7.7 C
Deurne
dinsdag 23 april 2024
Home- DeurneMestvergisting biedt volgens onderzoek geen betaalbare oplossing voor aardgasvrij Deurne

Mestvergisting biedt volgens onderzoek geen betaalbare oplossing voor aardgasvrij Deurne

Voor de warmtetransitie in Deurne lijkt groengas uit mestvergisting weinig toegevoegde waarde te hebben. Dat staat in een rapport van Royal HaskoningDHV, dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar groen- of biogas uit mestvergisting als alternatieve energiebron.

Dat het gas uit mestvergisters voor Deurne niet interessant is, komt volgens Royal HaskoningDHV door de grote concurrentiedruk vanuit andere sectoren, waardoor groengas uit mestvergisting voor inwoners onbetaalbaar wordt.

Mono-mestvergisting
Volgens de onderzoekers is ondertussen de vraag naar groengas door bijvoorbeeld de industrie en transportsector groot. Royal HaskoningDHV ziet daarvoor mono-mestvergisting binnen een coöperatie van agrarische ondernemers als een mogelijke optie. Verder zou volgens het rapport grootschalige mestvergisting financieel alleen aantrekkelijk zijn voor grote agrarische ondernemers.

“Voor relatief kleinere veehouderij bedrijven wordt het economisch en technisch veel minder interessant om te starten met mono-mestvergisting”, aldus Royal HaskoningDHV. In het rapport wordt het opwekken van biogas in combinatie met een warmte-krachtkoppeling voor gebruik in de eigen onderneming wel als optie genoemd.

Gezondheid
Grootschalige co-vergisting, waarin ook andere producten dan mest worden vergist, wordt volgens het onderzoek gezien als problematisch en kan mogelijk negatieve effecten hebben op de gezondheid van omwonenden. Deze conclusie wordt door Royal HaskoningDHV getrokken op basis van de publieke opinie, risico’s op fraude, consequenties voor de omgeving en conflicten met overlappend beleid.

Om van het aardgas af te gaan, zal Deurne nu naar een andere oplossing moeten zoeken. “Voor de lokale warmtetransitie moet de gemeente op zoek naar aan alternatief voor groengas, omdat dit geen betaalbaar aardgasvrij alternatief blijkt te zijn voor inwoners”, zegt de gemeente. Die neemt de onderzoeksresultaten mee in de gebiedsgerichte koersen die onderdeel zijn van de omgevingsvisie.

Landbouwtransitie
“In samenhang met andere opgaven, zoals gezondheid, kwaliteit leefomgeving en de landbouwtransitie, moet dan blijken of bepaalde vormen van mestvergisting mogelijk zijn in specifieke gebieden. Daarnaast speelt landelijk- en provinciaalbeleid een cruciale rol in wat wel en niet mogelijk gaat zijn aan mestvergisting”, aldus de gemeente.

Bij het onderzoek heeft Royal HaskoningDHV verschillende deelonderwerpen in kaart gebracht, zoals de kansen voor de warmtetransitie, kansen voor de lokale economie, positieve en negatieve consequenties voor de omgeving, bijdrage aan milieu- en klimaatdoelen en juridische zaken. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een deskstudy, interviews met een brede groep stakeholders, een deelstudie door ZLTO en een enquête onder inwoners.

Kritiek
Stop de Stank had over dat laatste onderdeel kritiek vanwege de manier waarop de vragen werden gesteld en omdat deelnemers een account aan moesten maken om deel te nemen aan de enquête. “Je begint zo’n vragenreeks toch bij het begin en niet bij een situatie waar er klaarblijkelijk alleen maar kan worden gekozen waar de mestvergister komt? De eerste vraag had gewoon moeten zijn: ‘Bent u voor of tegen mestvergisters?’, maar het is alsof men daar het antwoord niet op wil horen”, zei Maria Berkers van Stop de Stank.

De gemeente vond die kritiek onterecht: “We hebben in de opzet van het onderzoek er juist voor gekozen om ook met een aantal open vragen te werken, waarin inwoners dus gewoon hun mening kwijt kunnen.” De gemeente benadrukte destijds dat de enquête onder bewoners ook slechts een onderdeel was van een groter onderzoek, waar woensdagmiddag de bevindingen van werden gepubliceerd.

Foto: gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen