21.3 C
Deurne
woensdag 19 juni 2024
Home- DeurneGratis parkeren in Deurne vanaf 2024; ‘We hebben ruimte om stevig te...

Gratis parkeren in Deurne vanaf 2024; ‘We hebben ruimte om stevig te investeren’

De gemeente Deurne wil de komende jaren flink investeren. Mede doordat gemeenten komende jaren meer middelen ontvangen van het Rijk, staan de financiën van Deurne er goed voor. Zo wordt vanaf 2024 het parkeren gratis in Deurne en wordt ingezet op onder meer verduurzaming, woningbouw en worden inwoners geholpen die door de stijgende prijzen in geldnood komen.

B&W van Deurne wil de handen uit de mouwen steken en aan de slag; thema voor de begroting 2023-2026 is daarom ook ‘ambities omzetten naar praktijk’. In de plannen van de burgemeester en wethouders die deze week bekend werden gemaakt, staan flinke uitgaven op het programma. Het is dinsdag 8 november aan de gemeenteraad om hierover te beslissen.

Onzekere tijden
Tegelijkertijd benadrukt het college dat de ambities voor de toekomst onder druk staan: “We leven immers in onzekere tijden door fors stijgende prijzen op de energiemarkten, dalende koopkracht voor grote delen van de bevolking, krapte op de arbeidsmarkt, de stikstofcrisis en grote vluchtelingenstromen. Kortom, dit alles leidt tot grote onzekerheid voor onze inwoners en ondernemers, maar ook voor onze gemeentelijke financiën.”

Gratis parkeren
Eén van de uitgaven die er afgelopen jaren niet in zat maar waarvoor wel vanuit inwoners en ondernemers een lang gekoesterde wens bestond, is het afschaffen van betaald parkeren in het centrum van Deurne. Een aantal jaren geleden werd al ingevoerd dat er in de ochtend gratis kon worden geparkeerd omdat volledig gratis parkeren niet haalbaar bleek. Nu gaat het er in 2024 dan toch van komen. “We hebben daarom ruimte gemaakt om dit op termijn te verwezenlijken. Dit draagt bij aan de vitaliteit van het centrum en geeft ook indirect steun aan onze ondernemers. Het komend jaar onderzoeken we wat de beste aanpak is voor het afschaffen van het betaald parkeren”, geeft het college aan.

Ruimte om te investeren
Wethouder Tom Oomen van financiën geeft aan dat er nu mogelijkheden zijn om bepaalde uitgaven te doen: “Ik ben er trots op dat we in de begroting 2023 ruimte hebben om stevig te investeren in de opgaven die de raad belangrijk vindt. Ook hebben we in deze begroting ruimte gemaakt om – voor zover we dat als gemeente kunnen en mogen – onze inwoners en verenigingen tegemoet te komen in deze ongekende tijden. We bieden een sluitende begroting aan en beschikken over een gezonde algemene reserve.”

Lange termijn onzeker
Hoewel de gemeentefinanciën er nu goed voor staan, zijn ze op langere termijn onzeker. Het kabinet heeft een éénmalige rijksbijdrage van 1 miljard toegevoegd aan het gemeentefonds. Na 2026 gaat de rijksbijdrage weer fors omlaag. “We zetten daarom ook in op het versterken van de robuustheid van onze gemeentefinanciën. We doen dit door zoveel mogelijk onzekerheden financieel te vertalen in deze begroting”, geeft het college aan.

Grote financiële onzekerheid
De huidige hoge energieprijzen en stijgende kosten van levensonderhoud zijn in de begroting voor het college een bron van zorgen. Daarom wil de gemeente inwoners  tegemoetkomen die in problemen dreigen te raken. “In deze tijden waarin er sprake is van grote financiële onzekerheid, zetten wij erop in dat iedereen sociaal kan blijven meedoen. We maken daarom eenmalig geld vrij om daar te ondersteunen waar de nood het hoogst is. Ook is in de begroting ruimte gemaakt om het gezondheidsbeleid nadrukkelijk vorm te geven”, zegt wethouder Willy van den Berg.

Eenmalig sociaal hulppakket
Het college ziet dat steeds meer inwoners door de stijgende prijzen in geldnood komen: “Niet alleen de minima maar ook de middeninkomens worden hierdoor geraakt. We hebben daarom een eenmalig pakket samengesteld om hier enige verlichting in aan te brengen in 2023: we verhogen de bijdragen voor Stichting Leergeld en het budgetplafond voor het preventieakkoord, we komen de verenigingen tegemoet in de energielasten en we verdubbelen de mantelzorgwaardering. Hiermee stimuleren we onze inwoners om mee te blijven doen.”

Vrijwilligersorganisaties
Hierbij zijn in de ogen van B&W ook de vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen in Deurne belangrijk: “Zij zijn op vele fronten de smeerolie van onze samenleving. Tegelijkertijd kunnen zij ook meer met elkaar en voor elkaar betekenen. Vanuit die twee gedachten gaan we de vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen extra ondersteunen.”

Gezondheid en onderwijs
Ook de gezondheid van inwoners staat in de begroting hoog op de lijst omdat het veel aspecten omvat, zoals welzijn, volksgezondheid, onderwijs, milieu, sociale zaken en economie. “We investeren daarom in een samenhangend gezondheidsbeleid. We leggen de nadruk op de relatie met de andere maatschappelijke opgaven en zetten in op samenwerking met partners in het veld. Zo hebben we concreet geld vrij gemaakt om de komende jaren te investeren in de huisvesting van onze scholen. Samen met de schoolbesturen bekijken we wat hiervoor nodig is”, legt het college uit. “Om het voorzieningenniveau op peil te brengen, investeren we de komende jaren in beweegvoorzieningen in Neerkant en Zeilberg en in een nieuw zwembad. Daarnaast start gemeente Deurne met initiatiefnemers een onderzoek naar de behoefte aan een Urban Sportpark.”

Verduurzaming
Eén van de opgaven die niet alleen om inspanning van de gemeente vraagt maar ook om die van inwoners en ondernemers, is verduurzaming. “Als gemeente geven wij de komende jaren het voorbeeld door ons gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen. Ook stimuleren we maatschappelijke partners tot verduurzaming. Hiermee helpen we verenigingen ook aan een lagere energierekening. Deze investeringen doen we op slimme momenten. Dit geldt ook op het gebied van klimaatadaptatie: bij alle werkzaamheden benutten we de kansen hiertoe”, meldt B&W in de begroting voor komende vier jaren.

Nieuwe woningen
De gemeente heeft in 2021 al haar ambitie uitgesproken om in de komende jaren 1800 nieuwe woningen realiseren in Deurne. Daar is al een groot deel van gerealiseerd maar ook in de begroting voor tot en met 2026 blijven daar investeringen in nodig. “Het realiseren van nieuwe woningen heeft absoluut prioriteit voor onze gemeente. We pakken het breed aan met plannen voor de korte en lange termijn. Waarbij we goed letten op de kwaliteit. We gaan in eerste instantie voor inbreiding, zonder dat we alle waardevolle groenstructuren volbouwen. Tegelijk onderzoeken we waar we op een verantwoorde manier kunnen uitbreiden. De kwaliteit en eigenheid van onze kernen mogen daarbij niet verloren gaan”, zegt wethouder Marinus Biemans.

Omvorming buitengebied
Nog een enorme opgave die de gemeente Deurne heeft, is de omvorming van het buitengebied. Hierbij spelen veel belangen die allemaal strijden om voorrang. De gemeente geeft aan dit te begrijpen maar wijst er wel op dat niet alles overal kan en niet alles tegelijk kan: “We pakken het daarom gebiedsgericht aan. In elk gebied bekijken we samen met de inwoners welke mogelijkheden en perspectieven het meest kansrijk zijn. Om dit mogelijk te maken hebben we onze medeoverheden Provincie en Rijk heel hard nodig.”

Visitekaartje
Ook de openbare ruimte in het algemeen moet worden aangepakt in de komende jaren in Deurne. “Een netjes onderhouden openbaar gebied is het visitekaartje van onze gemeente. Voor onze eigen en toekomstige inwoners als ook voor recreanten. Daarin gaan we extra investeren. Samen met de grote woningbouwopgave verbeteren we ook onze verkeersstructuren. Naast een goede doorstroming van het gemotoriseerd verkeer zetten we in op openbaar vervoer en fietsverkeer”, zegt wethouder Helm Verhees. Er komt ondanks de fikse kostenstijgingen meer geld voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Huis voor de Samenleving
Tot slot wil de gemeente investeren in betere samenwerking en communicatie met inwoners. “Als burgemeester ben ik erg blij met deze ambitie: we doen het immers voor onze inwoners. Goed samenspel tussen raad, college, inwoners en medewerkers draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en het behalen van de beste resultaten voor de inwoners. In 2023 ronden we de verbouwing van ons Huis voor de Samenleving af. Een echt Huis van en voor iedereen, waar we zorgen voor goede en snelle dienstverlening, samen met alle partners. We investeren in onze gemeenschappelijke dienstverlening onder één dak, waarbij steeds meer sprake is van één loket en één ontmoetingstafel. Inwoners worden dan snel op het juiste spoor gezet”, legt burgemeester Greet Buter uit.

Foto: Josanne van der Heijden

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen