20.5 C
Deurne
maandag 23 mei 2022
Home- DeurneHet stinkt in Deurne; aantal bezwaren vanwege geuroverlast stapelt zich op

Het stinkt in Deurne; aantal bezwaren vanwege geuroverlast stapelt zich op

Als je het aan sommige inwoners van Deurne vraagt, stinkt het in de gemeente te veel en te vaak op verschillende plaatsen. Anderen vinden dat het er gewoon een beetje bij hoort als je in een overwegend agrarische gemeente woont. Feit is dat het aantal klachten en ingediende bezwaren de laatste tijd flink is toegenomen in Deurne.

Dat is ook nationale media niet ontgaan. Het tv-programma Zembla van BNNVARA heeft in de afgelopen weken al verschillende video-opnamen gemaakt en interviews afgenomen in de gemeente voor een documentaire over moeilijke kwesties zoals die spelen in Deurne. De uitzending van de reportage staat gepland voor donderdag 28 april.

Handen vol
Steeds meer mensen laten van zich horen wanneer er door de gemeente of provincie vergunningen worden verleend aan bijvoorbeeld veehouderijen of fabrieken die geuroverlast kunnen veroorzaken. De mensen van stichting Stop de Stank hebben er in Deurne hun handen aan vol. Zij informeren en adviseren inwoners die rechtszaken aanspannen om de overlast in te dammen.

Stankoverlast
Op dit moment zijn er vijf dossiers die tegelijkertijd lopen. Hierbij gaat het om vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen en om uitbreiding van de compostfabriek van Attero op industriegebied de Kranenmortel. Omwonenden zijn bang dat de stankoverlast hierdoor gaat toenemen en dat er risico’s voor de volksgezondheid ontstaan.

Dossier Bosweg Deurne
Omwonenden van het pluimveebedrijf aan de Bosweg in Deurne hebben eerder in een brief aan de gemeente laten weten ten einde raad te zijn. Zij hebben het gevoel dat hun bezwaren tegen uitbreiding niet gehoord worden door B&W en de gemeenteraad. Ze hebben nu een jurist in de arm genomen en er loopt inmiddels een procedure tegen de gemeente Deurne bij de Raad van State.

80.000 kuikens
De in het voorjaar van 2021 door de gemeente verleende vergunning, betekent dat het bedrijf aan de Bosweg 3 met 80.000 kuikens mag uitbreiden naar in totaal 256.690 vleeskuikens. De bezwaren van omwonenden, vereniging Stop de Stank en Mobilisation for the Environment uit Nijmegen werden door de gemeente afgewezen.

Gezondheidsrisico’s
Omwonenden geven aan dat er genoeg zwaarwegende redenen zijn om de uitbreiding tegen te houden: “Wij hebben niets tegen de ondernemers als persoon. We begrijpen prima dat een ondernemer wenst te ondernemen. Maar deze ondernemingsruimte moet zodanig zijn begrensd dat er geen serieuze gezondheidsrisico’s voor omwonende optreden. Hiervoor is het gemeentebestuur verantwoordelijk.”

‘Kom eens kijken’
De omwonenden vinden het treurig maar voelen zich gedwongen om een rechtszaak te voeren tegen het gemeentebestuur over de verleende bouw- en milieuvergunning voor de bedrijfsuitbreiding. Maar ze verwachten niet dat dit een oplossing gaat bieden: “Het bestuursrecht biedt zelden tot nooit een oplossing in milieugeschillen. Milieugeschillen kunnen enkel worden opgelost door verantwoordelijk en daadkrachtig openbaar bestuur. Wij roepen de gemeente op zich niet te verschuilen achter ‘wij doen geen mededelingen zolang de zaak onder de rechter is’. Ga eens met ons in gesprek, kom eens kijken.”

Dossier Donschotseweg Deurne
De gemeente heeft op 2 november van vorig jaar een vergunning verleend om op een locatie aan de Donschotseweg in Deurne een varkenshouderij uit te breiden. Stichting Stopdestank zegt dat hierdoor nu 3750 varkens komen in stallen die voorheen leegstonden. Dit ondanks de zorgen van de omwonenden die al vanaf 2015 de terugkomst van een varkenshouderij op die locatie proberen tegen te houden.

Lege vergunning
Na de publicatie van de verleende omgevingsvergunning hebben buurtbewoners opnieuw een jurist in de arm genomen om een zienswijze in te dienen. Ook Stopdestank diende een bezwaar in. De belangenorganisatie vindt dat het college van de gemeente Deurne, burgers weer in de steek laat. De twee oude varkensstallen aan de Donschotseweg staan al jaren leeg volgens Stopdestank: “De omgevingsvergunning dateert uit 2009. De gemeente heeft de lege vergunning niet ingetrokken. In 2015 blijkt dat de oude stallen verkocht zijn aan een grote varkenshouder uit Heusden. Die wil er in 2022 nieuwe stallen bouwen voor 3.750 mestvarkens.”

‘Bizar’
Ook zou het college met hun berekeningen over ammoniakuitstoot omwonenden willens en wetens voor de gek houden, vindt Stopdestank. “Op papier neemt de uitstoot af. In werkelijkheid is er sprake van forse toename van stank, ammoniak en fijnstof. Bizar! Er is nu geen sprake van uitstoot. De oude stallen staan al jaren leeg. B&W vergelijkt de aangevraagde vergunning met de vergunning uit 2009 toen er nog wel varkens werden gehouden. Daaruit concludeert het college dat met het verlenen van de nieuwe vergunning de uitstoot en de gezondheidsrisico’s afnemen.”

Dossier Hanenbergweg Deurne
Het verlenen van een vergunning tot uitbreiding van een bedrijf aan de Hanenbergweg in de Zeilberg is volgens Vereniging Stop de Stank ‘spelen met vuur’. De organisatie maakt zich ernstige zorgen over de volksgezondheid omdat de gemeente Deurne met het verstrekken van de vergunning mogelijk maakt dat er ongeveer 130.000 vleeskuikens gehouden gaan worden bij het bedrijf in Deurne.

Omgevingsdialoog
De gesprekken met de omwonenden zijn volgens de gemeente verlopen volgens de regels die gelden voor een omgevingsdialoog maar Stop de Stank vindt dat er niet echt sprake is geweest van een dialoog maar dat het meer ging om een informatiebijeenkomst: “Samen met adviesbureau Bergs Advies presenteerde de ondernemer de kant en klare plannen aan enkele omwonenden. Zij mochten vragen stellen en desgewenst hun zorgen of bezwaren ventileren. Er werd een verslag gemaakt en klaar was de jas.”

Vogelgriep
De gevaren voor de volksgezondheid van een bedrijf met 130.000 kuikens zo dichtbij woonwijken is volgens Stop de Stank groot, niet alleen voor omwonenden maar voor alle inwoners van Deurne en ver daar buiten: “De kans op uitbreken van vogelgriep is bij zo’n bedrijf zeker niet denkbeeldig. De laatste drie maanden is op grote schaal vogelgriep uitgebroken op pluimveehouderijen in Nederland.” De stichting geeft aan dat ook deze buurtbewoners een jurist hebben ingeschakeld.

Dossier Hoogdonkseweg Liessel
Elf gezinnen uit Liessel zijn bang dat de vergunning voor uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Hoogdonkseweg zal zorgen voor nog meer stankoverlast. Daarom hebben zij bij de gemeente een zienswijze ingediend tegen de uitbreidingsplannen. “Het recht op frisse lucht van de omwonenden is al tientallen jaren zonder enige schadeloosstelling onteigend”, vinden de gezinnen.

Enorme deuren
B&W van de gemeente Deuren geeft bij de vergunningverlening aan dat deze uitbreiding alleen gebruikt gaat worden voor de bedrijfswerktuigen die nu al binnen staan in de bestaande stallen maar dat geloven de omwonenden niet: “Waarom weigert de eigenaar van deze megastal dan om aan te geven waarvoor deze aanbouw met een hoger dak en drie enorme deuren van vijf bij 5 meter nodig zijn?”

Achterdochtig
De groep bezorgde bewoners is van mening dat het bedrijf in Liessel nu al meer dan dubbel zoveel stank veroorzaakt dan de geurnorm die is toegestaan in het buitengebied van de gemeente Deurne. Vooral de grootte van de uitbreiding maakt de omwonenden achterdochtig.

Geen antwoord
Als het alleen zou gaan om een uitbreiding voor de opslag van werktuigen zou dat in de ogen van de bezorgde gezinnen juist pleiten voor een normale goedkopere uitbreiding. “Zoveel goedgelovigheid maakt ons extra wantrouwend zeker ook gezien de ‘medewerking’ van de gemeente Deurne in het verleden aan het bedrijf.” Twee keer hebben omwonenden de gemeente Deurne schriftelijk verzocht om meer informatie maar ze kregen geen antwoord volgens Stop de Stank

Dossier Energiestraat Deurne (Attero)
De provincie wil composteringsbedrijf Attero op bedrijventerrein de Kranenmortel vergunning verlenen de bewerkingscapaciteit uit te breiden van 50.000 ton naar 65.000 ton organisch afval per jaar. Nadat de actiegroep (G)een Frisse Toekomst (GFT) bij de provincie een zienswijze had ingediend tegen de vergunning voor uitbreiding van Attero en Dorpsraad Zeilberg en wijkraden Koolhof en St. Jozef hun bezorgdheden hadden geuit, heeft ook de gemeente Deurne nu onlangs een zienswijze ingediend bij de provincie.

‘Deugt van geen kanten’
Het ontwerp van de provincie voor de vergunning van de uitbreiding van compostfabirek Attero deugt van geen kanten, zegt Anita Maassen van Actiegroep (G)een Frisse Toekomst (G.F.T.) in Deurne. In een zienswijze gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant zet de actiegroep uiteen dat het vergunningsontwerp verschillende formele gebreken heeft.

Overlast
Mestfabrieken, een vergistings- en composteerbedrijf zoals Attero, puinverwerking en andere zwaar overlast veroorzakende bedrijven, horen volgens Actiegroep (G)een Frisse Toekomst (G.F.T.) niet thuis in de buurt van woonwijken. “Toch is dat in Deurne het geval. De bewoners van de wijken Koolhof, Zeilberg en St. Jozefparochie ervaren veel overlast. Zij maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid”, geeft Maassen van de actiegroep aan in de brief.

Petitie
Actiegroep (G)een Frisse Toekomst (G.F.T.) startte ook een petitie en nam een jurist van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) in de arm voor het schrijven van de zienswijze en om indien nodig te gaan procederen. Bij de vergunningsverlening had de provincie gevraagd om advies van B&W van Deurne over eventuele geuroverlast. Omdat de gemeente niet reageerde binnen de gestelde termijn, gaf de provincie daarom zonder dat advies toch alvast groen licht aan afvalverwerker Attero.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen