20.5 C
Deurne
zondag 14 juli 2024
Home- LiesselLange weg naar uitbreiding Willige Laagt werpt eindelijk vruchten af: ‘Meeste kavels...

Lange weg naar uitbreiding Willige Laagt werpt eindelijk vruchten af: ‘Meeste kavels in loop van 2024 verkocht’

Nadat eind vorig jaar het eerste kavel op de uitbreidingslocatie van bedrijventerrein Willige Laagt in Liessel werd verkocht, hebben inmiddels meerdere kavels een nieuwe eigenaar gekregen. De gemeente meldt dat voor de overige percelen onderhandelingen gaande zijn met geïnteresseerde bedrijven en dat de meeste kavels naar verwachting in de loop van dit jaar verkocht zijn.

“Ik ben blij dat we na een lange aanloopperiode daadwerkelijk onze lokale ondernemers kunnen helpen. Met de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt tegemoetgekomen aan de uitbreidingsbehoefte van ondernemers uit Liessel en omgeving. Veel van deze ondernemers en met name de ondernemers uit Liessel hebben aangegeven ruimte nodig te hebben om hun bedrijven uit te kunnen breiden”, zegt wethouder Tom Oomen.

Eerste plannen
De komst van de extra ruimte voor bedrijven in Liessel heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De eerste plannen voor de uitbreiding dateren van 2011 toen de gemeenteraad het bestemmingsplan Willige Laagt vaststelde en het reeds bestaande bedrijventerrein met 59.000 vierkante meter mocht worden vergroot.

Ingegeven door de crisis bleek er destijds echter geen vraag te zijn naar bedrijfsgrond in Liessel. Hierdoor werd toen vanuit financiële overwegingen door de gemeente besloten om geen voorbereidingen te treffen voor onder andere de civiele en cultuurtechnische werken en gronduitgifte. Eind 2017 kwam er een omslag en informeerden verschillende ondernemers naar bedrijfsgrond op de Willige Laagt.

Vanwege de aantrekkende economie en de interesse voor het gebied, kreeg het project een nieuwe injectie en werden de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde ondernemers. Die gingen al enthousiast aan de slag met bedrijfsplannen, voorbereidingen voor een omgevingsvergunning en financieringsaanvragen.

Opvallende zaken
Maar tijdens de werkzaamheden op het terrein ontdekte een medewerker van de gemeente ondertussen een aantal opvallende zaken, zoals een sloot waar water in bleef staan na een zeer droge zomer. Ook vanuit de omgeving kreeg de gemeente steeds meer signalen dat de Peelrandbreuk onder het gebied zou lopen.

Dat betekende dat er eerst onderzoek moest worden gedaan naar de breuklijn en de mogelijke gevolgen voor het toekomstige bedrijventerrein. De eerste resultaten lieten zien dat de hoofdbreuk dwars door het plangebied liep, met als gevolg: nog meer onderzoek om uitsluitsel te kunnen krijgen over de impact van de breuk op het grondgebruik, de bebouwingsmogelijkheden en de aanleg van nutsvoorzieningen.

In februari 2019 kwam dan toch de verlossende mededeling dat de Peelrandbreuk onder de Willige Laagt geen problemen oplevert bij de uitbreiding van het bedrijventerrein. De onderzoekers adviseerden wel om niet te bouwen binnen de breukzone van tien meter en aan weerszijde een strook van vijf meter vrij te houden.

Stikstofcrisis
Toch waren de hobbels in de weg naar uitbreiding van het terrein daarmee nog niet allemaal verleden tijd. Want een half jaar later ging het plan toch weer in de ijskast, dit keer vanwege de stikstofcrisis. Opnieuw onzekerheid omdat de Willige Laagt dichtbij de Deurnese Peel en Mariapeel ligt en er daardoor strengere stikstofregels gelden dan op andere plekken.

De vergunning die de gemeente nodig had om het nieuwe gedeelte bouwrijp te maken werd opgeschort omdat op dat moment niet zeker was of bedrijven zich er wel zouden mogen vestigen. Een AERIUS-onderzoek wees uiteindelijk uit dat de uitstoot van stikstof richting het natuurgebied binnen de norm zou vallen en daarmee kon in maart van 2022 dan eindelijk de eerste schop in de grond voor de uitbreiding van het Liesselse industrieterrein.

Op de ongeveer 4,5 hectare kunnen bedrijven terecht die een kavel willen van tussen de 1.000 en 5.000 vierkante meter. Eind vorig jaar tekende ondernemer Bart Crommentuyn uit Liessel het eerste koopcontract voor een kavel waarop hij zijn onderneming Uwpaardenwagen.nl uitbreidt.

Foto’s: gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen