16.2 C
Deurne
zaterdag 18 mei 2024
Home- DeurneInwoners Deurne mogen meedenken over toekomst van groen in gemeente

Inwoners Deurne mogen meedenken over toekomst van groen in gemeente

De toekomst van het groen in Deurne is volgens de gemeente iets waar nu al over nagedacht moet worden. Zeker gezien de effecten van klimaatverandering wil Deurne in een Groenvisie vaststellen welke afwegingen er gemaakt moeten worden over onder meer de relatie tussen woningbouw en groen. De gemeente wil hierbij ook de mening van de inwoners meenemen en is daarom gestart met een enquête.

“Om ook in de toekomst van al het groen in onze gemeente te kunnen genieten, moeten we wel vooruit blijven denken”, zegt de gemeente. Met de Groenvisie moet duidelijk worden waar kansen liggen, maar moeten ook knelpunten in kaart worden gebracht, zoals bijvoorbeeld de ontbrekende verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden.

Samen met ingenieursbureau Arcadis is de gemeente bezig de visie op te stellen aan de hand van de vier actuele thema’s: natuur, klimaat, gezondheid en identiteit. “Deze visie zal uiteindelijk leiden tot heroverwegingen op bestaand beleid, bijvoorbeeld: is het huidige kapbeleid wel het juiste instrument om de doelen uit de visie te halen? Of verstrekken we de juiste subsidies voor landschapselementen en moet er een ontwikkelplan voor de bossen komen? Om die afwegingen te kunnen maken moet eerst duidelijk zijn naar welk doel we werken. Dat doel wordt in het Groenstructuurplan vastgelegd”, aldus de gemeente.

De gemeente roept inwoners op om hun mening te geven over de toekomst van het groen in Deurne. Invullen van de enquête duurt ongeveer 3 minuten en kan via Enquête Groenvisie.

Foto: VVV Land van de Peel

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen