13.3 C
Deurne
dinsdag 21 mei 2024
Home- DeurneKDO Deurne vindt permanente oplossing huisvestingprobleem maar gemeente heeft twijfels

KDO Deurne vindt permanente oplossing huisvestingprobleem maar gemeente heeft twijfels

Dolblij was voorzitter Leo Cuijpers van KDO Deurne toen vorige maand bleek dat scholengemeenschap Prodas positief staat tegenover de bouw van een sportzaal voor de turnclub vlakbij de Vlieger in de Koolhof in Deurne. De gemeente heeft tot verbijstering van KDO twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan en de vraag of de gemeente überhaupt wel grond in bruikleen kan geven aan een sportvereniging.

Volgens Cuijpers punten waar geen aarzeling over hoeft te bestaan omdat er geld is gereserveerd vanuit de gemeente voor de bouw van de gymzaal en bovendien heeft Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) het financiële plan van KDO positief heeft beoordeeld. De twijfel over het in bruikleen geven van gemeentegrond snapt Cuijpers al helemaal niet omdat de gemeente onlangs nog met jeu de boules vereniging Tic Tac een zelfde soort erfpachtcontract voor een symbolisch bedrag heeft getekend.

Geen eenvoudige opgave
“Wij zijn zeer verbaasd over deze bedenkingen en twijfels na 7 jaar hard werken door ons als vrijwilligers om voor het goede maatschappelijke doel een gymsportcentrum te bouwen die als turn- en gym-accommodatie gebruikt kan worden door een club van ruim 350 leden met een groeipotentie als die accommodatie eenmaal gerealiseerd is”, zegt Cuijpers van KDO. Wethouder Oomen van gemeente Deurne meldt dat de realisering van een permanente huisvesting voor KDO geen eenvoudige opgave is: “Wij intensiveren het gesprek met KDO over de huisvesting van de vereniging.”

Op straat
De accommodatie van KDO is al jaren een probleem. Al in 2019 luidden de leden de noodklok toen de turnclub nog oefende in de voormalige Dr. Huub van Doorneschool aan de Haspelweg. De gemeente werd door de vereniging op het hart gedrukt dat er snel werk gemaakt moest worden van de bouw van een nieuwe sporthal. Maar op 1 april 2021 staan de dan nog 450 leden van KDO ineens op straat. Uiteindelijk wordt tijdelijke huisvesting voor de club gevonden in een oude opslagloods op industrieterrein Kranenmortel maar halverwege dit jaar loopt de omgevingsvergunning af die hiervoor is verleend.

Scholenvierkant
Doordat KDO twee jaar geleden tijdelijk dakloos werd en tegelijkertijd de coronapandemie de kop opstak, verloor de club in korte tijd zo’n 100 leden. Niettemin blijft de organisatie in die tijd enorm gedreven in de zoektocht naar een permanente plek in de vorm van een nieuw gymsportcentrum. Met verschillende partijen worden gesprekken gevoerd waaronder IVO Deurne. KDO was daarvoor in overleg met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) over de bouw van een gymsportvoorziening bij het scholenvierkant, maar OMO concludeerde dat het plan daar financieel niet haalbaar is.

De Kubus
Twee alternatieven die daarna voor KDO op tafel komen, zijn de bestaande sporthal De Kubus in de Heiakker en een nog te bouwen zaal bij de brede maatschappelijke voorziening De Vlieger in de wijk Koolhof. De optie van ruimte huren en turnen in De Kubus is voor KDO niet praktisch omdat de clubleden dan telkens na gebruik van de sporthal de toestellen moeten opruimen en de turnvloer moeten opbouwen en afbreken omdat er ook andere verenigingen gebruikmaken van de ruimte.

Geen bezwaren
KDO ziet meer potentie in een plek bij De Vlieger en heeft daarom gesproken met Prodas over de mogelijkheden voor het bouwen van een gymsportcentrum op die locatie. De scholengemeenschap staat daar wel voor open. “Er is gebleken dat ze geen bezwaren heeft tegen de bouw van een gymsportcentrum in de nabijheid van de Vlieger en we zien zelfs mogelijkheden om in de toekomst indien nodig van elkaars voorzieningen gebruik te maken”, vertelt Cuijpers.

Probleem oplossen
Toch heeft de gemeente haar bedenkingen. “Vanuit gemeentelijk perspectief staat echter nog niet vast of op die locatie zowel in ruimtelijke als in financiële zin een gymsportcentrum kan worden gerealiseerd”, zegt wethouder Tom Oomen. Voor KDO een domper, want zij zien geen onoverkomelijk hobbels in de weg. “De gemeenteraad heeft een bedrag van 693.000 euro beschikbaar gesteld om dit gymsportcentrum te realiseren in de vorm van cofinanciering en het huisvestingsprobleem daarmee voor KDO Deurne goed op te lossen”, legt Leo Cuijpers uit.

Algemene middelen
Maar wethouder Oomen geeft aan dat de gemeenteraad moet beslissen of dat bedrag wel inzetbaar blijft voor het realiseren van een gymsportvoorziening voor KDO. “Het beschikbaar gestelde bedrag hangt namelijk samen met de locatie van het scholenvierkant. Nu deze optie niet meer op tafel ligt, moet de raad besluiten of dit bedrag beschikbaar blijft of terugvloeit naar de algemene middelen”, zegt Oomen. Daarnaast wijst hij erop dat het bedrag sowieso nog maar 666.800 euro bedraagt in verband met een bevoorschotting van 26.200 euro.

Symbolisch bedrag
Naast de twijfels over de financiën, bestaat er onduidelijkheid over of de gemeente eigenlijk wel grond in bruikleen kan geven aan een sportvereniging die een maatschappelijk doel dient voor diezelfde gemeente. Voor Leo Cuijpers van KDO Deurne is dat wél helder: “We hebben contact gehad met jeu de boules vereniging Tic Tac die nog recentelijk een erfpachtcontract voor het symbolisch bedrag van 5 euro per jaar voor een periode van 30 jaar met de gemeente heeft gesloten voor het gebruiken van 3850 m2 gemeentegrond voor hun accommodatie.”

Bouw klaar in 2024
KDO Deurne vraagt om voor hun plannen ook grond in erfpacht te geven aan de club tegen een symbolisch bedrag dat in lijn ligt met dat van andere sport- en maatschappelijke verenigingen. “Het zal waarschijnlijk gaan om een oppervlakte van ongeveer 1500 m2 waarop een accommodatie van 700 m2 wordt gerealiseerd”, zegt Cuijpers. Als het aan hem ligt, kan in september 2023 al worden gestart met de bouw: “Als we voortvarend verder kunnen, dan zou realisatie zomer 2024 in de lijn der verwachting kunnen komen.” Voor de tussentijd heeft de turnclub al een beperkte verlenging aangevraagd voor de tijdelijke huisvesting aan de Dr. Huub van Doorneweg 26 tot uiterlijk 31 december 2024.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen