8.4 C
Deurne
woensdag 1 februari 2023
Home- DeurneGemeente verwacht vertraging bouwprojecten in Deurne door stikstofregels

Gemeente verwacht vertraging bouwprojecten in Deurne door stikstofregels

De gemeente Deurne verwacht dat de woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en ontwikkeling van agrarische activiteiten vertraging kan oplopen door nieuwe ontwikkelingen rond de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en vlakbij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden zoals De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel.

Ingewikkelder

De uitspraak van de Raad van State kan zorgen voor vertraging bij het bouwen van nieuwe woningen en bedrijven en bij agrarische activiteiten. Doordat de PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening voor activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstof, is het een stuk ingewikkelder geworden om deze ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Voor veel van deze plannen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen serieus negatieve effect heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.

Onrust

In de regio zorgt de beslissing van de Raad van State voor veel onrust. In Eindhoven vreest het gemeentebestuur dat deze situatie gaat voor zorgen voor grote moeilijkheden bij bouwplannen die zij klaar hebben staan. In Budel werd al zelfs een bestemmingsplan voor de aanleg van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck afgekeurd op basis van de nieuwe regels. De gemeente Deurne verwacht dat het vooral zal leiden tot uitstel van het verlenen van bouwvergunningen maar het betekent volgens de gemeente niet perse dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn.

Dakkapel

Na de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente onderzocht hoe er in Deurne het beste kan worden omgegaan met de veranderingen. Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en met een advocaat besloten omgevingsvergunningen te blijven verlenen voor relatief kleine aanvragen zoals het plaatsen van een dakkapel of het realiseren van een aanbouw. Ook voor initiatieven gelegen op grotere afstand van Natura 2000-gebieden worden in de toekomst vergunningen afgegeven.

Bij evenementen is het niet mogelijk om de Wet Natuurbescherming (Wnb) te koppelen aan de aanvraag van een evenementenvergunning. De aanvrager zal zelf een Wnb-vergunning aan moeten vragen bij de provincie. Dit geldt ook voor milieumeldingen bij het wijzigen van een bedrijfsactiviteit.

Voor nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat ze geen aanzienlijke negatieve effecten hebben voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Mocht dit wel het geval zijn, dan moet er vooraf meer onderzoek worden gedaan met als gevolg mogelijke vertraging voor het project.

Infrastructuur

Bij nieuwe infrastructurele werken wordt het programma AERIUS gehanteerd en moet worden aangetoond dat de zogenoemde depositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal er een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd of kan de ADC-toets worden gedaan wanneer er sprake is van een groot maatschappelijk belang. Dit geldt ook voor de relatief grotere omgevingsvergunningen.

Ingediende aanvragen

De nieuwe afspraken hebben ook gevolgen voor de omgevingsvergunningaanvragen die al zijn ingediend en beoordeeld. In Deurne gaat het om 32 aanvragen waarvoor de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft. De vergunningaanvragers zijn door de gemeente schriftelijk over de gevolgen geïnformeerd.

Bedrijventerrein Willige Laagt

Ook voor gemeentelijke projecten heeft de uitspraak van de Raad van State gevolgen. Zo is de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwrijp maken van het nieuwe gedeelte van bedrijventerrein Willige Laagt opgeschort tot september. Verder is op dit moment ook niet duidelijk of er omgevingsvergunningen verleend kunnen worden voor het vestigen van nieuwe bedrijven.

De gemeente Deurne gaat ervan uit dat deze situatie tijdelijk is en het Rijk snel met een oplossing komt. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een Adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. In haar Kamerbrief van 12 juli 2019 heeft de minister aangegeven dat het adviescollege haar binnen twee maanden advies moet geven voor een oplossing op korte termijn.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen