23.9 C
Deurne
maandag 22 juli 2024
Home- DeurneMelkveehouders in Brabant krijgen anderhalf jaar extra voor verduurzamen stallen

Melkveehouders in Brabant krijgen anderhalf jaar extra voor verduurzamen stallen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen melkrundveehouders en kalverhouders anderhalf jaar extra geven om hun stallen te verduurzamen. Vanwege een aantal rechterlijke uitspraken bestaat er volgens de provincie veel onduidelijkheid over de toepassing van stikstof-reducerende maatregelen voor deze veehouders.

Het voornemen voor het extra anderhalf jaar was al aangekondigd in het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’, maar Gedeputeerde Staten gaan hiervoor nu ook een aanpassingsvoorstel van de (Interim) Omgevingsverordening voorleggen aan Provinciale Staten.

2026
De betreffende veehouders moeten dan uiterlijk 1 januari 2026 hun stallen verduurzaamd hebben. De provincie bereidt voor deze ondernemers ook een wijziging voor zodat bij tijdig aangevraagde vergunningen de reductie-eisen blijven gelden van het moment van aanvraag. Dat betekent dat deze veehouders dus niet voor 1 oktober een vergunningaanvraag hoeven te doen. De wijziging van de verordening die hiervoor nodig is, wordt zo snel mogelijk in procedure gebracht, meldt de provincie.

De overige veehouders in Brabant moeten hun stallen die meer dan 15 jaar oud zijn, verduurzamen voor 1 juli 2024. Ook voor deze groep is er een coulantie-regeling voor tijdig ingediende aanvragen. Voor vergunningen die voor 1 oktober van dit jaar aangevraagd worden, blijven de reductie-eisen uit de verordening gelden van het moment van indienen. “Normaliter moeten de kaders worden toegepast die gelden op het moment van besluitvorming, wat voor de ondernemer een risico met zich meebrengt dat er strengere reductie-eisen zijn gaan gelden’, legt de provincie uit.

Stikstofdepositie
De provincie stimuleert een duurzame en innovatieve veehouderij in Brabant. Via ruimtelijke en natuurregels wordt hiervoor vereist dat veehouders verouderde stallen verduurzamen. “Dit is belangrijk voor het perspectief van de sector en draagt bij aan het verminderen van de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden”, aldus de provincie.

In Brabant moet de veehouderij volgens het bestuursakkoord toekomstbestendig worden en in betere balans met natuur en milieu komen door duurzame vernieuwing van stalsystemen. Daarbij zet de provincie ook in op voer- en managementmaatregelen, het bewerken van mest via mono-vergisting, natuur-inclusieve en biologische bedrijfsvoering en bedrijven met minder dieren.

Foto: provincie Noord-Brabant

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen