23.1 C
Deurne
donderdag 25 juli 2024
Home- DeurneLandelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties levert 40 aanmeldingen op in gemeente Deurne

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties levert 40 aanmeldingen op in gemeente Deurne

In totaal veertig bedrijven uit de gemeente Deurne hebben zich afgelopen jaar tussen 3 juli en 1 december ingeschreven voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Het gaat om bedrijven die zijn geconcentreerd aan de oostzijde van de kern Deurne en Liessel en rondom Helenaveen en Neerkant. De locaties liggen op een relatief korte afstand van een Natura 2000-gebied.

Van de veertig aanmeldingen zijn er zes afgewezen en kwamen er uiteindelijk positieve beschikkingen voor vijfentwintig bedrijven. Van die goedgekeurde aanmeldingen zijn er al zes beschikkingen ondertekend, waarmee deelname vrijwel definitief is. Helemaal bindend worden de afspraken pas als alles formeel is geworden wat betreft onder andere sloop en intrekkingen. Omwille van de privacy van de betrokken veehouders en het feit dat nog niet duidelijk is welke aanvragen definitief gaan worden, kan de gemeente nog geen namen of locaties noemen van de bedrijven.

Stikstofuitstoot
De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf. Het doel ervan is om de stikstofuitstoot vanuit de veehouderij te verlagen, zodat natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen. Van de stoppersregelingen kan alleen gebruikgemaakt worden door bedrijven die de afgelopen vijf jaar onafgebroken in gebruik zijn geweest.

De regeling moet zorgen voor een financiële ondersteuning om te stoppen met het houden van vee, maar dient tegelijkertijd ook voor toekomstperspectief te zorgen. Veel van de ‘stoppers’ gaan door met een bestaande akkerbouwtak. Hier worden dan ook bedrijfsgebouwen voor gebouwd, zoals bijvoorbeeld een aardappelloods of een stalling voor machines.

Nevenactiviteiten
Daarnaast zijn de ondernemers die gebruikmaken van de regeling zoekende naar nevenactiviteiten om zo voldoende inkomsten te creëren. Dit betreft bijvoorbeeld activiteiten in de zorg, recreatie of het houden van paarden. Het fokken van paarden is uitgesloten bij deelname aan de regeling. Er zijn ook locaties die omgezet worden naar een woonbestemming of naar een maatschappelijke bestemming, zoals een zorgboerderij.

Via keukentafelgesprekken met een medewerker van de gemeente Deurne wordt bekeken of de hiervoor genoemde ruimtelijke vraagstukken haalbaar en wenselijk zijn. De deelnemers kunnen ook een zaakbegeleider vanuit de provincie Noord-Brabant aanvragen.

Veegplan
Uiteindelijk worden de ruimtelijke vraagstukken via een principeverzoek aan de gemeente voorgelegd als voorbereiding op een aanpassing van het omgevingsplan. “In goed overleg met de adviseurs wordt bekeken of we locaties eventueel samen kunnen bundelen in een zogenaamd veegplan zoals we dat bij een eerdere stoppersregeling ook gedaan hebben”, aldus de gemeente.

Bij die eerdere regeling liepen de aanmeldingen en definitieve deelnames destijds redelijk gelijk. “Bij de huidige regelingen lopen deze niet gelijk op, dus de praktijk zal uitwijzen of dit haalbaar gaat zijn”, besluit de gemeente.

Foto: Barth-Misset Fonds

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen