6.1 C
Deurne
donderdag 1 december 2022
Home- DeurneGestraft loonbedrijf Gebr. Nooijen herstelt fouten

Gestraft loonbedrijf Gebr. Nooijen herstelt fouten

Het Peelland Interventie Team (PIT) voerde in samenwerking met politie en waterschap Aa en Maas en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 31 januari 2018 een grootscheepse controle uit, onder andere bij twee bedrijfslocaties van het Deurnese Loonbedrijf  Gebr. Nooijen. Hierbij werden diverse misstanden geconstateerd. Inmiddels hebben de gebroeders alle punten hersteld.

Opslag en bewerking mest derden
Bij de controle bleek dat mest van derden werd opgeslagen en bewerkt, terwijl daarvoor door de gemeente geen omgevingsvergunning was verleend. Het college van Burgemeester en Wethouders legde het bedrijf een dwangsom op om de overtreding te beëindigen. Bij hercontroles is gebleken dat dit een effectieve maatregel was want het bedrijf is gestopt met deze activiteit. Om de kans op herhaling te minimaliseren bleef nog een preventieve ‘last onder dwangsom’ van kracht.

Gebouwd zonder vergunning
Bij één van de twee locaties werden loodsen aangetroffen waarvoor geen vergunning was, bij de andere lokatie werd een dieseltank geconstateerd, ook daar was geen vergunning voor afgegeven. Verder werd nog een flink aantal asbesthoudende dakplaten gesignaleerd. Om de het bedrijf tot actie aan te zetten werd ook voor deze overtredingen een ‘last onder dwangsom’ opgelegd. De eigenaar heeft ervoor gekozen om alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen voor de de loodsen en de dieseltank. De asbesthoudende platen zijn gesaneerd, hierbij is de officiële procedure gevolgd.

Bezwaren
De eigenaars hebben lopende de procedure bezwaarschriften ingediend tegen de opgelegde handhavingsbesluiten. Ze stelden dat ze al ver waren in de vergunningsprocedure voor de loodsen en dieseltank en dat ze de mest van derden nodig hadden als voeding voor hun akkerbouwgrond. Een onafhankelijke commissie verklaarde de bezwaarschriften ongegrond. Nu het bedrijf op alle punten verbetering heeft getoond, is het handhavingstraject afgerond.

Wetten en regels
Reden van de strenge controles en maatregelen is dat het gemeentebestuur het van belang vindt dat mest bewerkt wordt binnen de daarvoor geldende wetten en regels en met oog voor volksgezondheid en milieu. Daarnaast wordt oneerlijke concurrentie bestraft.

Minister Schouten
Op 7 december 2018 stuurde burgemeester Mak een brief aan minister Schouten van landbouw aangaande dit onderwerp. In reactie hierop liet Schouten weten dat ze ernaar streeft de agrarische sector zelf verantwoordelijk te houden voor het op verantwoorde wijze omgaan met mest in het milieu. In gebieden met een verhoogd risico, waaronder de Peel, zal extra toezicht komen om naleving van de regels te stimuleren.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen