7.7 C
Deurne
dinsdag 23 april 2024
Home- DeurneGroei van aantal woningen in Brabant op hoogste niveau in jaren

Groei van aantal woningen in Brabant op hoogste niveau in jaren

In 2022 is de woningvoorraad in Brabant toegenomen met 13.850 woningen. In 2021 lag de groei op 13.000. Voor het tweede jaar op rij ligt de voorraadgroei daarmee op het hoogste niveau in 25 jaar. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat een dergelijke toename voor het laatst werd gemeten eind vorige eeuw in 1998.

In 2022 zijn er 12.250 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Brabant. Ook in Deurne is daar hard aan meegeholpen. Als het aan de gemeente ligt moeten er de komende jaren achttienhonderd huizen bij komen. Voor de versnelling van de woningbouw worden plannen van initiatiefnemers in Deurne met meer spoed behandeld en gaat de gemeente zelf meer gronden vrijmaken voor nieuwbouwhuizen.

Kantoren en winkels
In Brabant wordt ook op andere manieren woonruimte toegevoegd, zoals via het herbestemmen van leegstaande kantoren, winkels en ander vastgoed. Vorig jaar lag het aantal onder de noemer ‘toevoegingen anderszins’ op bijna 3.450. Tegelijkertijd valt er, onder meer door sloop, ook woonruimte weg. Vorig jaar was dat aantal ongeveer 1.850. Daarmee is de totale netto groei van de voorraad in 2022 uitgekomen op 13.850 woningen, 7 procent hoger dan in 2021. Op 1 januari van dit jaar telt Brabant 1.178.300 woningen. Met een groei van 1,2 procent kende Brabant vorig jaar, op Flevoland na (+1,8 procent), naar verhouding de hoogste voorraadgroei vergeleken met andere provincies. De groei voor Nederland als geheel lag in 2022 op 1 procent (+80.000 woningen).

‘Prima score’
Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen is blij met de woningbouwaantallen: “De laatste jaren laat Brabant prima scores zien. Dit zijn aantallen die we ook de komende jaren nodig hebben, gezien de sterke bevolkings- en huishoudensgroei én om bestaande woningtekorten terug te dringen. De groeicijfers sluiten bovendien nauw aan op de bestuurlijke afspraken over de woningbouw die we als provincie jongstleden oktober met het Rijk hebben gemaakt.”

120.000 woningen
Met het Rijk is afgesproken om tot en met 2030 130.600 woningen te bouwen in Brabant, inclusief herbestemming van leegstaand vastgoed. Gemiddeld genomen betekent dat zo’n 14.500 woningen per jaar. Rekening houdend met de sloop van woningen worden er in diezelfde periode dan netto rond de 120.000 woningen aan de voorraad toegevoegd.

Zorgen
Ronnes heeft wel de nodige zorgen: “Het is voor iedereen duidelijk dat de woningmarkt momenteel in zwaar weer zit. Onze provinciale indicatoren laten zien, dat het aantal bouwvergunningen en vervolgens ook het aantal woningen dat in aanbouw is genomen vorig jaar flink is teruggelopen. Hierdoor zal de groei in 2023 uitkomen op zo’n 10.000 woningen, zo’n 25 procent onder het niveau van 2022.”

Flexwoningen
Ook flexwoningen zouden volgens Ronnes als middel kunnen worden ingezet om toch zo dicht mogelijk bij die ruim 14.000 woningen uit te komen: “Komend jaar zetten we samen met gemeenten extra in op realisatie van extra woningen via diverse flexconcepten door heel Brabant om te versnellen.”

Betaalbaar
“Daarnaast hebben we oog voor het feit dat het bij bouwen niet alleen gaat om de aantallen, maar dat er ook opgaven liggen om betaalbaar te bouwen en meer nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld collectieve, te ontwikkelen. Ik denk daarbij ook aan de sterk groeiende groep ouderen. Ook daar zetten we vanuit de provincie stevig op in”, zegt gedeputeerde Ronnes.

Regeling collectieve wooninitiatieven
Zo is recent de Regeling collectieve wooninitiatieven opengesteld voor financiële steun aan particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers die bouwen voor bijzondere doelgroepen. Ook komt er een vervolg op de Flexpool Versnelling Woningbouw. Daardoor komen voor gemeenten ook de komende jaren extra financiële rijks- en provinciale middelen beschikbaar om woningbouwplannen sneller klaar te krijgen voor uitvoering.

Ouderenhuisvesting
“Verder is er – gelet op de langjarige, urgente opgaven op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn – vanuit de provincie het nodige in gang gezet rond vraagstukken en opgaven rond ouderenhuisvesting, onder meer vanuit het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn”, geeft de provincie aan.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen