8.8 C
Deurne
zaterdag 20 april 2024
Home- DeurneGemeente geeft fout toe in afwijzing van plannen arbeidsmigranten Vlierden

Gemeente geeft fout toe in afwijzing van plannen arbeidsmigranten Vlierden

Er is door de gemeente Deurne een fout gemaakt in de afwijzing van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de huisvestingslocatie voor 240 tijdelijke arbeidsmigranten aan de Rijntjesdijk in Vlierden op de plek van een voormalige nertsenhouderij. Dat bevestigt de gemeente in een raadsinformatiebrief.

Initiatiefnemer Frank van Gool ontving vorige week van de gemeente Deurne een brief waarin stond dat het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning onder meer voortkwam doordat de instemming van de gemeenteraad nodig zou zijn en dat die toestemming niet was gegeven.

College is bevoegd
De gemeente laat nu weten dat de raad niet hoeft te worden geraadpleegd over het plan van Van Gool in Vlierden: “Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019 is het college bevoegd om te beslissen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning.”

Vragenrecht
Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) wilde dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering nog een aantal aanvullende vragen stellen over hoe de fout in de afwijzing van de vergunningsvraag heeft kunnen gebeuren. Daarvoor had de fractie gevraagd om gebruik te kunnen maken van het vragenrecht in de raadsvergadering. Maar verder dan dat het punt op de agenda werd gezet, kwam Munsters niet omdat burgemeester Greet Buter wees op het protocol dat aangeeft dat het vragenrecht alleen mag worden gebruikt voor een dringende zaak met politieke relevantie.

Maatschappelijke discussie
Gezien de aandacht in de media en de maatschappelijke discussie die speelt onder een deel van de bevolking, vindt Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne de kwestie dringend genoeg om tijdens het vragenrecht te bespreken. Hij werd daarin gesteund door Frank van Tilburg van Transparant Deurne die het ook urgent genoeg achtte om de kwestie te bespreken. “Wij hebben ook overwogen om gebruik te maken van het vragenrecht maar we hoorde dat OGD dat al had geregeld. We hebben ons ook afgevraagd: wat is hier nu allemaal aan de hand? Ik denk dus dat het van belang is om het hier toch even kort over te hebben, juist nu”, zei Van Tilburg.

Raadsinformatiebrief
De andere partijen in Deurne vonden de zaak niet dringend genoeg waarna Munsters door burgemeester Buter als voorzitter van de raadsvergadering werd gewezen op de raadsinformatiebrief waarin het college al heeft uitgelegd wat er is misgegaan bij de afwijzing van de vergunningsaanvraag.

Controlerende taak
Nog eventuele aanvullende vragen zou Munsters schriftelijk moeten stellen. Die liet op zijn beurt weten dat zijn fractie dan het protocol van het vragenrecht wil bespreken in de vergadering van woensdagavond als het presidium bijeenkomt. “Wij vinden het opmerkelijk dat dit dossier gisteren niet openbaar kon worden besproken, doordat de coalitie het openbaar bespreken wegstemde”, legt Munsters van OGD uit. Hij vindt dat het vragenrecht, een groot recht van de gemeenteraad is waarmee invulling gegeven kan worden aan de controlerende taak van de raad.

Vergunningsaanvraag
Initiatiefnemer Van Gool van KaFra Housing die de huisvestingslocatie voor de 240 arbeidsmigranten wil bouwen, zegt dat los van de fout over of de gemeenteraad nu wel of niet had moeten worden geraadpleegd, niets klopt van de redenering van het college om zijn vergunningsaanvraag af te wijzen.

Helmond
Volgens de gemeente is het belangrijkste punt dat er voor het verkeer van en naar de locatie een nieuwe aantakking op de rotonde aan de Rochadeweg moet worden gemaakt die ligt op grondgebied van de gemeente Helmond. “Op dit moment is de definitieve ontsluiting van het perceel via de rotonde aan de Rochadeweg niet mogelijk. Om deze ontwikkeling te realiseren heeft de initiatiefnemer officiële overeenstemming met de gemeente Helmond als grondeigenaar nodig”, zegt de gemeente.

Provincie
Van Gool zegt dat in de afwijzingsbrief van de gemeente Deurne wordt gesteld dat de gemeente Helmond “ambtelijk heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een extra aantakking op de rotonde.” Maar volgens Van Gool is in 2021 en 2022 meermaals afgestemd met de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Helmond en Deurne om samen de rotonde-aansluiting voor elkaar te krijgen. “Ook de provincie is uitgesproken voorstander van de rotonde-aansluiting en blijft zich hardmaken voor de arbeidsmigranten. De provincie heeft op verzoek van de gemeente Deurne recent schriftelijk bevestigd dat het aansluitproces (vanaf heden) maximaal 1,5 jaar zal duren”, zegt Frank van Gool.

Gevoeligheid
De ondernemer denkt dat er andere redenen zijn voor de gemeente om negatief te reageren op zijn aanvraag: “Wij zijn ervan overtuigd dat de onwil aan de zijde van Deurne ligt, door de gevoeligheid van de doelgroep. Dit terwijl de omgevingsdialoog op de meest constructieve wijze met de omwonenden is gevoerd.”

Beslistermijn
Gemeente Deurne geeft aan dat de tijdsdruk ook een rol heeft gespeeld bij het nu afwijzen van de aanvraag voor de plannen in Vlierden. “De beslistermijn voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning liep tot 31 maart 2023. Als op dat moment geen beslissing zou zijn genomen, was de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. Dat wilde het college voorkomen omdat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening.”

‘Weigeren was noodzakelijk’
Omdat de aanvrager van de vergunning volgens de gemeente niet instemde met het opschorten van de beslistermijn, was het weigeren van de gevraagde vergunning voor de gemeente Deurne noodzakelijk. “De aanvrager was er van op de hoogte dat de vergunning geweigerd zou worden als de termijn niet werd opgeschort”, meldt gemeente Deurne.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen