20.5 C
Deurne
zondag 14 juli 2024
Home- DeurneOmwonenden Bosweg ten einde raad; ‘We worden niet gehoord door gemeente Deurne’

Omwonenden Bosweg ten einde raad; ‘We worden niet gehoord door gemeente Deurne’

Omwonenden van het pluimveebedrijf aan de Bosweg in Deurne hebben vorige week woensdag in een brief aan de gemeente laten weten ten einde raad te zijn. Zij hebben het gevoel dat hun bezwaren tegen de uitbreiding aan de Bosweg 3 niet gehoord worden door B&W en de gemeenteraad.

Ook vinden de bezorgde omwonenden dat de gemeente Deurne haar beloften niet nakomt die in een verbeterplan zijn vastgelegd. Er zou volgens hen willens en wetens informatie worden achtergehouden voor omwonenden met het advies aan de eigenaar van het pluimveebedrijf om vooral niet met omwonenden in gesprek te gaan.

80.000 extra kuikens
De in het voorjaar van 2021 door de gemeente verleende vergunning, betekent dat het bedrijf aan de Bosweg met 80.000 kuikens mag uitbreiden naar in totaal 256.690 vleeskuikens. De bezwaren van omwonenden, vereniging Stop de Stank en Mobilisation for the Environment uit Nijmegen werden door de gemeente afgewezen.

‘Serieuze gezondheidsrisico’s’
Bewoners in de buurt van het bedrijf geven aan dat er genoeg zwaarwegende redenen zijn om de uitbreiding tegen te houden: “Wij hebben niets tegen de ondernemers als persoon. We begrijpen prima dat een ondernemer wenst te ondernemen. Maar deze ondernemingsruimte moet zodanig zijn begrensd dat er geen serieuze gezondheidsrisico’s voor omwonenden optreden. Hiervoor is het gemeentebestuur verantwoordelijk.”

Urgentieteam
Daarbij wijst de groep van bezorgde bewoners ook op een document uit 2014 waarin een urgentieteam van de gemeente na een excursie met raadsleden aan de Bosweg constateert: “Raadsbreed wordt opgemerkt dat het toch eigenlijk niet zou moeten kunnen om hier vergunningen te verlenen. Het is van belang hier te komen met oplossingen. De raad geeft ook aan dat het van belang is na te denken over het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.”

‘Wij kunnen niets doen’
De omwonenden vinden dat de gemeente zich te veel verschuilt achter wetten en regelgeving, leggen ze uit: “De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en controle van het gemeentebestuur. Onder het mom van ‘wij kunnen niets doen, wij hebben ons aan de wet- en regelgeving te houden’ schuift de gemeente onze zorgen en bezwaren terzijde.”

Geurnorm
Er kan wel degelijk iets gedaan worden, zeggen de omwonenden: “De gemeente kan bijvoorbeeld het bestemmingsplan aanpassen zodat elke toekomstige bedrijfsuitbreiding is uitgesloten. Of de bestemming persoonsgebonden maken zodat de bestemming eindig wordt. Tevens kan de gemeente de geurnorm verlagen naar het Europees geadviseerd niveau zodat ook langs die route de uitbreidingsmogelijkheden worden in gedamd.”

‘Niet serieus’
Ook met de mediator die door de gemeente werd ingeschakeld, heeft de groep alternatieve oplossingen besproken: “Tot nu toe zijn deze voorstellen, niet serieus onderzocht. Wij vragen ons daarom af: is de mediator wel aangesteld om ons probleem op te lossen of om te fungeren als buffer, filter, hindernis?”

‘Niemand gezien of gehoord’
Volgens de groep bezorgde bewoners is de mediator nog de enige persoon die contact hield met hen. “De enige die een teken van leven geeft, is de door de gemeente aangestelde bemiddelaar waar we overigens afgelopen maanden niets meer van hebben vernomen. Wij hebben voor en na het verlenen van de vergunning niemand gezien of gehoord, noch van het college van B&W, noch van de raad van de gemeente Deurne en net zomin iemand anders van onze gekozen volksvertegenwoordiging. Met uitzondering van enkele leden van Progressief akkoord/Groen Links.”

Ten einde raad
In de brief aan de gemeente, geven de omwonenden aan ten einde raad te zijn. “Het meest frustrerende aan deze situatie is, dat wij niet gehoord worden, wij kunnen nergens terecht. Door in het verleden afgegeven gratis dierenrechten, die ook nog eens onherroepelijk zijn, kan de ondernemer ongehinderd doorgaan en onze leefomgeving vervuilen met stank en fijnstof. Onze volksvertegenwoordiging kijkt weg, durft geen stappen te zetten en houdt het systeem in stand”, leggen de omwonenden uit.

‘Kom eens kijken’
Ze vinden het treurig maar voelen zich gedwongen om een rechtszaak te voeren tegen het gemeentebestuur over de verleende bouw- en milieuvergunning voor de bedrijfsuitbreiding. Maar de omwonenden verwachten niet dat dit een oplossing gaat bieden. “Het bestuursrecht biedt zelden tot nooit een oplossing in milieugeschillen. Milieugeschillen kunnen enkel worden opgelost door verantwoordelijk en daadkrachtig openbaar bestuur. Wij roepen de gemeente op zich niet te verschuilen achter ‘wij doen geen mededelingen zolang de zaak onder de rechter is’. Ga eens met ons in gesprek, kom eens kijken”, zeggen de omwonenden aan de Bosweg.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen