zullen ons graag samen met alle partijen inzetten om tot een definitieve oplossing voor deze complexe situatie te komen”, meldt de gemeente.

Burgers niet voldoende beschermd
Ook het vonnis van de rechtbank in Den Haag op 14 september waarbij de Staat der Nederlanden aansprakelijk wordt gehouden omdat zij burgers niet voldoende heeft beschermd tegen stankoverlast door veehouderijen speelt hierbij een rol. Van de in totaal zestien eisers was er bij acht gevallen sprake van geurhinder die boven de norm zat. De rechter gaf toen aan dat uit de gedingstukken met voldoende zekerheid was vast te stellen dat de grenswaarde niet werd gerespecteerd in het geval in Deurne.

Hoger rechtscollege
In dit geval gaat de Staat wel in hoger beroep tegen deze uitspraak. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gaf deze week aan dat ze een oordeel wil van een hoger rechtscollege over de geconstateerde schending van het Europees verdrag voor de rechten van de mens en over de manier van normering van de geurbelasting.

Lees ook:

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen