8.3 C
Deurne
maandag 4 maart 2024
Home- DeurneIdeeën van inwoners en ondernemers moeten helpen om Peel toekomstbestendig te maken

Ideeën van inwoners en ondernemers moeten helpen om Peel toekomstbestendig te maken

Verschillende initiatieven moeten er voor zorgen dat inwoners en ondernemers mee kunnen praten over de toekomst van de Peel. Begin dit jaar startte een omgevingsmanager als aanspreekpunt voor het melden van ideeën en binnenkort houdt de gemeente Deurne ook een inloopbijeenkomst waarbij inwoners mee kunnen denken over hoe de Peel aan de ene kant goed beschermd wordt, maar er ook ruimte is voor mensen om te genieten van de omgeving.

Eddy Boudewijns ziet als onafhankelijk omgevingsmanager Vitale Peel dat inwoners en ondernemers in onze regio niet afwachten tot er iets op hen afkomt en dat gebiedspartners als gemeente Deurne, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas ondertussen hun oor te luisteren leggen over thema’s als ‘beleving’ in en rond de Peelvenen.

Trots
Dat gebeurt onder meer met een inloopbijeenkomst op vrijdag 15 december van 16.00 tot 19.00 uur in de Peelzaal in het Huis voor de Samenleving in Deurne. “We zijn met z’n allen in Deurne trots op onze Deurnsche Peel. Daarom willen we de Peel goed beschermen. Tegelijkertijd willen we ook als bezoeker van de Peel kunnen genieten”, zegt de gemeente.

Om die zaken op elkaar af te stemmen moeten er goede plannen komen waarbij inwoners en ondernemers betrokken worden. “Dat betekent dat we keuzes moeten maken om de balans tussen bescherming en beleving te bewaken. Het Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en gemeente Deurne hebben hiervoor een gezamenlijke visie opgesteld”, aldus de gemeente. Bezoekers kunnen bij de bijeenkomst informatie krijgen over het proces en de stand van zaken. Ook kan er input worden gegeven over bijvoorbeeld de openstelling van paden en een uitkijktoren.

Uitdagingen
Naast de initiatieven van de gebiedspartners merkt omgevingsmanager Eddy Boudewijns dat zijn aanwezigheid zijn vruchten begint af te werpen: “Mensen weten me te vinden. Daar ben ik blij om.” Met het afgelopen zomer gepubliceerde concept koersdocument en de bijbehorende praatplaten in de hand heeft Boudewijns de afgelopen tijd met diverse inwoners en ondernemers rond de Peelvenen gesproken over de uitdagingen die er liggen.

“Ze delen hun zorgen met me, over de teruglopende biodiversiteit of over de toekomst van hun bedrijf. En we bespreken wat het betekent om middenin een transitie te zitten. De uitdagingen waar we voor staan, zijn uiteenlopend en fors. En de wereld om ons heen blijft in beweging. Dat er geen pasklare oplossingen zijn, is helder. Toch gebeurt er van alles”, vertelt Eddy Boudewijns.

Maatwerk
Hij gelooft in een aanpak op kleine schaal: “Dichtbij en met de mensen om wie het gaat.” Ook heeft Boudewijns gemerkt dat de input van ondernemers en inwoners zorgt voor meer kennis om goed te kunnen ‘finetunen’ in de plannen, zoals bij de praatplaten met een indeling in deelgebieden. “Naar aanleiding van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd, zullen we die iets aanpassen. Ook zien we dat in de deelgebieden, zowel aan Limburgse kant als Brabantse kant van de provinciegrens, maatwerk nodig is. Per deelgebied verschilt de mate van samenwerking tussen ondernemers, inwoners en overheden. In de initiatieven die al zijn genomen, zien we duidelijke accentverschillen als het gaat om oplossingen en maatregelen”, aldus Boudewijns.

Dat is volgens de omgevingsmanager ook de reden waarom er niet wordt gewerkt aan één overkoepelend gebiedsplan Vitale Peel, maar een uitwerking per deelgebied: “De aanpak kan per deelgebied verschillen en we gaan niet in elk deelgebied tegelijk aan de slag. We verwachten aan de Brabantse kant in twee deelgebieden met inwoners en ondernemers te beginnen, op zoek naar de best mogelijke oplossingen. Wat we in de praktijk leren, kunnen we vervolgens in andere deelgebieden toepassen.”

‘Beleving’
Volgens Boudewijns zijn er al verschillende positieve ontwikkelingen waar te nemen. Eén van de voorbeelden die hij daarbij noemt, is de gemeente Deurne die samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas het thema ‘beleving’ van de Peel aanpakt met de inloopbijeenkomst in het Huis voor de Samenleving, maar ook burgerinitiatieven als Poort naar de Peel en de dorpsvisie van Heusden.

Daarnaast zijn er al concrete projecten, zoals de inrichting van het Mussenbaangebied. Eddy Boudewijns legt uit dat daar in de betreffende gemeenten het gesprek wordt opgezocht en dat er nog andere successen zijn geboekt: “In Asten trok de informatievoorziening over de omvorming van de Dennendijkse Bossen veel belangstelling. In gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel van de gemeente Horst aan de Maas ontwikkelen inwoners en ondernemers zelf een toekomstperspectief, waarna onder regie van de gemeente samen met de andere stakeholders wordt gezocht naar een samenhangend perspectief voor alle opgaven.”

Ook zijn er volgens Boudewijns goede voorbeelden aangedragen voor mogelijkheden tot ontwikkeling voor het NOVEX-gebied, waar de Peelvenen binnen vallen: “NOVEX is een benaming van het Rijk voor de verkenning van een gebied dat staat voor een grote ruimtelijke transitie. Het werkgebied van Vitale Peel valt binnen NOVEX-gebied De Peel.” Naar verwachting worden deze ontwikkelperspectieven in het eerste kwartaal van 2024 ter advies aan inwoners en andere betrokkenen voorgelegd.

Alle opgehaalde ideeën en geleerde lessen van alle betrokkenen komen te staan in de definitieve versie van het koersdocument Vitale Peel en de gebiedsplannen per deelgebied.

Omgevingsmanager Eddy Boudewijns vraagt iedereen in de Peel om vooral mee te blijven denken en praten over de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Hiervoor kun je contact opnemen met Boudewijns via contactvitalepeel@ggagroenblauw.nl of op telefoonnummer 06-23245878.

Lees ook: Omgevingsmanager Eddy Boudewijns werkt samen met inwoners en ondernemers aan toekomstbestendige Peel

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen