23.1 C
Deurne
zondag 21 juli 2024
Home- VlierdenHuisvesting van 240 arbeidsmigranten in Vlierden weer stapje dichterbij

Huisvesting van 240 arbeidsmigranten in Vlierden weer stapje dichterbij

Met het tekenen van een intentieverklaring door de gemeenten Deurne en Helmond, de provincie en vastgoedontwikkelaar KAFRA Housing is deze week de tijdelijke huisvesting van 240 arbeidsmigranten op de voormalige nertsenfarm aan de Rijntjesdijk in Vlierden weer een stapje dichterbij gekomen.

Alle betrokken partijen gaan zich nu gezamenlijk inspannen voor het initiatief en onderzoeken of een samenwerkingsovereenkomst mogelijk is. Daarbij brengt de provincie in kaart welke mogelijkheden er zijn om ontsluiting van de migrantenwijk mogelijk te maken op de rotonde N279-Rochadeweg.

Obstakel
Eerder bleek die aansluiting op de nabijgelegen provinciale weg een obstakel, maar nu lijken de provincie en de gemeenten Deurne en Helmond open te staan om dit probleem op te lossen. Tegelijkertijd wordt ook de zogeheten ‘koude’ oversteek van de N279 van de Rijntjesdijk naar Brouwhuis veiliger gemaakt.

De plannen van initiatiefnemer Frank van Gool van KAFRA voor de huisvesting van arbeidsmigranten in 65 mobile homes in Vlierden dateren al van 2021 en werden bij de gemeente Deurne in eerste instantie positief ontvangen. Omdat het hoogwaardige huisvestingsproject zou gaan voldoen aan alle geldende normen en regels, inclusief de gemeentelijke uitgangspunten, waren de verwachtingen ook bij Van Gool hoog.

Zware teleurstelling
Toch kreeg de ondernemer in maart 2023 ineens een brief van gemeente Deurne waarin hij las dat de omgevingsvergunning voor zijn plan werd geweigerd. Een zware teleurstelling voor Van Gool omdat hij op dat moment al een paar jaar bezig was met de voorbereiding en dat had hem al minstens een halve ton gekost.

Van de gemeente kreeg Van Gool te horen dat aan huisvesting van buitenlandse werknemers alleen mee kon worden gewerkt als de gemeenteraad instemt en die goedkeuring zou er niet zijn geweest. Dat leidde tot verschillende raadsvragen van politici, want die konden zich niet heugen dat ze hierover hadden gesproken.

Fout gemaakt
Maar een week later liet de gemeente Deurne aan Van Gool weten dat er een fout was gemaakt in de afwijzing van zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders meldde vervolgens dat de raad helemaal niet hoefde te worden geraadpleegd over het plan van Van Gool in Vlierden: “Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019 is het college bevoegd om te beslissen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning.”

Onder meer Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) wilde in een daaropvolgende gemeenteraadsvergadering nog een aantal aanvullende vragen stellen over hoe de fout in de afwijzing van de vergunningsvraag kon gebeuren. Maar verder dan dat het punt op de agenda werd gezet, kwam Munsters niet omdat burgemeester Greet Buter wees op het protocol dat aangeeft dat het vragenrecht alleen mag worden gebruikt voor een dringende zaak met politieke relevantie. Gezien de aandacht in de media voldeed de kwestie daar volgens Munsters van OGD aan en daar werd hij ook in gesteund door Frank van Tilburg van Transparant Deurne. De andere partijen in Deurne vonden de zaak echter niet urgent genoeg.

Onwil Deurne
Initiatiefnemer Van Gool zei destijds dat los van de fout en de vraag of de gemeenteraad nu wel of niet had moeten worden geraadpleegd, er niets klopte van de redenering van het college om zijn vergunningsaanvraag af te wijzen. In de brief van gemeente Deurne werd gesteld dat de gemeente Helmond ambtelijk had aangegeven geen voorstander te zijn van een extra aantakking op de rotonde, maar volgens Van Gool is in 2021 en 2022 meermaals afgestemd met de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Helmond en Deurne om samen de rotonde-aansluiting voor elkaar te krijgen.

De ondernemer was er toen van overtuigd dat de onwil aan de zijde van Deurne lag ‘door de gevoeligheid van de doelgroep’. Dat terwijl volgens Van Gool de omgevingsdialoog op een zeer constructieve wijze met de omwonenden was gevoerd. De gemeente zei dat het afwijzen van de aanvraag in 2023 te maken had met het aflopen van de beslistermijn voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning die liep tot 31 maart 2023. Als op dat moment geen beslissing zou zijn genomen, was de omgevingsvergunning van rechtswege verleend en dat wilde het college voorkomen omdat er geen sprake zou zijn geweest van een goede ruimtelijke ordening.

Tegen de weigering van de omgevingsvergunning ging Van Gool van KAFRA in beroep, maar die gaf toen al mondeling aan te overwegen het beroep in te trekken na aangaan van overeenkomsten. In april van dit jaar lieten de provincie en gemeenten Deurne en Helmond weten een intentieverklaring te willen tekenen om een aansluiting op de rotonde vlakbij mogelijk te maken. Hierdoor komt een definitief akkoord voor de plannen van Van Gool toch eindelijk weer wat dichterbij.

Foto’s: KAFRA Housing

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen