17.4 C
Deurne
maandag 22 juli 2024
Home- DeurneGemeenten bundelen krachten in discussie over heropening vliegbasis De Peel

Gemeenten bundelen krachten in discussie over heropening vliegbasis De Peel

Inwoners van dertien gemeenten rondom de plek waar Defensie vliegbasis De Peel wil heropenen, hebben grote zorgen geuit. Daarom gaan de gemeenten Deurne, Helmond, Venray, Gemert-Bakel, Land van Cuijk, Horst aan de Maas, Bergen, Boekel, Someren, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Gennep en Asten hun krachten bundelen in de discussie met Defensie rond heropening van het militair vliegveld. De gemeenteraad van Venray heeft al aangegeven tegen de komst van de vliegbasis te zijn, de andere gemeenten hebben nog niet uitdrukkelijk hun voorkeur uitgesproken.

In een brief aan Defensie laat burgemeester Blanksma van de gemeente Helmond namens de samenwerkende gemeenten weten dat de reactivering van vliegbasis De Peel een enorm effect heeft op een groot gebied in Noord-Limburg en Noord-Brabant Oost. “Wij hebben weet van de veiligheidssituatie in het Oosten van Europa. Hierdoor beseffen wij zeer goed dat het noodzakelijk is dat er voldoende geluidruimte beschikbaar moet zijn voor het oefenen en trainen van jachtvliegtuigen. Desondanks vinden wij het belangrijk in te gaan op de reactienota van vliegbasis de Peel zodat we een goed woon- en leefklimaat voor onze bewoners kunnen behouden”, benadrukt de Helmondse burgemeester.

Zorgvuldig informeren
De samenwerkende gemeenten geven aan hun inwoners zo goed mogelijk te willen informeren maar dit kunnen zij op dit moment niet omdat ze vinden dat er van Defensie uit nog niet snel en goed genoeg wordt gecommuniceerd over de plannen. “Als belanghebbende gemeenten hebben wij de plicht naar onze inwoners toe om volwaardig te kunnen participeren in het proces voor een nieuw Luchthavenbesluit. Onze informatiepositie is op dit moment onvoldoende om adequaat en op gelijkwaardig niveau te participeren in dit proces en van daaruit onze inwoners zorgvuldig en tijdig te informeren”, geven de dertien gemeenten aan. Zij willen van de staatssecretaris van Defensie weten hoe deze de gemeenten en de inwoners tijdig en zorgvuldig gaat informeren.

Nu al geluidoverlast
Ook maken de bestuurders van de samenwerkende gemeenten zich zorgen over de toename van herrie van vliegtuigen bij heropening van de vliegbasis: “Inwoners ervaren nu al geluidoverlast van de activiteiten van vliegbasis Volkel al dan niet in combinatie met oefeningen boven en nabij de Luitenant-generaal Bestkazerne, alsmede vanwege Eindhoven en Weeze in Duitsland.”

Onderzoek
De gemeenten vinden dat Defensie uitsluitend de aandacht richt op de geluidbelasting bij het opstijgen en landen van de vliegtuigen en niet op het lawaai dat toestellen in de lucht veroorzaken. “De geluidtoename voor de regio – die na reactivering zal optreden – wordt niet nader beschouwd of is onderwerp van onderzoek. Daarnaast ligt er een relatie tussen fijnstof en gezondheid, die nog niet in beeld is gebracht. Bovendien is het belangrijk dat er aandacht komt voor de door inwoners ervaren impact op de gezondheid”, stellen de gemeenten.

Alternatieve locaties
De lokale bestuurders betwijfelen ook of de oude basis in Vredepeel wel de meest geschikte plek is voor een militair vliegveld: “De vliegbasis is niet gebruiksklaar, alle assets zijn verwijderd of verouderd. Er is daarmee geen sprake van een vliegveld dat direct in gebruik genomen kan worden. Wij sluiten ons aan bij het advies van de Commissie m.e.r. dat er een breder onderzoek moet komen naar alternatieve locaties.” Omdat er afgelopen 30 jaar geen vliegbewegingen hebben plaatsgevonden op vliegbasis De Peel vragen de gemeenten zich af of er wel sprake is van verworven of bestaande rechten.

Stikstofruimte
Daarnaast wijzen de dertien gemeenten er op dat ze voor een enorme opgave staan om een bijdrage te leveren aan het schrijnende tekort aan woningen in de regio. Veel bouwprojecten zijn stil komen te liggen als gevolg van stikstof-kwestie in relatie tot omliggende Natura 2000-gebieden. Om de woningbouw voor de komende jaren te kunnen realiseren is het voor de regio van belang dat er voldoende stikstofruimte is. De gemeenten vrezen dat de reactivering van vliegbasis De Peel een verdere toename van stikstof zal veroorzaken en dat dit zal leiden tot een nóg moeizamer uit te voeren woningbouwopgave.

Haaks op nationale visie
Het tekort aan woningen en de kwaliteit van de leefomgeving zijn volgens de samenwerkende gemeenten problematieken die ook door het Rijk worden erkent met het vaststellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Binnen de NOVI zijn acht regio’s aangewezen die extra steun verdienen in de ontwikkeling en aanpak van de fysieke ruimte. NOVI De Peel is één van die gebieden. Een belangrijke doelstelling voor de Peel is het realiseren van een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving. Reactivering van een vliegbasis staat volgens de gemeenten haaks op deze nationale visie en de investeringen die het Rijk in deze regio doet om de visie te realiseren.

Het Ministerie van Defensie wil de vliegbasis in Vredepeel heropenen omdat er in Nederland onvoldoende geluidruimte is bij andere militaire vliegvelden om adequaat te oefenen. Het plan is om 18 of 24 weken per jaar met twaalf F35 jachtvliegtuigen op te stijgen en landen vanaf de vliegbasis. Daarnaast zal het terrein worden gebruikt voor oefeningen met helikopters en C-130 Hercules toestellen, als oefenveld voor oefennaderingen en voor testvluchten met drones.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen